Per Westerlund

Genom enkla studier av sin omgivning tecknar och målar Per Westerlund för att förhålla sig till verkligheten.

Att sitta och titta på saker som råkar vara i närheten, till exempel en flaska, kan göra att något vanligt och bekant upplevs som främmande. Tiden och ögonen ändrar flaskans väsen. Det okända med flaskan leder till ett intresse för att avbilda den. Avbildandet blir en dialog mellan verkligheten och en flyktig förståelse av den.

Anteckningar har Pers rum avbildats. Teckningar har, tillsammans med minnen av rummet, varit utgångspunkt för målningar som gjorts på skolan. Målningarna är gjorda i skalenligt uppförstorade format av små anteckningsböcker. Anteckningsböckerna har under en period färdats mellan hemmet och studion. Under processen har det uppstått en fragmenterad förståelse av plats, närvaro och tid.

Utställda verk, examensutställning

Anteckningar: Olja på trä, penna på papper. Verket består av anteckningsböcker och fyra målningar, varav två hör till en diptyk. Varje målning: 175 x 120 cm

Intervju

Per Westerlund, född 1986, Bollnäs.

Senast uppdaterad: 2022-03-21