Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Anställda medarbetare

Desirée Enlund, doktorand

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot politisk, ekonomisk och feministisk geografi.

Dieter Müller, professor

Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning, forskarutbildning och samverkan inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Att vara styrelseordförande för Arktiskt centrum (ARCUM), Företagsforskarskolan, Idrottshögskolan och UB ingår i hans uppdrag. Han är professor i kulturgeografi och var tidigare dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. I sin forskning arbetar Dieter Müller med frågor om turism, mobilitet och regional utveckling inte minst i nordliga områden.

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Louise Eriksson, forskare

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Rikard Eriksson, professor

Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och tillväxt. Är styrelseordförande för Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och forskarutbildningsansvarig i kulturgeografi.

Therese Danley, doktorand

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot social och ekonomisk geografi