"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Anställda medarbetare

Anette Bagger

Docent, Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik, Kunskapsbedömning och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Lektor och excellent lärare i matematikdidaktik. Forskar om relationen mellan undervisning och lärande i matematik från förskola till gymnasienivå.

Anneli Dyrvold

Lektor i matematikdidaktik. Forskar om ämnesspråk i matematik; om digitala läromedel men även t ex om användande av olika språkliga resurser för att erbjuda mening. Undervisar på lärarprogrammen.

Björn Palmberg
Telefon
090-786 58 24

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Catarina Andersson
Telefon
090-786 80 48

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Catarina Rudälv
Telefon
090-786 51 31

Jag är programansvarig för basåret samt programrådsordföranden för Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Christina Ottander
Telefon
090-786 71 24

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och FD i växtfysiologi. Jag arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning samt är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté.

Ewa Bergqvist
Telefon
090-786 94 76

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning. Prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Frithjof Theens
Telefon
090-786 80 05

Universitetslektor på NMD med undervisning inom lärarutbildningen, även universitetets representant för Teknikåttan.

Karoline Holmgren

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Doktorand i matematikdidaktik.

Lars-Daniel Öhman
Telefon
090-786 59 36

Jag är lektor och docent i diskret matematik och studierektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Lisa Hed
Telefon
090-786 52 16

Jag är universitetslektor i matematik och biträdande prefekt med fokus på forskningsfrågor.

Lotta Vingsle
Telefon
090-786 80 50

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Lotta Wedman
Magnus Österholm
Telefon
090-786 71 31

Professor i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik. Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Manya Sundström
Telefon
090-786 78 80

Docent i matematikdidaktik. Jag jobbar med estetik i matematik och bevis.  Just nu jobbar jag med Curiosum science center i Umeå.

Mathias Norqvist

Arbetar för närvarande som studierektor på NMD. Jag undervisar även på  grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Min forskning är knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikaela Nyroos
Telefon
090-786 51 81

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (vård- och stödsamordning, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Tomas Bergqvist

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Torulf Palm
Telefon
090-786 71 22

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.