"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teman

Institutionens forskning består av ett antal forskningsteman som presenteras genom våra temagrupper nedan.

Med den tematiserade forskningen vill vi dels utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, och dels skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare.

Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag. Juridiska institutionen har dessutom, under många år, bedrivit forskning och utvecklingsarbeten på den internationella arenan.

Våra forskningsteman

Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsområde: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik
Senast uppdaterad: 2023-03-13