"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Mihajlo Maricic

Nyheter från humanistiska fakulteten

Hela världens litteraturhistoria
Publicerad: 2021-02-08

Nytt standardverk för litteraturhistoria. En av de medverkande är Anne Heith vid Umeå universitet.

Inställt firande av samernas nationaldag på campus
Publicerad: 2021-02-02

I år är firandet av samernas nationaldag Umeå universitets campus inställt på grund av pandemin.

Ny bok om konservativ religiositet och majoritetssamhället
Publicerad: 2021-01-27

Ny bok undersöker hur konservativa religiösa grupper förhåller sig till den moderna, sekulära kulturen.

Britta Lundgren (1951-2021)
Publicerad: 2021-01-26

Professor Alf Arvidsson skriver om professor Britta Lundgren som hastigt lämnat oss efter en tids sjukdom.

Ny bok om genus och akademiska livslopp
Publicerad: 2021-01-14

Fyra kvinnliga professorer skriver om sina personliga och levda erfarenheter av att vara kvinna i akademin.

Om att reproducera en familj
Publicerad: 2021-01-13

Nytt forskningsprojekt belyser etiska frågor när familjemedlemmar bidrar med "reproduktivt material".

Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning
Publicerad: 2021-01-13

Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i gymnasieskolan är språkutveckling och läsförståelse.

Ny bok om Ellen Key
Publicerad: 2021-01-11

Ny bok om hur Ellen Keys idéer togs emot i olika länder och språkområden under tidigt 1900-tal.

Ny bok om engagemang för norrländska landsbygder
Publicerad: 2021-01-11

En ny antologi om norrländska initiativ med sju etnologer och en kulturgeograf.

Kläddesign under ytan
Publicerad: 2021-01-07

”Under ytan” är titeln på en utställning som arrangeras av kläddesignstundenter vid Umeå universitet.

Umeåforskare utsedd till fransk riddare
Publicerad: 2020-12-22

Palm-orden av graden riddare har tilldelats kost- och hälsoforskaren Lena Maria Nilsson vid Várdduo och Arcum.

Pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet
Publicerad: 2020-12-17

Vid senaste utlysningen för pedagogisk meritering har 13 meriterade och 5 excellenta lärare utnämnts.

7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD
Publicerad: 2020-12-04

Riksbankens Jubileumsfond ger 7 ,7 miljoner kr för tillgängligheten till data från analyser av trädårsringar.

Ny bok om modersmålets roll i tider av globalisering
Publicerad: 2020-11-30

Per-Olof Erixon, Umeå universitet, en av redaktörerna för boken som består av bidrag från tio olika länder.

Ny bok om Ukrainas förhistoria
Publicerad: 2020-11-24

Boken där två Umeåforskare medverkar är den första heltäckande sammanställningen av ukrainsk förhistoria.

Senast uppdaterad: 2018-10-25