Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Agneta Hörnell

Agneta Hörnell

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor 2011. Jag arbetar på institutionen sedan hösten 2000, var prefekt 2002-2010.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Efter dietistexamen 1988 (Uppsala universitet) arbetade jag ett år som dietist innan jag blev anställd som forskningsassistent i en prospektiv, multicenterstudie angående amning och fertilitet initierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Data från den svenska delen av det projektet använde jag sedan i mitt avhandlingsarbete, där jag studerade amningsmönster hos exklusivt ammade spädbarn, effekt av napp- och tumsugning, samt hur tillvänjningen till annan mat gick till.
Undervisning

Min undervisning är huvudsakligen inriktad på forskningsmetodik och handledning och examination av uppsatser på grund- och avancerad nivå. Jag undervisar också om kost under graviditet, amning samt spädbarnskost.
Forskning och forskarhandledning

Sedan disputationen har min forskning huvudsakligen varit inriktad på olika aspekter av barn och ungdomars matvanor och hälsa, hem- och konsumentkunskap i skolan, samt skolmåltider. Jag leder ett nordiskt samarbetsprojekt finaniserat av NordForsk som studerar skollunchens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skola (ProMeal - Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries)

Hösten 2017 kommer jag att starta ett nytt forskningsprojekt i samarbete med Sörmlands landsting och kollegor vid Umeå och Uppsala universitet. Forskargruppen är tvärvetenskaplig med kompetens inom kostvetenskap, hälsoekonomi, genusvetenskap och organisatorisk forskning. Projektet syftar till att studera hälsoeffekter, hållbarhet, kostnadseffektivitet och organisatoriska utmaningar vid införandet av en modern, flexibel måltidsservice på sjukhusen i Sörmland. Reformen inkluderar ett nytt måltidssystem och en ny funktion, måltidsvärdar, som ska ansvara för maten och måltidssituationen på avdelningarna. Projektet består av fyra delprojekt som studerar effekterna av förnyelsen, och utgör en unik möjlighet att genomföra praktikorienterad, tvärvetenskaplig forskning i samband med en genomgripande förnyelse av måltidsservice på sjukhus. En första doktorand kommer att starta i projektet hösten 2017 i samarbete med forskarskolan vid Umeå Center för Genusstudier. Vi söker för närvarande mer anslag för projektet.
Samverkan

Jag är ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och hälsa i det nutritionsepidemiologiska nätverket NEON:s arbetsgrupp och Dietisternas Riksförbunds (DRF:s) vetenskapliga råd. Jag representerar också DRF i Nationella Amningskommittén.

Jag var en av ett hundratal forskare som deltog i den senaste revideringen av de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012). Jag ledde expertgruppen som ansvarade för råden till spädbarn, barn och ungdomar.

I många länder inkluderar begreppet dietist (dietitian) både clinical dietitians (dietister), food service dietitians (kostekonomer) och public health dietitians (kostvetare). Åren 2010-2016 var jag medlem av ledningsgruppen av European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) och ordförande i dess kommittee för utbildnings- och livslångt lärande. EFAD är en europeisk sammanslutning av nationella yrkesorganisationer för dietister/kostekonomer/kostvetare verksamma inom sjukvård, offentlig måltidsverksamhet och folkhälsoarbete. I oktober 2015 hade EFAD 34 medlemsorganisationer, som representerar över 35 000 dietister i 27 europeiska länder.

Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Journal of Gastronomy and Tourism, Cognizant Communication Corporation 2020, Vol. 4, (2) : 55-66
Sundqvist, Joachim; Walter, Ute; Hörnell, Agneta
International Journal of Gastronomy and Food Science, Elsevier 2020, Vol. 22
Sundqvist, Joachim; Walter, Ute; Hörnell, Agneta
Nutrition Journal, BioMed Central 2019, Vol. 18
Huseinovic, Ena; Hörnell, Agneta; Johansson, Ingegerd; et al.
International Research Journal of Public and Environmental Health, Vol. 5, (3) : 38-45
Dapi, Léonie N; Tambe, Ayuk Bertrand; Axberg, Frida; et al.
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Appetite, Vol. 112 : 133-142
Eli, Karin; Hörnell, Agneta; Malek, Mahnoush Etminan; et al.
Advances in Nutrition, AMER SOC NUTRITION-ASN 2017, Vol. 8, (5) : 652-678
Hörnell, Agneta; Berg, Christina; Forsum, Elisabet; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 40, (1) : 57-65
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
Food Security, Vol. 8, (1) : 271-284
Bostedt, Göran; Hörnell, Agneta; Nyberg, Gert
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 8 : 31-36
Wennberg, Anna-Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
Kost, nutrition och hälsa: en klinisk handbok, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 121-126
Hörnell, Agneta
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
International Journal of Consumer Studies, Vol. 39, (4) : 369-379
Tieva, Åse; Persson, Evelina; Rhodin, Anders; et al.
Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity, Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2014 : 85-102
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Lagström, Hanna; et al.
Journal of human nutrition and dietetics, John Wiley & Sons 2014, Vol. 27, (1) : 41-53
Kautto, Ethel; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
Svepet. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP), Vol. 32, (3-4) : 14-15
Nilsson, Lena Maria; Hörnell, Agneta
Nordisk Nutrition, Swedish nutrition foundation: 2014, (4) : 8-10
Waling, Maria; Hörnell, Agneta
Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition, Stockholm: Liber 2013 : 379-403
Abrahamsson, Lillemor; Hörnell, Agneta; Ekblad, Jenny
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2013, Vol. 110, (8) : 405-409
Hörnell, Agneta; Hernell, Olle; Silfverdal, Sven-Arne
Food & Nutrition Research, Vol. 57 : 21083-
Hörnell, Agneta; Lagstrom, Hanna; Lande, Britt; et al.
Food & Nutrition Research, Vol. 57
Hörnell, Agneta; Lagström, Hanna; Lande, Britt; et al.
Nordisk Nutrition, Lund: SNF Swedish Nutrition Foundation 2013, (1) : 22-24
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Hagström, Hanna; et al.
Nordisk Nutrition, (1) : 19-21
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Hagström, Hanna; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, S. Karger 2013, Vol. 63 : 1736-1737
Konrad, M.; Hörnell, Agneta; Gomes, A. M.; et al.
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
Public Health Nutrition, Vol. 16, (4) : 631-638
Nyholm, Maria; Lissner, Lauren; Hörnell, Agneta; et al.
European Journal of Public Health, Vol. 23, (1) : 73-73
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
Barnläkaren, Stockholm: Svenska barnläkarföreningen 2012, (5) : 6-8
Brugård Konde, Åsa; Hörnell, Agneta
Nordisk Nutrition, Lund: SNF, Swedish Nutrition Foundation 2012, (3) : 17-19
Hörnell, Agneta
Nutrition Journal, BioMed Central 2012, Vol. 11 : 101-
Wennberg, Maria; Tornevi, Andreas; Johansson, Ingegerd; et al.
Public Health Nutrition, Vol. 14, (5) : 904-913
Dapi N., Léonie; Hörnell, Agneta; Janlert, Urban; et al.
DietistAktuellt 2011
Hörnell, Agneta