Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Kristina Sehlin Macneil

Kristina Sehlin Macneil

Jag är forskare vid Várdduo och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC). Min forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan 1 december 2019 anställd som forskare vid Várdduo - Centrum för samisk forskning i projektet Damage Done: Indigenous experience of and recommendations for energy production. Tidigare har jag varit postdoktor vid Várdduo. Mitt postdok-projekt undersökte konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsindustrier och använde begreppet extractive violence för att beskriva hur extraktivism kan påverka urfolkssamhällen. Mina forskningsintressen är främst asymmetriska konflikter och maktrelationer som uppstår mellan urfolk och utvinningsindustri samt hur kulturellt, strukturellt och extraktivt våld påverkar urfolkssamhällen. Jag har jobbat mycket i Australien och Sverige.

Sedan juli 2018 är jag även biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola (FADC). 

Förutom detta undervisar jag i mån av tid.

Under april 2020 - april 2021 är jag gästforskare vid University of South Australia i Adelaide. 

2019
Seton Hall journal of diplomacy and international relations, South Orange, NJ: The School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University 2019, Vol. XXI, (1) : 36-53
Daniels-Mayes, Sheelagh; Sehlin MacNeil, Kristina
2019
Natural resource conflicts and sustainable development, Routledge 2019 : 99-113
Sehlin MacNeil, Kristina
2019
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2019, Vol. 28, (1-2) : 42-51
Sehlin MacNeil, Kristina; Inga, Niila
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå Universitet 2018, Vol. 12, (2) : 81-103
Sehlin MacNeil, Kristina
2017
Samefolket, (7)
Sehlin MacNeil, Kristina
2017
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 140-161
Sehlin MacNeil, Kristina; Lawrence, Rebecca
2016
Journal of Australian Indigenous Issues, Vol. 19, (3) : 95-111
Sehlin MacNeil, Kristina
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Ethnologia Scandinavica, Uppsala: Swedish Science Press 2015, Vol. 45 : 73-88
Sehlin MacNeil, Kristina
2015
Finding the common ground: narratives, provocations and reflections from the 40 year celebration of batchelor institute, Batchelor NT: Batchelor Press 2015 : 119-126
Sehlin MacNeil, Kristina; Marsh, Jillian
2014
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Sehlin Macneil, Kristina; Saba Persson, Jenny
2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2014, Vol. 23, (1) : 50-57
Sehlin MacNeil, Kristina
2013
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
2013
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
2006
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 6
Sehlin MacNeil, Kristina

Forskningsprojekt

1 november 2019 till 30 november 2022