Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

WASP i Umeå

Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Den totala budgeten för programmet är mer än 5,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 60 nya forskargrupper och över 400 doktorander till lärosäten i Sverige.

Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan artificiell intelligens, autonoma system, programvara och en tydlig samverkan med svensk industri gör WASP unikt.

WASP vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom WASPs centrala områden. Forskningen inom automona clouds är världsledande. Forskargrupper finns inom reglerteknik, industriell simulering, intelligent robotik, datorseende relaterade till robotik och medicinska beslutsstöd. Maskininlärningsmetoder utvecklas och tillämpas inom bland annat life science-området.

Universitetets grundforskning inom andra delar av området artificiell intelligens tillämpas bland annat i sammanhang där människan behöver samarbeta med det autonoma systemet såsom interaktiva beslutssstöd, personanpassade behandlingsinsatser för att förbättra hälsa, servicerobotik, i fordon eller i tillverkningsindustrin. Sociala aspekter behöver integreras i de autonoma och intelligenta systemen liksom etiska aspekter, vilket är ytterligare ett område inom vilket universitetet bedriver världsledande forskning.

Kontaktpersoner inom WASP Umeå

Ett stort antal forskare vid Umeå universitet deltar i den forskning som bedrivs inom WASP. Nedan finns några av kontaktpersonerna.
Erik Elmroth, kontaktperson för WASP vid Umeå universitet samt medlem i WASPs Program Management Group.
Sara Sjöstedt de Luna, ledamot WASP styrelse.
Helena Lindgren, medlem i Program Management Group för WASP AI/MLX.
Jun Yu, medlem i Graduate School Management för forskarskolan WASP AI.
Juan Carlos Nieves, lokalt stöd i Umeå för WASP forskarskola.
Ahmed Ali-Eldin, ansvarig för kursmodul Cloud Computing.

WASP i Umeå forskningsprojekt

Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

WASP i Umeå nyheter

WASP vinterkonferens
WASP vinterkonferens

Forskare från Umeå universitet med stark närvaro på WASP vinterkonferens.

1,3 miljarder extra till AI-forskning
1,3 miljarder extra till AI-forskning

Forskningsprogrammet WASP får ytterligare stort anslag.

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering
Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

Helena Lindgren leder nytt projekt inom programmet WASP-HS – hur AI påverkar samhället och våra beteenden.

WASP-doktorander samlas
WASP-doktorander samlas

WASP-doktorander samlas vid Umeå universitet för kurs i cloud computing.

Erik Elmroth ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Erik Elmroth ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Professor Erik Elmroth blir ledamot i avd för informationsteknik vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Umeå universitet ska bidra till etiskt AI i Europa
Umeå universitet ska bidra till etiskt AI i Europa

Professor Virginia Dignum är en av de ansvariga inom nytt stort europeiskt AI-projekt.