Hoppa direkt till innehållet
printicon

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället? Som elkraftsingenjör kan du till exempel arbeta med effektivisera elkraftanläggningar eller projektera elkraft för industrier, gatunät och nya bostadsområden. Det är brist på elkraftsingenjörer och arbetsmarknaden ser därför ljus ut. Utbildningen sker dessutom i nära samarbete med elkraftindustrin.

Under utbildningen

Utbildningen inleds med grundkurser i matematik, ellära, energiteknik samt analog och digital elektronik. Andra året börjar du fördjupa dig på elkraftteknikområdet samtidigt som du studerar kurser i angränsande ämnen som de flesta ingenjörer behöver, till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik, reglerteknik och datakommunikation. Under tredje året läser du fördjupningskurser i bland annat elkraftekonomi, hållbar elenergianvändning och drivsystem.

Nätstudier kräver självdisciplin

Utbildningen är ett samarbete mellan tre universitet som alla är med och ger kurser. Det är en ren distansutbildning där alla kurser ges via internet. Det kräver en hel del eget driv av dig som student, samtidigt som distansstudier gör att du kan få en attraktiv och efterfrågad kompetens, oavsett var i landet du bor. Cirka två gånger per termin samlas alla studenter på en studieort för gemensamma laborationer och annat praktiskt arbete.

Nära samarbete med elbranschen

Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftindustrin som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten. Elkraftsbranschen ger också bidrag till dina kostnader i samband med träffarna varje termin.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som elkraftsingenjör kan du arbeta med att projektera och leda större projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Din framtida arbetsplats finns på alltifrån stora kraftstationer till små elbolag. Du kan arbeta med elkonstruktion och projektera elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden eller större infrastruktursatsningar som till exempel kraftverks- och järnvägsbyggen. Dessutom behövs ingenjörer vid renoveringar och effektiviseringar av befintliga elkraftsanläggningar. Behovet av elkraftingenjörer med högre utbildning och specialkunskaper ökar ständigt, vilket innebär att arbetsmarknaden är god.

Vanliga yrken

• Driftingenjör
• Projektledare
• Elnätsspecialist
• Distributionselektriker
• Elnätskonsult
• Konstruktör

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Anmälan och behörighet

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Internet och samlingsort

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 st

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-01556

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Björne Lindberg, programansvarig