"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCMR - Umeå centrum för mikrobiell forskning

UCMR är ett nationellt Linnaeus Centre of Excellence (2008-2018) som främjar tvärvetenskaplig molekylär och translationell mikrobiell forskning. Den senaste banbrytande upptäckten är Emmanuelle Charpentiers framstående arbete med CRISPR-Cas9-mekanismen, för vilken hon tilldelades Nobelpriset i kemi 2020.

UCMR logga, vit på blå botten
UCMR historik

Milstolpar i UCMRs historia.

ledningsgruppen UCMR: Ingrid Söderbergh, Marta Bally och Fredrik Almqvist
Management team

Välkommen att kontakta oss!

"Juvelen i kronan"

UCMR är ett centrum som samlar framstående forskargrupper inom mikrobiell patogenes, molekylärbiologi, cellbiologi, kemi, klinisk mikrobiologi, strukturbiologi, immunologi, epidemiologi, mikrobiell ekologi, fysik, matematik och datadriven vetenskap.

Tillsammans etablerar UCMR en världsledande och hållbar forskningsmiljö för biomedicinsk forskning inom molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet. I dag är 67 forskningsledare med sina grupper affilierade till UCMR.

Den senaste banbrytande upptäckten är Emmanuelle Charpentiers framstående arbete med CRISPR-Cas9-mekanismen, för vilken hon tilldelades Nobelpriset i kemi 2020. När upptäckten gjordes var Emmanuelle Charpentier verksam vid Umeå universitet. Hon var en av de första rekryterade gruppledarna vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS) inom UCMR.

UCMR är ett Linnaeus Centre of Excellence. År 2008 tilldelades konsortiet ett 10-årigt anslag från Vetenskapsrådet. Under 2020 utvärderades de 40 olika centra inom Linnéprogrammet i Sverige av en internationell expertpanel. UCMR rankades bland de tre bästa inom alla tre områden; forskningsresultat, samhällelig relevans och internationell konkurrenskraft. En expertpanel karakteriserade UCMR som "juvelen i kronan".

UCMRs vision

UCMRs vision är att vara en världsledande forskningsmiljö som främjar banbrytande molekylär och translationell forskning inom mikrobiell infektionsbiologi.

Vägen framåt:

● Att bedriva och utveckla högkvalitativ forskning och utbildning inom molekylär och translationell infektionsforskning
● Att stärka och utveckla en multidisciplinär forskningsplattform och främja nya synergier och samarbeten
● Att utbilda nästa generations forskare och kliniker
● Att övervinna samhälleliga utmaningar från mikrobiella infektionssjukdomar

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS

MIMS vid Umeå universitet är den svenska noden i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin. MIMS verkar inom och arbetar i nära samarbete med Umeå centrum för mikrobiell forskning, UCMR.

Organisation

Forskningsledare (PI)

67 aktiva forskningsgrupper är affilierade till UCMR.

Alumni PI

Forskningsledare som tidigare varit UCMR PI.

Styrgrupp

Åsa Strand
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 14
Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09
Dan Andersson
Professor i medicinsk bakteriologi, Uppsala universitet
E-post
E-post
Birgitta Henriques Normark
Vicerektor för forskning, professor i klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet
E-post
E-post
Ulf Nilsson
professor vid Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
E-post
E-post

Forskningsstrategiskt råd

Teresa Frisan
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 08 16
Maria Fällman
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 41
Fredrik Almqvist
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 25
Johan Normark
Universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad läkare, universitetslektor
E-post
E-post
Jennie Ekbeck
CEO, Umå Biotech Incubator
E-post
E-post

Finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-19