Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sociologiska institutionen

Anställda medarbetare

Anna Baranowska-Rataj, forskare

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna-Britt Coe, universitetslektor

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Britt-Inger Keisu, universitetslektor

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Elin Kvist, universitetslektor

Forskare och lektor vid sociologiska institutionen samt forskare vid Umeå Centrum för genusstudier. 

Helen Andersson, administratör

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Jenny-Ann Brodin Danell, universitetslektor

Min forskning handlar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta område förhandlas av olika aktörer.

Jonas Lindahl, doktorand

Min avhandling kretsar kring i vilken utsträckning bibliometriska indikatorer kan förutsäga vetenskapliga prestationer bland forskare i den tidiga karriären.

Lena Karlsson, universitetslektor

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Malcolm Fairbrother, professor

Malcolm Fairbrother forskar om tillit – om varför vi litar på varandra och varför vi inte gör det ibland.

Marta Miklikowska, forskare

Forskningsintressen: (1) Utveckling av attityder (tolerans/fördomar), empati och cross-ethnic vänskap (2) Betydelsen av sociala faktorer (familj, kompisar, skola)

 

 

Maureen A. Eger, forskare

Jag är forskare vid Sociologiska institutionen. Mina forskningsintressen är främst politisk sociologi med inriktning på invandring, nationalism och välfärdstaten.

Mikael Goossen, doktorand

Jag forskar om utvecklingen av välfärdsstatsattityder i Sverige sedan 1980-talet, med ett särskilt fokus på relationen mellan kvinnors och mäns socio-ekonomiska förutsättningar och attityder.

Moa Eirell, administratör

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Eriksson, doktorand

Min forskning handlar om hur sociala medier används i samband med terrorattacker som platser för kollektivt meningsskapande.

Nora Räthzel, professor, senior

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är interesserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Simon Lindgren, professor

Min forskning handlar om internet och sociala medier, med särskilt fokus på frågor om makt, motstånd, politik och organisering.

Tina Goldschmidt, postdoktor

I am a Postdoc in the research program "The Evolution of Prejudice." In my current work, I use quantitative, semi-automated methods for the analysis of news contents on immigration.