"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från biblioteket

Grupprum och resursrum nu även på Konstnärligt campus

Nu finns både grupprum och resursrum för läs- och skrivstöd på Konstnärligt campus.

Bibliotekets nya lokaler på Konstnärligt campus invigda

Nya biblioteket på Konstnärligt campus innehåller större lokaler och fler funktioner.

Kerstin Lundborgs utdrag ur norrlandslitteratur nu digitaliserat

Kerstin Lundborgs arbete med att hämta ut uppgifter ur norrlandslitteratur finns nu i digitalt format.

Umeå universitet går med i CoARA

Ett aktivt åtagande att reformera forskningens utvärderings- och belöningssystem.

Renbeteskommissionen från 1913 digitaliserad

Biblioteket har i ett samarbete med forskare digitaliserat Renbeteskommissionen från 1913.

Lärarinnan som blev konstnär

Lärarinnan och konstnären Berta Hanssons arkiv finns nu i bibliotekets arkivsamlingar.

Alla nyheter

Öppen online-kurs i informationssökning
Publicerad: 2022-09-06

Biblioteket har en öppen online-kurs i informationssökning som finns i både svensk och engelsk version.

Ett bokfört liv – bankmannen Erland Nygrens arkiv
Publicerad: 2022-06-28

Bankdirektören Erland Nygrens arkiv innehåller 77 års detaljerad familjeekonomi med kvitton och fakturor.

Gällande publicering med MDPI
Publicerad: 2022-06-16

Innan publicering i någon av MDPIs tidskrifter rekommenderas du att göra en kritisk granskning av tidskriften.

Svenska 1800-talstidskrifter digitaliseras i nationellt samarbete
Publicerad: 2022-06-01

Ett 25-tal svenska 1800-talstidskrifter har digitaliserats inom DST, Det digitaliserade svenska trycket.

60 000 sidor västernorrländska kungörelser digitiserade
Publicerad: 2022-05-25

Umeå universitetsbibliotek har nu digitiserat Västernorrlands läns kungörelser åren 1888-1932.

Författaren Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Publicerad: 2022-05-12

Författaren Carl-Göran Ekerwald har skänkt sitt arkiv till Umeå universitetsbibliotek.

Handlingsplan för öppen vetenskap är på väg inom SUHF
Publicerad: 2022-04-29

Handlingsplanen är tänkt att komplettera och konkretisera SUHF:s färdplan för öppen vetenskap.

Vägledning till att skriva en datahanteringsplan
Publicerad: 2022-04-08

Nu finns en vägledning från VR som hjälper dig när du ska skriva en datahanteringsplan enligt deras mall.

Satsa på storskalig digitalisering av det svenska trycket
Publicerad: 2022-03-29

Sverige ligger efter andra länder när det gäller digitaliseringen av kulturarvet.

Debatt om forskningsbibliotekens roll för öppen vetenskap
Publicerad: 2022-03-28

Om vikten av forskningsbibliotekens roll i arbetet mot öppen vetenskap skriver biblioteket i ett debattsvar.

KB och VR släpper rapporter om öppen vetenskap
Publicerad: 2022-03-15

KB och VR har släppt rapporter om den nationella utvecklingen mot öppen vetenskap.

Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus får nya lokaler
Publicerad: 2022-03-14

Fyra gånger så stor yta skapas för biblioteket på Konstnärligt campus.

Två nya chefer på biblioteket
Publicerad: 2022-02-07

Medicinska biblioteket och avdelningen Media har nya chefer sedan 1 februari.

Nytt europeiskt samarbete för utbildning inom öppen vetenskap
Publicerad: 2022-02-03

Umeå universitet är en av fyra svenska organisationer som ingår i det nya europeiska samarbetet Skills4EOSC.

Äldre tidskrifter med norrländskt fokus blir digitala
Publicerad: 2022-01-31

Umeå universitetsbibliotek deltar i det stora digitaliseringsprojektet Det svenska trycket.

Senast uppdaterad: 2019-10-22