Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

WASP vid Umeå universitet

Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Den totala budgeten för programmet är mer än 5,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 100 nya forskargrupper och över 600 doktorander, varav minst 150 industridoktorander.

Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan artificiell intelligens, autonoma system, programvara och en tydlig samverkan med svensk industri gör WASP unikt.

Förutom samverkan med industri och näringsliv ligger programmets fokus på grundforskning. Programmet omfattar de fem universiteten Chalmers, KTH, Linköping universitet, Lund universitet och Umeå universitet samt ett antal forskargrupper vid andra lärosäten.

WASP vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom autonoma system är världsledande. Forskargrupper finns inom reglerteknik, industriell simulering, intelligent robotik, datorseende relaterade till robotik och medicinska beslutsstöd.

Maskininlärningsmetoder utvecklas och tillämpas inom bland annat life science-området.

Universitetets grundforskning inom andra delar av området artificiell intelligens tillämpas bland annat i sammanhang där människan behöver samarbeta med det autonoma systemet såsom interaktiva beslutssstöd, personanpassade behandlingsinsatser för att förbättra hälsa, servicerobotik, i fordon eller i tillverkningsindustrin. Sociala aspekter behöver integreras i de autonoma och intelligenta systemen liksom etiska aspekter, vilket är ytterligare ett område inom vilket universitetet bedriver världsledande forskning.

Rekryterade forskare inom WASP vid Umeå universitet

WASP arbetar för att långsiktigt stärka forskningen inom artificiell intelligens, autonoma system och programvara i Sverige. Ambitionen är att rekrytera minst 60 forskare från utlandet, ett initiativ som omfattar både lovande biträdande lektorer och framstående professorer. Det innebär också att ett flertal forskare har påbörjat tjänster vid Umeå universitet. De erbjuds attraktiva rekryteringspaket, inklusive relevant infrastruktur och finansiering för doktorander och postdoktorer, för bästa möjliga forskning.

Rekryterade forskare med tjänst vid Umeå universitet:

Frank Dignum
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Virginia Dignum
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Vicenç Torra
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Diego Calvanese
Gästprofessor, Institutionen för datavetenskap, professor, Bozen-Bolzano universitetet.

Kary Främling
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Monowar Bhuyan
Biträdande lektor, Institutionen för datavetenskap.

Armin Eftekhari
Biträdande lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

 

Kontaktpersoner WASP vid Umeå universitet

Se kontaktpersoner nedan.

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post

Lediga tjänster inom WASP

För att se lista över lediga tjänster kopplade till WASP, gå till WASP:s nationella sida.

Forskningsprojekt inom WASP vid Umeå universitet

Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

WASP i Umeå nyheter

Virginia Dignum väljs in i IVA
Virginia Dignum väljs in i IVA

Virginia Dignum är ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Umeåforskare får AI-pris
Umeåforskare får AI-pris

Virginia Dignum och Frank Dignum får pris för bästa artikel om mjukvaruagenter.

WASP vinterkonferens
WASP vinterkonferens

Forskare från Umeå universitet med stark närvaro på WASP vinterkonferens.

1,3 miljarder extra till AI-forskning
1,3 miljarder extra till AI-forskning

Forskningsprogrammet WASP får ytterligare stort anslag.

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering
Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

Helena Lindgren leder nytt projekt inom programmet WASP-HS – hur AI påverkar samhället och våra beteenden.

WASP-doktorander samlas
WASP-doktorander samlas

WASP-doktorander samlas vid Umeå universitet för kurs i cloud computing.