Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon
Personalbild Sara Lundell

Sara Lundell

Postdoktor i medicinsk sociologi. Forskar om skam och skuld hos personer med KOL, samt involverad i forskning om eHälsa för att stödja egenvård för personer med KOL.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Med min forskning vill jag utforska hur personer med KOL kan stödjas i sin egenvård. I ett nytt projekt undersöker jag förekomst av skam och skuld hos personer med KOL och hur det påverkar deras egenvård. Jag är även involverad i flera projekt om hur eHälso-lösningar kan stödja personer med KOL i deras egenvård. Vi jobbar med samskapande med personer med KOL, anhöriga och vårdpersonal för att designa nya eHälso-lösningar. Jag har främst jobbat med kvalitativ metod i form av kvalitativ innehållsanalys och grounded theory, samt mixad metod.

Akademiska examina
Doktor i fysioterapi 2018, magister i sjukgymnastik 2012, kandidat i sjukgymnastik 2006. Umeå universitet.

Klinisk erfarenhet
Jag har arbetat inom primärvården i Jönköpings läns landsting, samt inom kommunens äldrerehabilitering på flera platser i Västerbotten och Västernorrland.

European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Andersson, Mari; Holmner, Åsa; et al.
Translational Sports Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 55, (1) : 55-62
Lundell, Sara; Mian, Louise; Aasa, Ulrika; et al.
JMIR mhealth and uhealth, JMIR Publications 2020, Vol. 8, (6)
Lundell, Sara; Modig, Mari; Holmner, Åsa; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, André; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2018, (115)
Lundell, Sara
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 27, (4) : 418-429
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Barnekow-Bergkvist, Margareta; et al.
Breathe, Vol. 13, (4) : e121-e129
Kahn, Nicolas; Tomos, Ioannis; Andrianopoulos, Vasileios; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
Journal of Pain Research, Albany: Dove medical press 2016, Vol. 9 : 303-310
Hesselman Borg, Johanna; Westerståhl, Maria; Lundell, Sara; et al.
Spine, Vol. 40, (24) : 1926-1933
Aasa, Ulrika; Lundell, Sara; Aasa, Björn; et al.
BestPractice Lungmedicin, BestPractice 2015, (9) : 7-9
Lundell, Sara
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.

Under min tid som doktorand (2012-2018) undervisade jag på Fysioterapeutprogrammet. Jag undervisade inom kommunikation/motiverande samtal, massage, ledmobilisering, vattenträning och har handlett examinationsarbeten på kandidat- och magister-/masternivå.