"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Anställda medarbetare

Anders Lind
Telefon
090-786 74 53

Jag är tonsättare, konstnärlig lektor i musik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Läs mer under presentation

Ange Turell
Telefon
090-786 89 36

Lärare vid Institutionen för estetiska ämnen, Musik.

Anna Lindwall
Telefon
090-786 64 81

Lektor på konstnärlig grund inom textilt arbete

Anna Widén
Telefon
090-786 60 33

Jag är biträdande prefekt och lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bildämnet.

 

Anna-Maria Hällgren
Telefon
090-786 64 65

Lektor i konst- och bildvetenskap, verksam vid institutionen för estetiska ämnen samt vid institutionen för kultur- och medievetenskap.

Anneli Taflin
Telefon
090-786 89 31
Annika Andersson
Telefon
090-786 71 19
Camilla Henriksson
Telefon
090-786 60 10
Carl Holmgren
Telefon
090-786 89 26
Carlos de Rada Moniz
Telefon
090-786 55 80
Erik Sigurdson
Telefon
090-786 52 69

Forskning inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap

Frida Marklund
Telefon
090-786 65 79

Universitetslektor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot bildämnet.

Gustav Skoogh
Göran Wretling
Telefon
090-786 65 81
Hanna Ahrenby
Telefon
090-786 65 54

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. 

Henrik Oja
Telefon
090-786 56 21

Undervisande lärare i musikproduktion. 

Jakob Wickzell
Telefon
090-786 90 64

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsprojekt handlar om platsens betydelse för lärare inom grundskolans estetiska ämnen i norra Sveriges landsbygdsområden.

Jonas Nilsson
Telefon
090-786 72 59

Jonas Nilsson är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik. 

Karin Bohman
Telefon
090-786 88 55

Karin Bohman är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik. 

Karin Ågren

Jag arbetar som konstnärlig lektor i Textila ämnen och undervisar inom design och textilt skapande/hantverk. I mitt utvecklingsprojekt undersöker jag textila möjligheter till uttryck. 

Leenah Malmi Pauser
Telefon
090-786 66 18

Jag undervisar huvudsakligen i konstvetenskap och vetenskapsteori. 

Leyli Afsahi
Telefon
090-786 89 07
Linda Dunger
Telefon
090-786 72 34

 

 

Linda Niska
Telefon
090-786 76 85

Jag undervisar i flera musikkurser, framför allt inom mina huvudområden sång och körsång samt sång- och körmetodik.

Linn Hentschel
Telefon
090-786 61 99
Lorentz Edberg
Telefon
090-786 64 39
Lotta Lundstedt
Telefon
090-786 80 78
Magnus Wink
Telefon
090-786 64 88
Malin Larsson

Jag är auktoriserad dramapedagog och har en masterexamen i pedagogik. Vid institutionen för estetiska ämnen arbetar jag bland annat med kurser inom kulturskoleklivet och förskollärarprogrammet.

Malin Rydén Brännström
Telefon
090-786 90 52
Martin Flood
Telefon
090-786 64 40

Min forskning riktar sig mot policy inom den svenska lärarutbildningen efter högskolereformen 1977. Jag intresserar mig speciellt för slöjdlärarutbildningens betingelser.

Mikael Heinonen
Telefon
090-786 60 43
Nicklas Burman
Telefon
090-786 57 65
Niklas Wahlström
Telefon
090-786 72 15
Nils Johansson
Telefon
090-786 68 51

Jobbar som musikproducent, musiker och ljudtekniker i det egna företaget Ballerina Audio AB. Undervisar i musikproduktion vid institutionen för estetiska ämnen (40% av en heltid).

Nina Mattsson
Telefon
090-786 64 76
Sara Rylander
Telefon
090-786 77 92

Undervisande lärare i kurser inriktade mot bild- och slöjdlärarutbildning. Ansvarig för kuratering och spridning av material via institutionens officiella webbplats.

Sofie Weibull

Jag arbetar som lektor på konstnärlig grund och är även yrkesverksam bildkonstnär med skulptur som inriktning.

Stina Westerlund
Telefon
090-786 94 77

Universitetslektor och forskningsansvarig vid Institutionen för Estetiska ämnen. Arbetar huvudsakligen med forskning och frågor som rör forskning. 

Stina Wikberg
Telefon
090-786 58 66

Prefekt vid institutionen för estetiska ämnen och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild. 

Åsa Jeansson
Telefon
090-786 64 94

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med forskningsintresse kring ämnesdidaktik, slöjdämnet och digitaliseringen av grundskolan. Undervisar i lärarutbildningen.