"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för omvårdnad

Anknutna

Anders Ringnér

Barnsjuksköterska och docent i omvårdnad. Arbetar på Barn 2 på Norrlands universitetssjukhus. Anknuten som forskare vid institutionen för omvårdnad.

Ann-Mari Fagerdahl
Astrid Norberg
Astrid Nystedt
Berit Lundman
Björn Nygren
Telefon
073-705 03 15
Britt-Inger Saveman

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Carl Johan Orre
E-post
cjorre@umu.se
Christina Harrefors
Debra Bick
Evelyna Sherman Lövdahl
Hanna Isaksson
Inger Lindberg
Jessika Andersson
Telefon
0660-29 25 67
Karin Sjögren
Karin Sundin
Telefon
0660-29 25 27
Kerstin Viglund
Lars Mikael Lundmark
Lena Sharp
Lina Hudhud
Telefon
090-786 70 04
Linda Rönnberg
Lotha Valan

Utbildad Distriksköterska och Specialistsjuksköterska mot barn och unga. 

Louise Lindgren
Telefon
090-786 61 24

Jag är doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa där mitt forskningsprojekt handlar om hyperemesis gravidarum.

Telefon
0910-78 72 41

Jag är sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad.

Mari-Cristin Malm

Jag är leg barnmorska, Dr. med vet. och lektor vid institutionen för omvårdnad, barnmorskeprogrammet.  

Maria Forsner

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Per-Olof Sandman
Telefon
070-690 50 08
Sara Lundsten

Specialistsjuksköterska inom intensivvård och Anestesi. Mitt forskningsområde är AI inom sjukvården, med fokus på postoperativvård, Anestesi/Operation och intensivvård (AN/OP/IVA). 

Sebastian Gabrielsson
Sture Åström
Telefon
070-695 50 70
Susann Backteman Erlanson
Telefon
090-786 98 59

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknytning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet.