"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Micael Jonsson

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå A4-20-21, A4 18 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

En del av min forskning handlar om hur miljö och mänsklig aktivitet påverkar ekologiska samhällens artsammansättning. Med andra ord, varför hittar vi vissa arter i en viss miljö och hur kommer artsammansättningen förändras som följd av naturliga miljöförändringar eller mänsklig aktivitet? Dessa frågor undersöks både i akvatiska och terrestra (skogliga) miljöer och i gränsen mellan akvatiska och terrestra ekosystem. När en artsammansättning förändras, oavsett orsak, påverkas viktiga ekosystemprocesser, ekosystemens funktion och deras förmåga att leverera ekosystemtjänster. I min forskning försöker jag därför förstå vilka konsekvenser en förändrad artsammansättning, eller ren artförlust, har för ekosystemens förmåga att fungera för andra organismer (biodiversitet) och mänskliga behov (ekosystemtjänster). Här är det även viktigt att förstå hur mänskliga behov kan stödja eller drabba generell biodiversitet, med målet att uppnå hög ekologisk hållbarhet i nyttjande av naturresurser.

Jag är också intresserad av resursflöden mellan akvatiska och terrestra ekosystem, i båda riktningarna. Även om ekosystem definieras som väl avgränsade rör sig näring och organismer kontinuerligt mellan olika ekosystem. Dessa rörelser påverkas av både naturligt förändrade miljöförhållanden och som följd av mänsklig aktivitet, med konsekvenser för framför allt konsumenter i mottagande ekosystem. Ett relativt nytt spännande område inom detta fält är hur kvaliteten på resursflöden förändras av ändrade miljöförhållanden och hur detta påverkar flödets betydelse i mottagande ekosystem. Slutligen, akvatiska insekter, som lever en stor del av sina liv i vatten för att sedan kläckas och flyga upp på land, kan potentiellt sprida miljöföroreningar till landlevande konsumenter. Detta undersöks med fokus på bly, zink och högfluorerade ämnen.

