Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Anställda medarbetare

Desirée Enlund, doktorand

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot politisk, ekonomisk och feministisk geografi.

Dieter Müller, professor

Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning, forskarutbildning och samverkan inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Att vara styrelseordförande för Arktiskt centrum (ARCUM), Företagsforskarskolan, Idrottshögskolan och UB ingår i hans uppdrag. Han är professor i kulturgeografi och var tidigare dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. I sin forskning arbetar Dieter Müller med frågor om turism, mobilitet och regional utveckling inte minst i nordliga områden.

Emma Nyman, doktorand

Doktorand i kulturgeografi med inriktning på mobilitetsforskning. Jag forskar om mobilitet för familjer med barn med funktionsnedsättningar.

Erika Sandow, universitetslektor

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Louise Eriksson, forskare

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Therese Danley, doktorand

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot social och ekonomisk geografi