Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom teknik och naturvetenskap

Responsible Artificial Intelligence
Läs mer om forskningsgruppen Responsible Artificial Intelligence.
Forskningsområde: Datavetenskap
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Rymdplasmafysik
Här hittar du mer om forskargruppen Rymdplasmafysik
Forskningsområde: Fysik
Samverkande och intelligenta inbyggda system
Vi ser idag en revolution i användningen av artificiell intelligens och autonoma system, där maskiner som ska underlätta såväl vårt arbete som vår...
Forskningsområde: Elektroteknik och systemteknik
Saskia Erttmann
Insight into inflammatory diseases – understanding the molecular mechanisms during the onset and resolution of inflammation
Socially aware AI
Förbättra AI-system så de kan vara medvetna om sin sociala kontext.
Forskningsområde: Datavetenskap
Spatial Cognitive Engineering
Läs mer om Spatial Cognitive Engineering.
Forskningsområde: Datavetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Staffan Bohm grupp
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
The research group at the Department of Mathematics and Mathematical Statistics is led by Prof. Jun Yu and conducts research in signal/image analys...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Bergström
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och fågelns roll i biologi och ekologi hos fästingöverförda zoonoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Teresa Frisan
Role of bacterial genotoxins in modulation of intestinal mucosa homeostasis
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi