"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologiska institutionen

Anställda medarbetare

Andrea Bohman
Telefon
090-786 78 23

Min forskning behandlar främst fördomar och invandringsattityder i relation till olika sociala och politiska påverkansfaktorer.

Anna Baranowska-Rataj
Telefon
090-786 79 47

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna-Britt Coe
Telefon
090-786 79 64

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Britt-Inger Keisu
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Charlott Nyman
Telefon
090-786 60 07
Cristian Colliander
Telefon
090-786 68 71
Daniel Larsson
Telefon
090-786 51 97

Jag är docent i sociologi vid sociologiska institutionen. Min forskning berör främst arbetsmarknad och arbetsliv. Jag undervisar om arbetsliv, sociologisk teori och kriminologi.

Elin Kvist
Telefon
090-786 52 95

Docent i Sociologi

Emma Östin
Telefon
090-786 75 64

Jag är doktorand i digital sociologi. Min forskning handlar om hur politiska partier interagerar och samspelar med digital aktivism på sociala medier.

Erika Antill
Telefon
090-786 59 62

Jag arbetar som studievägledare för kurser i sociologi, socialpsykologi och kriminologi samt Sociologiprogrammet och Masterprogrammet i ledarskap och organisation. 

Erika Willander
Telefon
090-786 89 43

Jag är sociolog med en bakgrund i religionssociologi. Min forskning handlar om religiös förändring och dess sociala betydelse för såväl majoritets- som minoritetsgrupper.

Filip Fors Connolly
Telefon
090-786 78 25

Jag är docent i Sociologi och forskningssamordnare för European Social Survey (ESS) och Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Min forskning rör främst subjektivt välbefinnande.

Frida Skog
Telefon
090-786 65 12
Helen Andersson
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Hernan Mondani
Telefon
090-786 89 49

Jag är en sociolog med bakgrund i teknisk fysik och är intresserad av modellering av sociala fenomen med storskaliga dataset och icke-traditionella kvantitativa metoder.

Ida Johansson
Telefon
090-786 89 10

Jag är doktorand i ledarskap och organisation och anknuten till forskarskolan i utbildningsvetenskap. 

Ida Öun
Telefon
090-786 52 52

Jag är docent i sociologi och biträdande prefekt vid institutionen. Min forskning rör främst politisk sociologi och genusrelationer. Jag arbetar även med International Social Survey Programme (ISSP). 

Ingrid Schild
Telefon
090-786 95 14
Isabelle Sjöström
Telefon
090-786 73 06
Jeffrey Mitchell
Telefon
090-786 53 13
Jenny-Ann Brodin Danell
Telefon
090-786 98 14

Min forskning handlar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta område förhandlas av olika aktörer.

Joakim Kulin

Jag är forskare på Sociologiska institutionen. Min aktuella forskning fokuserar främst på människors föreställningar, åsikter, och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Johanna Olsson
Telefon
090-786 74 91

Jag är administrativ chef för institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi. 

Jonas Edlund
Telefon
090-786 78 22

Mina främsta forskningsintressen är jämförande politisk sociologi och stratifiering. Jag leder den svenska delen av International Social Survey Program (ISSP). 

Jonas Lindahl
Telefon
090-786 57 00
Jordi Guma-Lao
Karina Nilsson
Telefon
090-786 63 11

Jag är docent i sociologi och bedriver forskning som handlar om olika aspekter av sociala ojämlikheter över individers livsbanor.

Katarina Östberg
Telefon
090-786 54 09

Jag arbetar med samordningen av de forskningsinfrastrukturer som ingår i konsortiet CORS. Mina arbetsuppgifter omfattar forskningskommunikation, verksamhetsplanering och uppföljning.

Lena Karlsson
Telefon
090-786 56 92

Jag är docent och universitetslektor i sociologi samt föreståndare vid CEDAR.

Madelene Nordlund
Telefon
090-786 51 48
Maja Adolfsson
Telefon
090-786 74 76

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Malcolm Fairbrother

Jag forskar om tillit – om varför vi litar på varandra och varför vi inte gör det ibland.

Marcus Aronsson
Marta Miklikowska
Telefon
090-786 57 46

Docent i psykologi. Forskar om: (1) Invandrarattityder, mångfald, empati, cross-ethnic vänskap, politisk aktivism (2) Sociala faktorer (familj, kompisar, skola) i ungdomars utveckling

 

 

Mathilda Åkerlund
Telefon
090-786 72 45

Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. 

Maureen A. Eger
Telefon
090-786 95 20

Jag är docent och universitetslektor vid Sociologiska institutionen. Mina forskningsintressen är främst politisk sociologi med inriktning på invandring, nationalism och välfärdsstaten.

Mia Lind
Telefon
090-786 89 45
Mikael Goossen
Telefon
090-786 80 64

Jag forskar om attityder, socialpolitik och välfärd med jämförande och temporala perspektiv. Andra forskningsintressen är ekonomisk brottslighet, värderingar och personlighet. 

Mikael Hjerm
Telefon
090-786 95 17

Jag är professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid institutionen. Min forskning handlar i allmänhet om attityder och mer specifikt om fördomar och nationalism.

Miranda Schönfeldt
Telefon
090-786 75 44

Jag arbetar som studieadministratör på sociologiska institutionen och institutionen för psykologi.

Moa Broqvist
Telefon
090-786 64 05
Moa Eirell
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Nora Räthzel

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är intresserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Paolo Velásquez
Telefon
090-786 73 66

Jag har varit doktorand sedan hösten 2018. Min forskning handlar om utbildningens effekt på fördomar (huvudsakligen attityder till etniska minoriteter).

Pär Sundling
Telefon
090-786 79 88
Ragnar Lundström
Telefon
090-786 78 54
Samuel Merrill
Telefon
090-786 62 82

Jag är en tvärvetenskaplig forskare med bakgrund inom samtida arkeologi och kulturgeografi och är i dag specialiserad på digital sociologi.

Sara Lundell
Telefon
090-786 80 42

Universitetslektor i fysioterapi. Forskning med fokus på hur skam och skuld påverkar egenvård hos personer med KOL, samt olika slags stöd till egenvård, inklusive eHälsa, till olika grupper.

Simon Lindgren
Telefon
090-786 95 19

Min forskning handlar om politik, makt och motstånd, och särskilt om den roll som digital teknik spelar i sådana processer.

Sofia Wård
Telefon
090-786 64 45
Sujata Patel

Sujata Patel innehar 2021 års Kerstin Hesselgren gästprofessur

Ulrika Sahlén
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Schmauch
Telefon
090-786 52 88

Jag är studierektor vid institutionen och undervisar framför allt på Sociologiprogrammet. Min forskning kretsar kring ojämlikhet i allmänhet och i relation till ras/etnicitet i synnerhet.

Åsa Gustafson
Telefon
090-786 95 15

Jag är lektor vid Sociologiska institutionen och arbetar huvudsakligen med undervisning. Jag är excellent lärare och har en funktion som biträdande studierektor.