"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupa dig

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är ett forskningsområde där Umeå universitet ligger i framkanten.

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar och dess behandling.

Nobelpriset i kemi

Här upptäcktes gensaxen CRISPR-Cas9 av Emmanuelle Charpentier, som tilldelades Nobelpriset i kemi 2020.

Hållbarhet

Läs mer om universitetets forskning som bidrar till en hållbar värld.

Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett viktigt område för Umeå universitet.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Grön omställning

Vid Umeå universitet forskas intensivt om tekniska lösningar för omställningen till en grönare värld.

Nyheter inom forskning

Boka ett digitalt idémöte med innovationsrådgivare
Publicerad: 2021-10-28

En möjlighet och första kontakt för dig som är intresserad av innovationer och andra former av nyttiggörande.

MIMS Spotlight serie: Nóra möter forskaren Anne-Marie Fors Connolly
Publicerad: 2021-10-27

Anne-Marie Fors Connolly började på MIMS som klinisk forskare 2020. Hon är en sann kosmopolit.

Nytt verktyg för forskare och innovatörer inom medicinteknik
Publicerad: 2021-10-25

Nu lanseras ett verktyg som ska underlätta för forskare och innovatörer att gå från idé till produktlansering

Så påverkar marknaden ekologisk livsmedelsproduktion
Publicerad: 2021-10-25

Genom grön upphandling kan offentlig sektor bidra till en omställning mot ett mer ekologiskt jordbruk.

Biologisk mångfald och bioenergi är ämnen för KBC-Dagarna 2021
Publicerad: 2021-10-21

KBC-Dagarna fokuserar i år på biologisk mångfald och bioenergi.

Vinnova finansierar forskning om arkitektur för stadsodling
Publicerad: 2021-10-21

Cornelia Redeker och Sara Thor beviljas 3,5 miljoner kronor till forskning om innovativ resursanvändning.

Minskade skogsavverkningar ger stor och omedelbar klimatnytta
Publicerad: 2021-10-21

Ekologer visar hur skogsavverkningar i olika delar av landet påverkar atmosfärens koldioxidhalt.

Ansvarsfull AI i fokus för ett av världens största modehus
Publicerad: 2021-10-19

Linda Leopold, Head of Responsible AI & Data at H&M Group om H&Ms AI-resa, nu på fredag.

Vill hitta nya vägar mot ett hållbart arbetsliv
Publicerad: 2021-10-18

Hur kan man skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för fler än priviligierade grupper av anställda?

Vem klarar studierna bäst?
Publicerad: 2021-10-18

Ny avhandling undersöker hur väl studenter från olika antagningsgrupper klarar sina högskolestudier.

Nytt omfattande ekosystem av kvalificerad AI-forskning
Publicerad: 2021-10-15

Som en övergripande ram för AI-satsningen planeras ett fakultetsöverskridande centrum.

Vägar till god undervisning i programmering i grundskolan
Publicerad: 2021-10-13

År 2018 infördes programmering i grundskolans läroplan och ställde lärare inför nya utmaningar.

Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare
Publicerad: 2021-10-11

Fysik och Absolicon har köpt in en guldsfär som förbättrar mätningar av optiska egenskaper i receivers.

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad
Publicerad: 2021-10-11

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

ForskarFredag roar både stor och liten
Publicerad: 2021-10-07

Det råder en skön och avslappnad stämning med populärvetenskap och forskning i fokus på Curiosum.