Aquatic Sciences, Springer Science+Business Media B.V. 2024, Vol. 86, (2)
Bastias, Elliot; Jonsson, Micael
Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, John Wiley & Sons 2024, Vol. 40, (1) : 107-115
Leander, Johan; Hellström, Gustav; Nordin, Jonathan; et al.
Remote Sensing in Ecology and Conservation
Monsimet, Jérémy; Sjögersten, Sofie; Sanders, Nathan J.; et al.
Research Ideas and Outcomes, Pensoft Publishers 2023, Vol. 9
Larsen, Stefano; Alvarez-Martinez, Jose Manuel; Barquin, Jose; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (5) : 812-827
Bastias, Elliot; Sponseller, Ryan A.; Bundschuh, Mirco; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2021, Vol. 492
Burrows, Ryan M.; Jonsson, Micael; Fältström, Emma; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 55, (6) : 3624-3633
Fahlman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund Fick, Jerker; et al.
The ecology of plant litter decomposition in stream ecosystems, Springer 2021 : 193-216
Jonsson, Micael; Sponseller, Ryan A.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 55, (12) : 7900-7909
Koch, Alina; Jonsson, Micael; Yeung, Leo W. Y.; et al.
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2021, Vol. 160
Leander, Johan; Klaminder, Jonatan; Hellström, G.; et al.
Freshwater Science, University of Chicago Press 2020, Vol. 39, (4) : 812-823
Bastias, Elliot; Ribot, Miquel; Jonsson, Micael; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 732
Fahlman, Johan; Hellström, Gustav; Jonsson, Micael; et al.
Journal of Applied Ichthyology, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 36, (1) : 105-112
Hellström, Gustav; Brodin, Tomas; Jonsson, Micael; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 15, (9)
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Moen, Jon; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (19) : 11951-11960
Koch, Alina; Jonsson, Micael; Yeung, Leo W. Y.; et al.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Science Publishing 2020, Vol. 77, (1) : 177-187
Leander, Johan; Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 257
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, A. M. M.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 734
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, Åsa M. M.
Contaminants and ecological subsidies: the land-water interface, Cham: Springer 2020 : 129-155
Muehlbauer, Jeffrey D.; Larsen, Stefano; Jonsson, Micael; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 648 : 1257-1262
Jonsson, Micael; Andersson, Magnus; Fick, Jerker; et al.
Nature Plants, Nature Publishing Group 2019, Vol. 5, (2) : 141-147
Jonsson, Micael; Bengtsson, Jan; Gamfeldt, Lars; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 687 : 488-493
Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; Leander, Johan; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 21, (11) : 1887-1898
Koch, Alina; Kärrman, Anna; Yeung, Leo W. Y.; et al.
Environmental Chemistry, CSIRO Publishing 2018, Vol. 15, (8) : 463-471
Fahlman, Johan; Fick, Jerker; Karlsson, Jan; et al.
Hydrobiologia, Springer 2018, Vol. 815, (1) : 83-95
Jonsson, Micael; Polvi, Lina E.; Sponseller, Ryan A.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 615 : 608-614
Lagesson, Annelie; Brodin, Tomas; Fahlman, Johan; et al.
Nature Ecology & Evolution, Nature Publishing Group 2018, Vol. 2, (9) : 1443-1448
Metcalfe, Daniel B.; Hermans, Thirze D. G.; Ahlstrand, Jenny; et al.
Chemosphere, Vol. 176 : 324-332
Fick, Jerker; Brodin, Tomas; Heynen, Martina; et al.
Ambio, SPRINGER 2017, Vol. 46, (3) : 311-323
Jonsson, Micael; Burrows, Ryan M.; Lidman, Johan; et al.
Global climate change and terrestrial invertebrates, Chichester, UK.: John Wiley & Sons 2017 : 274-294
Jonsson, Micael; Canhoto, Cristina
Ecology and Evolution, WILEY 2017, Vol. 7, (4) : 1068-1077
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Burrows, Ryan M.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2016, Vol. 7
Hellström, Gustav; Klaminder, Jonatan; Finn, Fia; et al.
Aquatic Toxicology, Vol. 170 : 384-389
Hellström, Gustav; Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; et al.
Aquatic Toxicology, Elsevier 2016, Vol. 180 : 71-77
Heynen, Martina; Backstrom, Tobias; Fick, Jerker; et al.
Environmental Chemistry, Vol. 13, (5) : 849-853
Heynen, Martina; Brodin, Tomas; Klaminder, Jonatan; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 35, (4) : 930-937
Heynen, Martina; Fick, Jerker; Jonsson, Micael; et al.
Ecosphere, Vol. 7, (10)
Jonsson, Micael; Snall, Tord; Asplund, Johan; et al.
Freshwater Science, Vol. 35, (3) : 882-894
Jonsson, Micael; Stenroth, Karolina
Frontiers in Environmental Science, Vol. 4
Klaminder, Jonatan; Hellström, Gustav; Fahlman, Johan; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 568 : 208-215
Lagesson, Annelie; Fahlman, Johan; Brodin, Tomas; et al.
Journal of Ecology, Vol. 104, (2) : 545-560
Wardle, David A.; Jonsson, Micael; Mayor, Jordan R.; et al.
Freshwater Biology, Vol. 60, (7) : 1237-1251
Burrows, Ryan M.; Hotchkiss, Erin R.; Jonsson, Micael; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 538 : 240-245
Jonsson, Micael; Ershammar, Ellen; Fick, Jerker; et al.
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 78-88
Jonsson, Micael; Hedström, Per; Stenroth, Karolina; et al.
Ecosystems (New York. Print), Vol. 18, (1) : 154-169
Jonsson, Micael; Kardol, Paul; Gundale, Michael J.; et al.
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 136-149
Stenroth, Karolina; Polvi, Lina E; Fältström, Emma; et al.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 369, (1656) : 20130580-
Brodin, Tomas; Piovano, Susanna; Fick, Jerker; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2014, Vol. 472 : 108-111
Jonsson, Micael; Fick, Jerker; Klaminder, Jonatan; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2014, Vol. 9, (8) : 084003-
Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; Fick, Jerker; et al.
Ecology, Vol. 95, (7) : 1836-1849
Wardle, David A.; Jonsson, Micael

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 april 2023 till 31 mars 2026
1 april 2017 till 1 april 2021

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik.