Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon
Personalbild Jens Lindberg

Jens Lindberg

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våldtäkt på män, hälso- och sjukvård samt e-hälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsområden är:

·      Våldtäkt på män

·      Vård av äldre

·      Digitalisering av hälso- och sjukvård

Jag  är etnolog och disputerade 2016. Jag är aktiv deltagare i flera nationella och internationella tvärvetenskapliga forskningsnätverk och projekt. Jag undervisar på grund-, avancerad och doktorandnivå. Mycket av min undervisning är inriktad på våld i nära relationer och kvalitativ forskningsmetod.

2019
Policy Studies, Routledge 2019 : 1-19
Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 119-131
Lindberg, Jens; Sjöström, Stefan
2018
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (1) : 62-69
Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
2017
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2017, Vol. 26, (3–4) : 63-69
Lindberg, Jens
2015
Etnologiska skrifter, 61
Lindberg, Jens
2012
Mitt i metoden: kulturvetenskapliga reflektioner, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2012 : 49-57
Lindberg, Jens