"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Domellöf

Professor i pediatrik, barnläkare och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats

Jag är barnläkare och professor i pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap. Kliniskt arbetar jag som neonatolog på NeoIVA vid Norrlands universitetssjukhus.

Jag har den stora förmånen att jobba tillsammans med fantastiskt begåvade och hängivna medarbetare som tillsammans bildar forskargruppen N4 Research Group, www.n4researchgroup.se.

Vår forskning handlar om att försöka hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn, med stort fokus på nutrition och hjärnans utveckling hos barn.

Forskningen involverar både randomiserade, interventionsstudier och kohortstudier, och jag leder ett flertal lokala och nationella kliniska studier och medverkar även i nationella och internationella forskarnätverk inom pediatrisk nutrition, neonatologi och perinatologi.

I GRANDIOSA studien undersöker vi hur mjölkersättning med hydrolyserade proteiner påverkar tillväxt, utveckling och allergier hos friska spädbarn. Vi utvärderar också en ny, spännande metod att undersöka hjärnans funktion hos barn: functional near infrared spectroscopy (fNIRS).

I SWIDDICH studien undersöker vi effekter av jodtillskott till gravida kvinnor på deras barns utveckling. I SIDBI studien undersöker vi effekter av järntillskott på barns utveckling.

I ett flertal studier av mycket eller extremt för tidigt födda barn (EXPRESS, EXPRESS 2, N-FORTE, LIGHT, MDM, ImNuT m.fl.) undersöker vi effekter av tidig nutrition och andra faktorer på tillväxt, utveckling och sjuklighet på kort och lång sikt. Vi utvärderar också en ny hjärnskademarkör (neurofilament light).

Dessutom leder jag den stora regionala, prospektiva födelsekohortstudien "NorthPop", som syftar till att inkludera 10 000 gravida kvinnor i Västerbotten och följa deras barn från fosterlivet till skolåldern. Läs mer om detta projekt på www.northpop.se.

Vi har visat att järntillskott som ges till spädbarn med marginellt låg födelsevikt minskar inlärningsproblem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskole- och skolåldern, samt att fördröjd avklämning av navelsträngen vid normala förlossningar förbättrar finmotorisk förmåga hos barnen vid 4 års ålder.

Vår forskning har också kunnat visa att tillskott av MFGM till modersmjölksersättning leder till minskad risk för infektioner och förbättrad kognitiv funktion vid 12 månaders ålder. Hos extremt prematurfödda barn har vi visat att ett optimerat energiintag hos extremt prematura barn samt tillskott av fettsyror minskar risken för svår ögonsjukdom (ROP).

Jag har utvecklat datorprogramvaran Nutrium, som är ett unikt IT-system för kliniskt stöd och uppföljning av neonatal nutrition och tillväxt och används av läkare, dietister, sjuksköterskor och annan personal på de flesta neonatalavdelningar i Sverige och även utomlands, se www.nutrium.se.

Journal of Food and Nutrition Research, SNF Swedish Nutrition Foundation 2024, Vol. 68
Domellöf, Magnus; Sjöberg, Agneta
Food & Nutrition Research, SNF Swedish Nutrition Foundation 2024, Vol. 68
Domellöf, Magnus; Sjöberg, Agneta
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 109, (1) : 10-17
Farooqi, Aijaz; Håkansson, Stellan; Serenius, Fredrik; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, John Wiley & Sons 2024, Vol. 78, (3) : 728-742
Indrio, Flavia; Dinleyici, Ener Cagri; Berni Canani, Roberto; et al.
eClinicalMedicine, Elsevier 2024, Vol. 68
Jensen, Georg Bach; Domellöf, Magnus; Ahlsson, Fredrik; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Molin, Johanna; Domellöf, Magnus; Häggström, Christel; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2024, Vol. 43, (1) : 176-186
Moltu, Sissel J.; Nordvik, Tone; Rossholt, Madelaine E.; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2024, Vol. 43, (7) : 1696-1705
Senterre, Thibault; van den Akker, Chris H.P.; Domellöf, Magnus; et al.
JAMA pediatrics
Svensson, Ludwig; Chmielewski, Grzegorz; Czyżewska, Emilia; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN
van den Akker, Chris H. P.; Embleton, Nicholas D.; Lapillonne, Alexandre; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, John Wiley & Sons 2024, Vol. 78, (2) : 386-413
Vandenplas, Yvan; Broekaert, Ilse; Domellöf, Magnus; et al.
Aging Cell
Yeung, Edwina; Biedrzycki, Richard J.; Gómez Herrera, Laura C.; et al.
Environment International, Elsevier 2024, Vol. 183
Yuan, Bo; Bignert, Anders; Andersson, Patrik L.; et al.
BMJ Paediatrics Open, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 8, (1)
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; van den Berg, Johannes; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2024, Vol. 153, (2) : 461-470
Österlund, Jonas; Granåsen, Gabriel; Bodén, Stina; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 76, (4) : 498-504
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2023, Vol. 53, (9) : 963-968
Bodén, Stina; Lindam, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Pediatric Research, Springer Nature 2023, Vol. 94, (3) : 965-970
Bäckström, Fredrik; Chmielewska, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 109, (1) : 87-93
Challis, Pontus; Källén, Karin; Björklund, Lars; et al.
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Taylor & Francis 2023, Vol. 36, (1)
Daskalakis, George; Pergialiotis, Vasilios; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 76, (2) : 248-268
Embleton, Nicholas David; Jennifer Moltu, Sissel; Lapillonne, Alexandre; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (20)
Fredriksson, Emmy; Bodén, Stina; Domellöf, Magnus; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 102, (12) : 1741-1748
Hellström, Sara; Jonsdotter, Andrea; Jonsson, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (1)
Honoré, Karina D.; Bruun, Signe; Jacobsen, Lotte N.; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (11)
Lif Holgerson, Pernilla; Hasslöf, Pamela; Esberg, Anders; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 112, (7) : 1422-1433
Norman, Mikael; Padkær Petersen, Jesper; Stensvold, Hans Jørgen; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 77, (2) : 298-314
Norsa, Lorenzo; Goulet, Olivier; Alberti, Daniele; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 77, (2) : 281-297
Norsa, Lorenzo; Goulet, Olivier; Alberti, Daniele; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2023, Vol. 42, (12) : 2311-2319
Rossholt, Madelaine Eloranta; Bratlie, Marianne; Wendel, Kristina; et al.
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2023, Vol. 53 : 251-259
Rossholt, Madelaine Eloranta; Bratlie, Marianne; Wendel, Kristina; et al.
Nutrients, MDPI 2023, Vol. 15, (2)
Rossholt, Madelaine Eloranta; Wendel, Kristina; Bratlie, Marianne; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 76, (2) : 232-247
Szajewska, Hania; Berni Canani, Roberto; Domellöf, Magnus; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2023, Vol. 42, (1) : 22-28
Wendel, Kristina; Aas, Marlen Fossan; Gunnarsdottir, Gunnthorunn; et al.
Nutrients, MDPI 2022, Vol. 14, (22)
Afeiche, Myriam C.; Iroz, Alison; Thielecke, Frank; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 150-159
Domellöf, Magnus
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 179-192
Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas
The Journal of Pediatrics, Elsevier 2022, Vol. 243 : 238-
Domellöf, Magnus; Fewtrell, Mary
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (3) : 536-545
Gialamas, Spyros; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Diderholm, Barbro; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2022, Vol. 61 : 2167-2182
Giuffrida, Francesca; Fleith, Mathilde; Goyer, Amélie; et al.
Sports Medicine - Open, Springer 2022, Vol. 8, (1)
Jansson, Daniel; Lindberg, Ann-Sofie; Lundberg, Elena; et al.
Pediatric Research, Springer Nature 2022, Vol. 92, (1) : 61-70
Johnson, Mark J.; Lapillonne, Alexandre; Bronsky, Jiri; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 33, (9)
Kelderer, Fanny; Mogren, Ingrid; Eriksson, Catharina; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 205-211
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Cheah, Fook-Choe; et al.
World Review of Nutrition and Dietetics, S. Karger 2022, Vol. 122 : 5-11
Koletzko, Berthold; Wieczorek, Sarah; Domellöf, Magnus; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 107, (4) : 351-358
Larsson, Sara Marie; Hellström-Westas, Lena; Hillarp, Andreas; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2022, Vol. 74, (2) : 292-300
Lund, Anna-My; Domellöf, Magnus; Pivodic, Aldina; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 75, (3) : E53-E59
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (9) : 1701-1708
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ågren, Johan; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2021, Vol. 89, (5) : 1216-1221
Berglund, Staffan K.; Chmielewska, Anna; Domellöf, Magnus; et al.
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, Wolters Kluwer 2021, Vol. 24, (3) : 240-245
Berglund, Staffan K.; Domellöf, Magnus
Bild på Magnus Domellöf
Magnus Domellöf: Hur kan vi göra barnen smartare?

Hjärnan är snabbast växande organet i kroppen. Första levnadsåren är extremt viktiga för hjärnans utveckling.