Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik

Analys av finansiella data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Ekonomi Statistik
Analys av fältdata, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biologi Geovetenskap Statistik
Biostatistik, 5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Folkhälsovetenskap Global hälsa Hälsa och sjukvård Statistik
Introduktion till data science, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Statistik
Kausal inferens, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Statistik
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
Ämne: Statistik
Magisterprogram i befolkningsstudier, 60 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 1 år (heltid)
Ämne: Statistik Statistik
Magisterprogram i statistik, 60 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 1 år (heltid)
Ämne: Statistik Statistik
Magisteruppsats i Statistik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik
Masterprogrammet i matematisk statistik, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Statistik Matematisk statistik
Masteruppsats i statistik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik
Masteruppsats i statistik, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statistik
Statistik A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statistik Data
Statistik A1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Statistik Data
Statistik A2, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Statistik Data
Statistik B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Statistik Data