"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i farmaci

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Masterprogrammet i farmaci öppnar vägen för dig som i framtiden vill forska inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi. Du kan också arbeta inom läkemedelsindustrin, andra företag med anknytning till läkemedelsförsörjning eller myndigheter. Du som är receptarie kan också vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde och ta apotekarexamen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

De obligatoriska baskurserna omfattar avancerade kurser i farmaceutisk kemi, farmaceutisk biovetenskap, läkemedelsformulering, klinisk farmaci, farmakokinetik, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Därefter kan du läsa valbara kurser för fördjupning inom till exempel farmaci, kemi eller biovetenskap. Du kan också bredda din kompetens med kurser i ledarskap, projektledning eller marknadsföring. I programmet ingår ett examensarbete på 30 hp.

Plugga hemifrån via nätet

Utbildningen sker till största delen på distans och du pluggar hemifrån via nätet. Studenterna samlas ungefär en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via internet. Majoriteten av föreläsningarna är inspelade och du kan se på dem när du vill under kursen. Vissa kurser kan ha ett mindre antal live-föreläsningar som ges på en specifik tid. 

Vissa delar av undervisningen, bland annat föreläsningar, kan ske på engelska. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment, muntliga presentationer och grupparbeten. Träffarna i Umeå är ofta fem dagar långa.

Det finns även möjlighet att studera utomlands, till exempel genom att göra examensarbetet vid ett universitet utomlands.

En väg till apotekarexamen

Du kan också ta ut en apotekarexamen genom att läsa obligatoriska baskurser inom masterprogrammet i farmaci, gå en praktikkurs och göra ett examensarbete i farmaci. För att vara behörig krävs receptarieexamen (minst 180 hp) eller motsvarande examen.

Farmaceuter nöjda med sin utbildning i Umeå visar undersökning

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i farmaci ger möjlighet att bli antagen till forskarutbildning inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi. Direkt efter avlagd examen finns också en arbetsmarknad utanför universitetet, exempelvis inom läkemedelsindustri, andra företag med anknytning till läkemedelsförsörjning eller vid myndigheter.

Arbeta nära sjukvården

Apotekarexamen ger också möjlighet att arbeta nära sjukvården för att bidra till att patienterna får rätt läkemedel och att läkemedlen används på ett lämpligt sätt. Inom sjukvården kan apotekare även arbeta med information riktad till sjukvårdspersonal. Som apotekare kan du också arbeta med utbildning av till exempel apotekspersonal. Apotekare kan även arbeta med utveckling, prövning, registrering och marknadsföring av läkemedel, samt med kvalitetskontroll eller prissättning av läkemedel.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i farmaci, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5018

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor om programmet

Masterprogrammet i farmaci är en distansutbildning, vad innebär det?

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, examensarbetet och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Du kommer mest att studera på din hemort, med fysiska träffar i Umeå 2-5 gånger per termin för laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment. Du får själv betala resor och boende under de fysiska träffarna. Examensarbete och apotekspraktik kan bli på annan ort än din hemort.

Jag är legitimerad receptarie och har jobbat på apotek, men är nu sugen på att vidareutbilda mig. Kan jag tillgodoräkna mig apotekspraktiken?

Masterprogrammet innehåller 16 veckors praktik. Om du arbetat minst 6 veckor på apotek som legitimerad receptarie kan du ansöka om tillgodoräknande för 6 veckor av praktiken. Övriga 10 veckor apotekspraktik behöver då göras under studietiden för att nå upp till apotekarexamen.

Kan jag bli apotekare om jag läser Masterprogrammet i farmaci?

Ja, för dig som har en "avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng” kan efter avslutat program och 16 veckors praktik ansöka om Apotekarexamen och legitimation hos Socialstyrelsen. För dig som har motsvarande examen eller utländsk examen läser i stället för 16 veckors praktik valbara kurser och kan efter avslutad utbildning ansöka om examen i Masterexamen i farmaci.

Går det att kombinera jobb med studierna?

Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

Jag har receptarieexamen 180 hp från ett annat universitet än Umeå, kan jag ändå söka in till Masterprogrammet i farmaci?

Ja, det spelar ingen roll vid vilket universitet i Sverige som du har tagit din receptarieexamen. För att vara behörig för Masterprogrammet i farmaci krävs "avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Med motsvarande examen menas exempelvis Kandidat i farmaci/Receptarieexamen 180 hp från Norge eller Finland.

Jag läser receptarieprogrammet, beräknas bli klar i juni och vill läsa vidare till apotekare direkt i höst om jag blir antagen. Är jag behörig?

Om du läser receptarieprogrammet just nu och beräknas bli klar i juni kan du bli behörig med villkor. Det betyder att du senast vid uppropet för Masterprogrammet i farmaci måste kunna visa upp att du tagit ut receptarieexamen 180 hp.

Kan jag få förtur för att jag har sökt in till Masterprogrammet i farmaci flera gånger tidigare utan att blivit antagen?

Nej, det går inte att få förtur i antagningen. Antagningen görs på lika villkor för alla sökande inför varje antagningsomgång.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Helena Norberg, programansvarig och Johanna Nilsson, studievägledare