Hoppa direkt till innehållet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2017

Du som läser till röntgensjuksköterska vid Umeå universitet kan välja mellan flera spännande inriktningar. Gemensamt är kombinationen av avancerad apparatur, digital bildbehandling och mötet med människor. Arbetet innebär att självständigt utföra röntgenundersökningar och omvårdnadsåtgärder som ligger till grund för säker diagnos och behandling i en allt mer högteknologisk miljö.

Film: Intresserad av att jobba med både människor och avancerad teknik?
Intresserad av att jobba med både människor och avancerad teknik?

Nathalie Andersson berättar om hur det är att läsa till röntgensjuksköterska och om möjligheterna att få jobb.

Under utbildningen

Röntgensjuksköterskan arbetar i en verksamhet som är under ständig utveckling och arbetet kan variera inom en rad olika områden, till exempel modern digital radiologi som datortomografi (Computer Tomography, CT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). Huvudområdet är radiografi, men du läser även bland annat sjukdomslära, läkemedelslära, anatomi och fysiologi.

Huvudområdet radiografi

Radiografi är ett tvärvetenskapligt område som bygger på kunskaper inom omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Du får bland annat lära dig:

  • att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte,
  • om den omvårdnad som är viktig före, under och efter en röntgenundersökning och behandling,
  • att planera, genomföra och utvärdera undersökningar och behandlingar i fråga om bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet.

Som röntgensjuksköterska kan du jobba inom flera inriktningar.

Praktik

Det praktiska arbetet är en viktig del i din utbildning. Praktiken gör du i första hand vid en röntgenklinik vid sjukhusen i Umeå, Skellefteå, Lycksele, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik eller Östersund. Du kan också ansöka om att göra praktik vid ett sjukhus på någon annan ort.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Plugga utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb, och som student på programmet finns flera olika alternativ – du kan åka iväg både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

År 1
Radiografi I. Vetenskaplig teori och metod I. Anatomi och fysiologi. Etik och kommunikation. Biomedicin och allmän farmakologi. Radiografi II.

År 2
Radiografi III. Vetenskaplig teori och metod II. Radiografi IV. Omvårdnad 7,5.

År 3
Radiografi V och VI. Ledarskap och professionell utveckling. Evidens inom radiografi. Radiografi, självständigt arbete. Radiografi VII.

 

 

Efter utbildningen

Som röntgensjuksköterska kan du välja mellan flera spännande inriktningar. Gemensamt för dem är kombinationen av avancerad apparatur, digital bildbehandling och mötet med människor. Utvecklingen inom området är stark och möjligheterna till vidareutbildning är goda.

Plugga vidare

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad röntgensjuksköterska och en kandidatexamen. Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå till en magisterexamen. Du har även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Examen

Röntgensjuksköterskeexamen
(Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing)

Medicine kandidatexamen i radiografi
(Degree of Bachelor of Medical Science  Main Field of Study: Radiography)

Anmälan och behörighet

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01310

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Camilla Rosendal

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad