Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Forskare och experter på tema Covid-19

Covid-19-pandemin ger upphov till frågor inom många olika ämnesområden. På den här sidan hittar du som journalist en lista på forskare och experter vid Umeå universitet som kan bidra med kunskap inom sina respektive forskningsfält.

Här är några av Umeå universitets experter som redaktioner kan kontakta med frågor om covid-19.

Mikael Elofsson: Utveckling av nya typer av antiviraler

Mikael Elofsson är professor på Kemiska institutionen. Han är också dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Mikael Elofssons forskargrupp  arbetar med att  ta fram nya typer antivirala substanser som kan användas som forskningsverktyg och startpunkter för utveckling av nya typer av läkemedel. I ett projekt är forskningen inriktad mot att identifiera kolhydratbaserade substanser som förhindrar virus från att fästa till och ta sig in i en värdcell. I ett annat projekt ligger  fokuset på substanser som blockerar virusets replikation inne i värdcellen. 

Kontakta Mikael Elofsson

Niklas Arnberg: Hur virus tar sig in i celler med hjälp av särskilda molekyler

Niklas Arnberg är professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hans forskning är inriktad mot virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting.

Niklas Arnbergs forskargrupp studerar de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler. Molekyler som till exempel finns i slemhinnor, kan antingen fungerar som en skyddande barriär mot infektioner eller som en ”brygga” som hjälper virus att infektera våra celler.

Niklas Arnbergs forskargrupp har även använt denna kunskap för att designa och utvärdera antivirala medel i kliniska prövningar.

Film: Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg
Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg

Målsättningen för Niklas Arnbergs forskning är att undersöka molekyler och mekanismer som är involverade när virus binder till celler. (Video, 1:12 min)

Mer läsning och kontakt:

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40

Fredrik Elgh: Virus som sprids mellan djur och människa, tidigare virusepidemier

Fredrik Elgh är professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och överläkare i klinisk virologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Fredrik Elghs forskning kretsar kring herpesvirus som orsak till utveckling av Alzheimers sjukdom, virus som sprids mellan djur och människa samt tidigare virusepidemier.

Kontakt:

Fredrik Elgh
Professor, överläkare
E-post
E-post

Clas Ahlm: Nya behandlingar mot virussjukdomar som sorkfeber

Clas Ahlm är professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Han är bland annat verksam inom ett stort internationellt forskningsprojekt som syftar till att ta fram läkemedel mot dödliga virus som sprids mellan djur och människa.

Film: Forskning på ett ögonblick med Clas Ahlm
Forskning på ett ögonblick med Clas Ahlm

Clas Ahlm forskar på sorkfeber, en sjukdom han kallar för "Norrlands svar på Ebola". (Video, 1:02 min, 2016)

Kontakt:

Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09

Anders Johansson: Hur sjukvården tar hand om personer som smittats av virusinfektioner

Anders Johansson är universitetslektor i infektionsjukdomar på Institutionen för klinisk mikrobiologi och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Norrlands universitetssjukhus, där han även är FoU-ansvarig på Infektionskliniken. 

Film: Vetenskapslunch: Resistenta bakterier
Vetenskapslunch: Resistenta bakterier

Anders Johansson, forskare i klinisk mikrobilogi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med rubriken "Resistenta bakterier – ett globalt säkerhetshot" (35 min, 2016)

Kontakt:

Anders Johansson
Universitetslektor, överläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32

Therese Thunberg: Hantaviruset som orsakar sorkfeber

Therese Thunberg är anknuten som läkare till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hon har länge forskat på virusfamiljen hantavirus, särskilt puumalaviruset som orskar sjukdomen sorkfeber. Hon är biträdande smittskyddsläkare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 

Kontakt:

Stephan Stenmark: Smittskyddläkare vid Norrlands Universitetssjukhus

Stephan Stenmark är anknuten som läkare till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Han arbetar som smittskyddsläkare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Ett av Stephan Stenmarks expertområden är virussjukdomen hepatit. Han arbetar också mycket med frågor om multiresistenta bakterier och den bakterieorsakade sjukdomen harpest.

Kontakt:

Mattias Forsell : Hur immunförsvaret bekämpar virus

Mattias Forsell är universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hans forskargrupp ägnar sig mycket åt mänskliga B-celler, en typ av vita blodkroppar, och hur de påverkas av underliggande sjukdom. Denna information ska kunna användas vid utvecklandet av nya antikroppsbehandlingar mot virusinfektioner.

Film: Forskning på ett ögonblick med Mattias Forsell
Forskning på ett ögonblick med Mattias Forsell

Mattias Forsell forskar på hur kroppens B-celler fungerar och hur de kan användas. (Video, 1:09 min, 2016)

Kontakt:

Mattias Forsell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 32 08

Kalle Grill, filosofi: liberala värden, välbefinnande och hälsa

Om paternalism – i vilken mån och på vilket sätt liberala värden som frihet och autonomi bör respekteras både i politiken och mer allmänt.

Om de liberala värdena har en särskild sorts status eller om de är värden bland andra och därför bör vägas mot dessa, som exempelvis välbefinnande och hälsa. Han har också diskuterat konkreta politikområden där dessa frågor blir aktuella, särskilt inom folkhälsa.

Leder gärna filosofisk samtal och håller föreläsningar. Medverkat ibland i radio, främst P1s program Tankar för dagen. Läs mer på kallegrill.se

Läs mer och kontaktuppgifter:

Peter Bennesved, idéhistoria: civilförsvar, beredskap och mediestrategier

Har bl.a. skrivit om Urban Catastrophe and Sheltered Salvation: The media system of Swedish civil defence, 1937–1960 och Katastrofen i Barsebäck och radioaktivitet som informationsproblem 1953-1973.

Läs mer och kontaktuppgifter:

För mer information om medicinsk forskning, kontakta:

Ola Nilsson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 82

För mer information om forskare inom naturvetenskap:

Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24