"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krister Stoor

Universitetslektor. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde. Mun lean kultuvrraoahpaheadji árbevirolaš máhttut leat mu dutkanberoštupmi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Várdduo-Centrum för samisk forskning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Krister Stoor, universitetslektor och filosofie doktor i samiska vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan och Várdduo - Centrum för samisk forskning. Jag är intresserad av hur berättelser i jojk och tal i tradition återkommer i nutida sammanhang. Studier om de förändringsprocesser som sker och har skett inom renskötseln i Arvidsjaur/Arjeplogsområdet under 1900-talet är ett område som är prioriterat. Immateriellt kulturarv som samhällskraft är område där jag forskar och där ingår jojk och berättelser. Jag är med i ett projekt Indigenous Home tillsammans med Nord universitet, Bodø, se https://blogg.nord.no/ihas/. Är ledamot i regeringens sanningskommission för samerna och jag sitter som ledamot i Expertkommittén för internationella nomineringar till UNESCOS listor och register under perioden 2021-04-01 - 2024-12-31 i ISOF Institutets för språk- och folkminne. Sitter med i Mimir (Academic Advisory Board). Mimir (the UArctic Academic Advisory Board serves as a high-level strategic body for UArctic. För övrigt sjunger jag i Björkstakören och tillsammans med andra musiker i gruppen Stuoris & Balddonas. Simning ligger mig starkt om hjärtat och särskilt under utesäsongen givetvis med en våtdräkt. 

Culture, spirituality and religious literacy in healthcare: nordic perspectives, Routledge 2024 : 163-179
Eneslätt, Malin; Johansson, Therese; Stoor, Krister; et al.
Sápmi på film och TV, Umeå: Umeå University 2024 : 237-258
Stoor, Krister
Journal of Northern Studies, Umeå University 2024, Vol. 16, (1) : 84-86
Stoor, Krister
Karl Tirén: den samiska folkmusiken, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2023 : 15-16
Stoor, Krister
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2022, Vol. 36, (2) : 504-514
Kroik, Lena; Eneslätt, Malin; Tishelman, Carol; et al.
Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Journal of Arctic studies: V, Liaocheng: The Arctic Studies Center 2022 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Stoor, Krister; Nilsson, Lena Maria
Västerbotten förr & nu
Stoor, Krister
Stockholm: Swedish Society Discofil SCD1184 2022
Stoor, Krister
Healthcare, MDPI 2021, Vol. 9, (6)
Kroik, Lena; Tishelman, Carol; Stoor, Krister; et al.
Respons, Stockholm: Tidskriften Respons 2021, (4) : 12-14
Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Provins: norrländsk litterär tidskrift, Norrländska litteratursällskapet; Författarcentrum Norr 2021, Vol. 40, (1) : 71-72
Stoor, Krister
Arctic Yearbook 2021: Defining and Mapping the Arctic: Sovereignties, Policies and Perceptions, Akureyri: Arctic Portal 2021 : 563-589
Stoor, Krister
Mortality, Routledge 2020, Vol. 25, (4) : 470-489
Kroik, Lena; Linqvist, Olav; Stoor, Krister; et al.
Health and Place, Elsevier 2020, Vol. 65
Kroik, Lena; Stoor, Krister; Edin-Liljegren, Anette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Stoor, Krister
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 229-249
Stoor, Krister
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2020, Vol. 103, (3-4) : 232-233
Stoor, Krister
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 27
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019, Vol. 75 : 226-227
Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 99-116
Stoor, Krister
Dávvera ja mujttalusá: = Gjenstander og skildringer, Drag/Ájluokta: Árran julevsáme guovdásj - lulesamiskt senter 2018 : 79-85
Stoor, Krister
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 188-222
Stoor, Krister
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2017, Vol. 2 : 93-95
Stoor, Krister
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi,  bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 711-734
Stoor, Krister
Ethnologia Scandinavica, Lund: Royal Gustavus Adolphus Acacemy for Swedish Folk Culture 2016, Vol. 46 : 259-260
Stoor, Krister
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Fån kust til kyst. Áhpegáttest áhpegáddáj: Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område, Stamsund: Orkana Forlag 2015 : 143-168
Stoor, Krister
Sápmi i ord och bild I: En antologi, Västra Frölunda: On Line Förlag 2015 : 534-539
Stoor, Krister
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research, Umeå University 2015 : 61-70
Stoor, Krister
Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser, Umeå: Västerbottens Museum 2014 : 63-66
Stoor, Krister
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2014, (1) : 67-75
Stoor, Krister
L'Image du Sápmi II: Études comparées, Örebro: Örebro University 2013 : 192-206
Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 16
Sköld, Peter; Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 17
Sköld, Peter; Stoor, Krister
Långa perspektiv: samisk forskning & traditionell forskning, Umeå: Centrum för samisk forskning 2012 : 159-169
Stoor, Krister
Yoik: Aspects of Performing, Collecting, Interpreting, Stockholm: Svenskt visarkiv 2011 : 77-86
Stoor, Krister
Jag är same, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2011 : 44-51
Stoor, Krister
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: The Royal Gustavus Academy 2011, Vol. 67 : 204-205
Stoor, Krister
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: The Royal Gustavus Academy 2011, Vol. 67 : 161-163
Stoor, Krister
Kiruna: Samiskt informationscentrum 2010
Stoor, Krister
Östersund: Samiskt informationscentrum 2010
Stoor, Krister
Samer som "de andra", samer om "de andra": identitet och etnicitet i Nordiska kulturmöten, Umeå: Umeå universitet 2010 : 249-258
Stoor, Krister
TijdSchrift voor Skandinavistiek: Linnaeus and the Environment, Yesterday and Today, Vol. Jaargang 29, (1 & 2) : 8-
Stoor, Krister
Scandinavian Newsletter: A Literary and Cultural magazine, (12) : 1-
Stoor, Krister

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2021

Undervisar och har undervisat sedan 1990 om samisk kultur, från historiska perspektiv till folkloristiska studier. Det självklara är den globala jämförelsen med andra urfolk. Undervisningen sker mestadels via nätet idag, men jag trivs bäst i klassrummet. Grundnivå, avancerad nivå och doktorandkurser finns i mina uppgifter.