Hoppa direkt till innehållet

Masterprogrammet i marknadsföring

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2016

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med strategisk marknadsföring med fördjupning mot konsumentbeteende och marknadsanalyser. Under valfri termin kan du läsa utomlands eller göra praktik i ett företag under två månader. Efter utbildningen kan du jobba med marknadsföringsaktiviteter på strategisk nivå. Hållbarhet och internationalisering är återkommande inslag i utbildningen.

Under utbildningen

Första terminen fokuserar på fördjupning inom huvudområdet marknadsföring.

Under termin två kan du läsa valbara kurser eller göra praktik.

Termin tre läser du en metodkurs och en kurs som är inriktad på de senaste trenderna inom ditt huvudområde. Utöver det ges möjlighet att fördjupa dig inom en annan inriktning av företagsekonomi. Termin tre passar också bra för utlandsstudier. Du skriver en masteruppsats om 30 hp eller två uppsatser om 15 hp vardera.

Praktik

Du har möjlighet att göra praktik under utbildningen för att omsätta teoretiska kunskaper i företagsekonomiskt arbete. För att praktiken ska motsvara dina förväntningar ordnar du praktikplatsen själv. Praktiken sker under tio veckor.

Det är bara några få handelshögskolor i landet som ger möjligheten till praktik.

Läs mer om att göra praktik

Utlandsstudier

Det finns mycket goda möjligheter för dig att ta dig ut i världen för att studera en termin. I dagsläget erbjuder handelshögskolan möjlighet att plugga utomlands vid ett 60-tal lärosäten, främst i Europa men också i Brasilien, Costa Rica, Kanada, Kina, Ryssland och Sydafrika. Som masterstudent kan du också söka utlandsstudier via Umeå universitets avtal till utom-Europeiska länder t.ex. USA, Australien, Kanada.

Läs mer om utlandsstudier

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna, som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

Termin 1
Consumer Behaviour, Market analysis and Strategic decision making

Termin 2
Alternativ A: Valfria kurser. Alternativ B: Valfri kurs samt magisteruppsats.

Termin 3
Current Trends and a Minor in Accounting/Finance/Marketing/Entrepreneurship.

Termin 4
Alternativ A: Masteruppsats. Alternativ B: Valfri kurs samt masteruppsats.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med stabsfunktioner på högre nivå inom större internationella företag och inom tjänsteföretag. Du kan bland annat arbeta som marknadsförare, marknadschef, försäljningsansvarig, projektledare, affärsutvecklare eller utredare. Programmets internationella prägel ger också goda möjligheter till en karriär utomlands. Programmet ger dig behörighet till forskarutbildning.

Examen

Ekonomie magisterexamen, huvudområde företagsekonomi, inriktning marketing.
Ekonomie masterexamen, huvudområde företagsekonomi, inriktning marketing.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60hp eller motsvarande varav minst 7,5 högskolepoäng i marknadsföring. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart högskolepoäng inom en inriktning (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15hp. Samt 7,5 hp grundläggande statistik/matematik eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 81Q-GG-68. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

Anmälningskod

UMU-M2010

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60hp eller motsvarande varav minst 7,5 högskolepoäng i marknadsföring. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart högskolepoäng inom en inriktning (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15hp. Samt 7,5 hp grundläggande statistik/matematik eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 81Q-GG-68. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

Anmälningskod

UMU-02010

Sista anmälningsdag

2016-04-15

Anmälan

Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Malin Lindström

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen