Hoppa direkt till innehållet

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Anställda medarbetare

Anette Bagger, forskare

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Gunnar Sjöberg, forskare

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Magnus Österholm, forskare

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Tomas Bergqvist, forskare

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik