"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för geografi

Anställda medarbetare

Aina Tollefsen
Telefon
090-786 78 84
Amrei Aubrunner
Telefon
090-786 80 55

Min forskning fokuserar på fritidshus, mobilitet och utveckling i glesbygd. 

Andreas Back
Telefon
090-786 59 02

Andreas Back är biträdande lektor i kulturgeografi. Hans forskning handlar om fritidshusturism, regional utveckling, samhällsplanering och bostadsfrågor.

Andreas Nuottaniemi
Telefon
090-786 67 61

Jag är postdoktor vid Institutionen för geografi.

Carina Keskitalo
Telefon
090-786 50 80

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik (tio böcker och över 130 vetenskapliga artiklar/bokkapitel).

 

 

Caroline Rapp
Telefon
090-786 57 72

Min forskning fokuserar på intressegruppers perspektiv på en storskalig ökning av snabbväxande lövträd som en del av en lövträdsomställning i svenska skogar.

Cenk Demiroglu
Telefon
090-786 79 25
Charlotta Hedberg
Telefon
090-786 56 02

Charlotta Hedberg är professor i kulturgeografi. Hennes forskning handlar om migration i relation till internationell arbetskraft, transnationella nätverk och downshifting.

Diana Morales
Telefon
090-786 78 29
Dieter Müller
Telefon
090-786 63 66

Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. Ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr. Professor i kulturgeografi. 

Doris Carson
Telefon
090-786 51 99
Emelie Hane-Weijman
Telefon
090-786 80 07

Forskar på arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling. Är postdoktor i kulturgeografi och affilierad med Centrum för regionalvetenskap (CERUM).

Emma Landby
Emma Lundholm
Telefon
090-786 71 72

Jag är universitetslektor och docent i kulturgeografi samt prefekt för instiutionen för geografi. Forskar om regionala flyttningar inom Sverige och kontra-urbanisering. 

Erik Bäckström
Erika Sandow
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Evans Korang Adjei

Evans Adjei är forskare vid Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) och forskar om sambandet mellan stora industriella investeringar och regional utveckling.

Fredrik Gärling
Telefon
090-786 55 40

Administrerar fristående- och programkurser inom olika program för institutionen för geografi.

 

Gunnar Malmberg
Telefon
090-786 54 95

Professor i kulturgeografi. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Håkan Appelblad
Telefon
090-786 71 55

Doktor i kulturgeografi. Forskar och undervisar om turism, samhällsplaning, befolkningsgeografi och GIS. Ansvarig för geografi inom lärarutbildningen vid Umeå Universitet.

Karin Nilsson

Hr-samordnare på Institutionen för Geografi, CERUM och Ekonomisk historia

Sitter i SAM.C.315

Linda Lundmark
Telefon
090-786 63 60

Jag disputerade 2006 och blev docent 2011 och har sedan dess arbetat vid institutionen för Geografi med en rad forskningsprojekt men också med undervisning och pedagogiska frågor. 

Linda Sandberg
Telefon
090-786 69 40

Min forskning berör makt och inflytande i det offentliga rummet, där frågor om trygghet och processer av inkludering och exkludering blir centrala.

Louise Eriksson
Telefon
090-786 56 96

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Madeleine Eriksson
Telefon
090-786 71 57

Forskar för närvarande om bostadssituationer för nyanlända flyktingar. Undervisar i socialgeografi, samhällsplanering och kvalitativa metoder

Magnus Strömgren
Telefon
090-786 63 34

Jag är programsamordnare för magisterprogrammet i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS).

Marcin Rataj
Telefon
090-786 58 91
Marco Eimermann
Telefon
090-786 57 07

Min forskning är baserad på intervjustudier med fokus på glesbefolkade områden och frågan hur invandrade livsstilsmigranter och -entreprenörer kan bidra till lokal utveckling.

Maria Podkorytova
Telefon
090-786 69 04

Min forskning fokuserar på lokala effekter av globalisering. Det är viktigt för mig att visa att globaliseringen inte är enhetlig utan en komplex och ojämnt process.

Moa Hedström
Telefon
090-786 89 30
Nils Pettersson
Telefon
090-786 89 47

Min forskning fokuserar på hållbar omställning och regional utveckling med ett särskild inriktning på styrningsprocesser, organisation och relationen mellan offentliga och privata aktörer. 

Telefon
090-786 69 89

Imaginaries | naturbaserad turism | avlägsna periferier | naturvård | tvärvetenskaplig forskning.

Rikard Eriksson
Telefon
090-786 74 16

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om strukturomvandling, regional utveckling och jobbens geografi. Biträdande prefekt (geografi) och forskningsledare vid Cerum

Robert O. Nilsson
Telefon
090-786 91 60

Robert O. Nilsson, doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi.

Roger Marjavaara
Telefon
090-786 71 59

Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är programsamordnare för Turismprogrammet. Fokus för forskningen är drivkrafter och effekter av turism och migration.

Sania Dzalbe
Telefon
090-786 69 02
Sarper Neyse
Telefon
090-786 75 91

 

 

Simon Oja
Telefon
090-786 69 56

Biträdande föreståndare för Arktiskt centrum och forskningskommunikatör vid Institutionen för geografi.

Tilda Rydgren
Telefon
090-786 67 25
Urban Lindgren
Telefon
090-786 55 39

Professor i kulturgeografi, forskar om hur geografiska villkor samspelar med och påverkar människor, företag och samhälle.

Örjan Pettersson
Telefon
090-786 60 66

Jag jobbar som studierektor vid institutionen i geografi.