"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistik

Analys av finansiella data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Ekonomi Finansiell ekonomi Statistik Data
Analys av fältdata, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Ekologi Statistik
Bearbetning och visualisering av data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Matematisk statistik Statistik
Biostatistik, 5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Folkhälsovetenskap Global hälsa Hälsa och sjukvård Statistik
Dataanalys med R, del 1, 4.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Dataanalys med R, del 2, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Introduktion till data science, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Data Statistik
Introduktion till R, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Kausal inferens, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Data
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
Ämne: Statistik Data
Magisteruppsats i Statistik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Data
Maskininlärning, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Datavetenskap Matematisk statistik Statistik
Maskininlärning med R, del 1, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Data Statistik
Maskininlärning med R, del 2, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Data Statistik
Masterprogrammet i matematisk statistik, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Statistik Matematisk statistik
Masteruppsats i statistik, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statistik Data
Masteruppsats i statistik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Data