"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Mihajlo Maricic

Nyheter från humanistiska fakulteten

Humlab firar 20 år med en konferens
Publicerad: 2021-06-01

16-17 november hålls konferensen Digital Transformations: The Humanities in Challenging Times.

Lars-Erik Edlund får Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj
Publicerad: 2021-05-31

För att han under lång tid verkat för att göra Skytteanska Samfundet till en verklig norrländsk akademi.

Unga kvinnor centrala för folkskolans etablering
Publicerad: 2021-05-17

Om klassbakgrund och familjebildning i en ny avhandling om en arbetsmarknad som växte fram under 1800-talet.

Christina Storm Mienna ny föreståndare för Várdduo
Publicerad: 2021-05-10

Hon vill arbeta tvärvetenskapligt med utvecklingen av samisk forskning lokalt, nationellt och internationellt.

Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris
Publicerad: 2021-05-05

Priset delas ut för att hon efter forskarutbildning framgångsrikt fortsatt sitt vetenskapliga arbete.

Godtycklighet i litteraturundervisningen hotar läsupplevelsen
Publicerad: 2021-05-03

I en ny avhandling visar Spoke Wintersparv hur litteraturundervisning på gymnasiet präglas av mätbarhet.

Anders Lind framför verk vid Earth Day Art Model 2021
Publicerad: 2021-04-20

Anders Linds verk Pen and Paper Quartet framförs med andra artister och forskare runt om i världen.

”Jag sökte inte jobbet för att jag var Strindbergsfantast”
Publicerad: 2021-04-16

Per Stam huvudredaktören för August Strindbergs Samlade Verk är för närvarande verksam vid Umeå universitet.

Många sökande till ny kurs om epidemiernas historia
Publicerad: 2021-04-09

Kursen undersöker hur epidemier påverkat politik, kultur, konst, litteratur och folkliga föreställningar.

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?
Publicerad: 2021-04-08

I en ny avhandling av Gustav Borsgård diskuteras vilken roll litteraturundervisningen ska spela i skolan.

De får Skytteanska Samfundets priser 2021
Publicerad: 2021-03-23

Jenny Ingridsdotter, Sandra Wasara-Hammare och Karin Larsson prisas alla av Kungl. Skytteanska samfundet.

Ortnamn i Jämtland avslöjar medeltida bebyggelseexpansion
Publicerad: 2021-03-22

Varför heter en by det ena eller det andra? Svaren finns att få i en ny avhandling av Josefin Devine.

Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9
Publicerad: 2021-03-12

Ett nytt forskningsprojekt handlar om de etiska frågor som aktualiseras när det gäller genteknik.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021
Publicerad: 2021-03-02

Jacob Stridsman tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021.

Dagens kunskapssyn försvårar skolans demokratiuppdrag
Publicerad: 2021-03-01

I en ny avhandling framkommer hur skolans demokratifostrande uppdrag riskerar att hamna i bakgrunden.

Senast uppdaterad: 2018-10-25