"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik

Teknik, ekonomi och samhällsliv bygger allt mer på matematik och dess användning ökar därför. Som matematiker är du med om att skapa och upptäcka matematiska verktyg för att bygga nya och bättre teoretiska modeller av verkligheten.

På nybörjarkurserna i matematik får du lära dig grunderna i områdena algebra, analys och diskret matematik. Exempel på begrepp som du får fördjupa dig i under första terminens studier är ekvationer, derivator och integraler av funktioner av en variabel. Vi presenterar ofta nya avsnitt genom en kombination av teori och problemdemonstrationer. Under kurserna får du också öva på att lösa matematiska problem med hjälp av datorer.

Forskning inom matematik

I Umeå omfattar forskningen ett brett område av matematiken. Det kan till exempel vara att beskriva värmeutväxlingen i växellådor eller att göra ekonomiska riskanalyser med hjälp av differentialekvationer. Inom diskret matematik försöker man bland annat konstruera generella lösningar för schemaläggning, hitta billigaste resväg eller största/minsta flöde i ett nätverk.

Jobba inom industrier, företag, utbildning eller med forskning

Som matematiker jobbar du inom industrier och företag med modellering och avancerade beräkningar. Arbetet kan till exempel handla om att göra datorsimuleringar av dyra och tidskrävande laboratorieförsök, ta fram nya metoder för att komprimera ljud- och bildfiler eller att göra ekonomiska prognoser. Många matematiker arbetar också inom utbildning och forskning.

Vill du läsa matematik?

Du kan välja att läsa fristående kurser i huvudområdet matematik för att så småningom ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Ämnet ingår också i alla civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram, i flera lärarutbildningar och naturvetenskapliga utbildningar.

 

Envariabelanalys 1, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Envariabelanalys 2, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Envariabelanalys 2, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
Ämne: Matematik Matematisk statistik
Finansiell matematik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Finita elementmetoden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Matematik
Flervariabelanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Flervariabelanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Flervariabelanalys och differentialekvationer, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Matematik
Fysikens matematiska metoder, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Matematik
Heltalsprogrammering, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Matematik
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Matematik Teknik och teknisk industri Miljö- och energiteknik
Inledande ingenjörskurs i bioteknik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Bioteknik Matematik
Introduktion till diskret matematik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Matematik