Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Anställda medarbetare

Anette Bagger, forskare

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Gunnar Sjöberg, forskare

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Johan Sidenvall, forskarstuderande

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Magnus Österholm, forskare

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Mathias Norqvist, forskare

Arbetar för närvarande som post-doc inom matematikdidaktik, med forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikaela Nyroos, forskare

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Peter Vinnervik, forskarstuderande

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Sara Cavka, forskarstuderande

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik. Studerar fyra matematiklärares förändringsprocesser medan de deltar i en fortbildning i formativ bedömning.

Tomas Bergqvist, forskare

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik