"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Almqvist

Jag är professor i organisk kemi och min forskargrupp letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Jag är föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C4, Linnaeus väg 10, C4-37-07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Min forskning fokuserar på metodutveckling inom organisk syntes och design och syntes av molekyler som interagerar med makromolekyler, särskilt hämning av proteinproteininteraktioner. Exempel på det senare är utveckling av hämmare av bakteriell makromolekylär montering och amyloidformation. Min forskningsgrupp har banat väg för design och syntes av ring-smälta 2-pyridonföreningar som peptidomimetik och tillsammans med Dr. Hultgrens labb vid Washington University i St. Louis visat att dessa mimetiska mönster är idealiska för utveckling av antivirulensföreningar.

Vi har utvecklat små molekyler som kallas "pilicider" som hämmar chaperone-usher pathway (CUP) pili, som är viktiga virulensfaktorer hos uropatogent E. coli (UPEC) och detta har resulterat i en djupare förståelse för reglering av CUP pili biosyntes och UPEC:s förmåga att etablera biofilmsbildning. Tillsammans med Dr. Chapman vid University of Michigan FA har vi vidare studerat en delmängd av piliciderna som kallas "curlicider" som är beroende av substitutionsmönstret på det centrala fragmentet har förmågan att påverka curli-monteringen i E. coli. Dessa föreningar är utmärkta verktyg i strävan efter en större förståelse för mekanismerna bakom amyloidmontering i allmänhet men curlimontering i synnerhet. Både pili och curli är viktiga beståndsdelar i olika bakteriella biofilmer och gruppen har ett allmänt intresse av att utveckla biofilmshämmare.

I detta sammanhang startade jag för några år sedan ett samarbete med Dr. Christina Stallings vid Washington University i St. Louis för att utveckla sin upptäckt av mycobakteriella toleranshämmare (MTI:er) och undersöka och förstå det exakta verkningssättet för MTI:er. Dessa nya föreningar har stor potential att förbättra behandlingssätten för tuberkulos, den dödligaste smittsamma infektionssjukdomen i världen. Det breda utbudet av hämmare som har utvecklats i labbet har lett till flera tvärvetenskapliga samarbeten och bland dessa har jag pågående forskning med UCMR-forskare Dr. Sven Bergström och Åsa Gylfe (Klamydia), Jörgen Johansson och Elisabeth Sauer-Eriksson (Listeria) och Johan Normark (Tuberkulos) i syfte att förbättra effektiviteten och dissekera exakta handlingssätt.

mBio, American Society for Microbiology 2024, Vol. 15, (3)
Harrison, Gregory A.; Wang, Erin R.; Cho, Kevin; et al.
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 89, (1) : 731-739
Sarkar, Souvik; Singh, Pardeep; Edin, Simon; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (14) : 7631-7648
Hainzl, Tobias; Bonde, Mari; Almqvist, Fredrik; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 66, (16) : 11056-11077
Sarkar, Souvik; Mayer Bridwell, Anne E.; Good, James A. D.; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2023, Vol. 14, (3)
Tükenmez, Hasan; Singh, Pardeep; Sarkar, Souvik; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS 2022, Vol. 119, (43)
Nye, Taylor M.; Tükenmez, Hasan; Singh, Pardeep; et al.
Microbiology Resource Announcements, American Society for Microbiology 2022, Vol. 11, (10)
Tükenmez, Hasan; Nye, Taylor M.; Bonde, Mari; et al.
Organic and biomolecular chemistry, The Royal Society of Chemistry 2021, Vol. 19, (44) : 9758-9772
Bharate, Jaideep B.; Ådén, Jörgen; Gharibyan, Anna; et al.
ARKIVOC, Arkat 2021, Vol. 2020, (7) : 365-378
Cairns, Andrew G.; Sarkar, Souvik; Singh, Pardeep; et al.
Biomolecules, MDPI 2021, Vol. 11, (11)
Kelly, Rachel; Cairns, Andrew G.; Ådén, Jörgen; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2021, Vol. 65, (5)
Núñez-Otero, Carlos; Bahnan, Wael; Vielfort, Katarina; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences of the United States of America 2021, Vol. 118, (47)
Reithuber, Elisabeth; Wixe, Torbjörn; Ludwig, Kevin C.; et al.
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 86, (23) : 16582-16592
Tyagi, Mohit; Adolfsson, Dan E.; Singh, Pardeep; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Tükenmez, Hasan; Sarkar, Souvik; Anoosheh, Saber; et al.
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 85, (21) : 14174-14189
Adolfsson, Dan E.; Tyagi, Mohit; Singh, Pardeep; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2020, Vol. 11, (6)
Reithuber, Elisabeth; Nannapaneni, Priyanka; Rzhepishevska, Olena I; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, The National Academy of Scionces of the United States of America 2019, Vol. 116, (21) : 10510-10517
Flentie, Kelly; Harrison, Gregory A.; Tükenmez, Hasan; et al.
MedChemComm, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 10, (11) : 1966-1987
Kulén, Martina; Núñez-Otero, Carlos; Cairns, Andrew G.; et al.
Brain, behavior, and immunity, Elsevier 2019, Vol. 80 : 525-535
Olsen, Laura K.; Cairns, Andrew G.; Ådén, Jörgen; et al.
Angewandte Chemie International Edition, John Wiley & Sons 2019, Vol. 58 : 8577-8580
Petzold, Daniel; Singh, Pardeep; Almqvist, Fredrik; et al.
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 84, (7) : 3887-3903
Singh, Pardeep; Adolfsson, Dan E.; Ådén, Jörgen; et al.
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 21 : 6946-6950
Singh, Pardeep; Cairns, Andrew G.; Adolfsson, Dan E.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Washington: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 2019, Vol. 116, (13) : 6463-6472
Vain, Thomas; Raggi, Sara; Ferro, Noel; et al.
ACS Chemical Neuroscience, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 9, (11) : 2542-2547
Cairns, Andrew G.; Vazquez-Romero, Ana; Mahdi-Moein, Mohammad; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 61, (9) : 4165-4175
Kulén, Martina; Lindgren, Marie; Hansen, Sabine; et al.
Nature Microbiology, NATURE PUBLISHING GROUP 2018, Vol. 3, (12) : 1362-1368
Omattage, Natalie S.; Deng, Zengqin; Pinkner, Jerome S.; et al.
Current Organocatalysis, Bentham Science Publishers 2017, Vol. 4, (1) : 48-61
Basu, Basudeb; Paul, Susmita; Kundu, Samir; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 60, (22) : 9393-9399
Good, James A. D.; Kulén, Martina; Silver, Jim; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 114, (46) : 12184-12189
Jain, Neha; Ådén, Jörgen; Nagamatsu, Kanna; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Pokrzywa, Malgorzata; Pawelek, Katarzyna; Kucia, Weronika Elzbieta; et al.
Tetrahedron Letters, Elsevier 2017, Vol. 58, (34) : 3350-3352
Wixe, Torbjörn; Almqvist, Fredrik
Organic Letters, Vol. 18, (24) : 6228-6231
Barange, Deepak Kumar; Johnson, Magnus T.; Cairns, Andrew G.; et al.
Cell chemical biology, Vol. 23, (3) : 404-414
Good, James A. D.; Andersson, Christopher; Hansen, Sabine; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 59, (5) : 2094-2108
Good, James A. D.; Silver, Jim; Núñez-Otero, Carlos; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113, (51) : 14733-14738
Hall, Michael; Grundström, Christin; Begum, Afshan; et al.
mBio, Vol. 7, (2)
Shaffer, Carrie L.; Good, James A. D.; Kumar, Santosh; et al.
Oncogene, Nature Publishing Group 2016, Vol. 35, (48) : 6262-6269
Varga, M G; Shaffer, C L; Sierra, J C; et al.
Parkinson's Disease, Vol. 1
Chermenina, Maria; Chorell, Erik; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (10) : 1-11
Chorell, Erik; Andersson, Emma; Evans, Margery L.; et al.
International Journal of Medical Microbiology, Vol. 305, (3) : 378-382
Engström, Patrik; Bergström, Malin; Alfaro, Astrid C.; et al.
mBio, Vol. 6, (1)
Engström, Patrik; Krishnan, K. Syam; Ngyuen, Bidong D.; et al.
Molecular Cell, Vol. 57, (3) : 445-455
Evans, Margery L.; Chorell, Erik; Taylor, Jonathan D.; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 11, (3)
Floyd, Kyle A.; Moore, Jessica L.; Eberly, Allison R.; et al.
Scientific Reports, Springer 2015, Vol. 5
Perdersen, Martin Nors; Fodera, Vito; Horvath, Istvan; et al.
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 17, (24) : 6194-6197
Singh, Pardeep; Chorell, Erik; Krishnan, K Syam; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (12) : 1942-1956
Dang, Hung The; Chorell, Erik; Uvell, Hanna; et al.
mBio, Vol. 5, (6) : UNSP e02038-
Greene, Sarah E.; Pinkner, Jerome S.; Chorell, Erik; et al.
ChemMedChem, Vol. 9, (10) : 2309-2326
Horvath, Dragos; Lisurek, Michael; Rupp, Bernd; et al.
Marine Drugs, MDPI 2014, Vol. 12, (2) : 799-821
Strand, Mårten; Carlsson, Marcus; Uvell, Hanna; et al.
Chemistry and Biology, Elsevier 2013, Vol. 20, (10) : 1245-1254
Andersson, Emma K.; Bengtsson, Christoffer; Evans, Margery L.; et al.

Filmade föreläsningar:

Vetenskapslunch: Antibiotikaresistens – är slaget förlorat?

Vetenskapslunch 6 oktober 2016.