Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologi

När du läser biologi får du studera livet i alla dess former och i all dess komplexitet. Alltifrån de minsta mikroorganismerna till stora ekosystem. Biologiämnet är ett brett ämne som är uppdelat i en rad underdiscipliner som ekologi, zoologi, botanik, fysiologi och genetik.

Behovet av biologisk kunskap har ökat och gjort att biologernas arbetsmarknad har breddats. Det gäller inom områden som naturvårdsplanering, naturresursutnyttjande, energiförsörjning, miljöövervakning och miljörevision.

Läs kurser om allt från brackvatten till tropisk ekologi

När du läser biologi i Umeå kan du specialisera dig inom områdena natur- och miljövård, ekologi, molekylärbiologi, växtfysiologi och akvatisk biologi. Genom vårt samarbete med Umeå marina forskningscentrum kan du undersöka brackvatten i Bottenviken och landhöjningskusten omkring. Vi erbjuder till och med en kurs i tropisk ekologi med fältstudier på Borneo.

Vill du läsa biologi?

Om du vill läsa biologi på grundnivå kan du läsa Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap eller Kandidatprogrammet i Life Science. Du kan dessutom läsa fristående kurser i biologi. Efter grundutbildningen kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen. Våra praktik- och projektkurser är programkurser och kan bara läsas av dig som är programstudent.

Organismbiologi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Projekt i ekologi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Ekologi
Projektkurs i växtbiologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Bioinformatik Biologi Bioteknik Molekylärbiologi
Projektkurs växtbiologi 15 hp, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Projektkurs växtbiologi 7.5 hp, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Skogsekologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 fup
 • Nivå Program, Förutbildning
 • Studietid 1 år (heltid)
Ämne: Matematik Biologi Fysik Kemi
Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Molekylärbiologi Biologi
Tillämpad funktionsgenomik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Molekylärbiologi Biologi
Vattenvård, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi
Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Molekylärbiologi