Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologi

När du läser biologi får du studera livet i alla dess former och i all dess komplexitet. Alltifrån de minsta mikroorganismerna till stora ekosystem. Biologiämnet är ett brett ämne som är uppdelat i en rad underdiscipliner som ekologi, zoologi, botanik, fysiologi och genetik.

Behovet av biologisk kunskap har ökat och gjort att biologernas arbetsmarknad har breddats. Det gäller inom områden som naturvårdsplanering, naturresursutnyttjande, energiförsörjning, miljöövervakning och miljörevision.

Läs kurser om allt från brackvatten till tropisk ekologi

När du läser biologi i Umeå kan du specialisera dig inom områdena natur- och miljövård, ekologi, molekylärbiologi, växtfysiologi och akvatisk biologi. Genom vårt samarbete med Umeå marina forskningscentrum kan du undersöka brackvatten i Bottenviken och landhöjningskusten omkring. Vi erbjuder till och med en kurs i tropisk ekologi med fältstudier på Borneo.

Vill du läsa biologi?

Om du vill läsa biologi på grundnivå kan du läsa Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap eller Kandidatprogrammet i Life Science. Du kan dessutom läsa fristående kurser i biologi. Efter grundutbildningen kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen. Våra praktik- och projektkurser är programkurser och kan bara läsas av dig som är programstudent.

Funktionsgenomik teori, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Molekylärbiologi Biologi
Fysiologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Fysiologi och cellbiologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Färdighetsträning för biologisk forskning-I, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Färdighetsträning för biologisk forskning-II, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Genetik och evolution, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Hållbart skogsbruk, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Biologi
Infektionsepidemiologi och One Health Response, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Biologi Biomedicin Biomedicinsk laboratorievetenskap Folkhälsovetenskap Medicin
Inventering av biologisk mångfald, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio), 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Biologi Ekologi
Masterprogrammet i ekologi, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Biologi Naturvårdsbiologi Ekologi
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Biologi Skogsvetenskap Bioteknik Genetik Genteknik
Molekylär ekologi och evolution, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Ekologi
Naturens mångfald, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Naturens mångfald (biologi), 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Biologi
Naturvård, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Ekologi Miljövetenskap Naturvårdsbiologi
Neurobiologi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Molekylärbiologi