Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkitektur

Ämnet arkitektur kretsar kring gestaltningen av livsmiljöer – byggnader, stadsrum, bostadsområden och landskap. Arkitekturen är i sig tvärvetenskaplig och rör sig mellan det konstnärliga och naturvetenskapliga men sammanflätas också med samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis för att söka lösningar på utmaningar som klimatförändringar och sociala klyftor.

Reportage och porträtt

Dyslexin hindrar inte mig
Dyslexin hindrar inte mig

Med rätt förutsättningar är dyslexin inget hinder menar Johanna Lundström som läser till arkitekt.

Arkitektur som demokratiskapare
Arkitektur som demokratiskapare

Arkitektur är en viktig del av demokratin och nyckeln till att stimulera demokratiska processer.

Nyheter

Prefekt och biträdande prefekt på Arkitekthögskolan kliver av
Publicerad: 29 maj, 2019

Två personer av tre i Arkitekthögskolans ledning, Ana Betancour och Anna Croon, lämnar sina ledningsuppdrag.

Ny professor med passion för arkitektur i socialt utsatta områden
Publicerad: 20 sep, 2016

Robert Mull för med sig nya idéer om de sociala dimensionerna av arkitekters gärning.

Nya biträdande och ställföreträdande prefekter på Arkitekthögskolan
Publicerad: 23 feb, 2017

Ledningsorganisationen på Arkitekthögskolan är förstärkt.

Arkitektstudenter tar Træna med storm
Publicerad: 03 mar, 2017

En festival i Træna kickar i gång ett projekt om glesbygd och samhällsutveckling för årskurs två.

Arkitekthögskolan arrangerar symposium på Tate Modern
Publicerad: 31 mar, 2017

Arkitekthögskolan arrangerar symposium på Tate Modern i London under titeln ”The Art of Being Civic”.

Arkitekthögskolans forskarutbildning läggs inte ner
Publicerad: 03 apr, 2017

Fakulteten återkallar rekommendation till rektor om nedläggning av Arkitekthögskolans forskarutbildning.

Arkitektstudenter ställer ut om landsbygdsutveckling och sociala mötesplatser
Publicerad: 28 maj, 2017

Arkitekthögskolan avslutar läsåret med en utställning av studentprojekt från alla fem årskurser.

Panelsamtal för en jämställd stad
Publicerad: 16 mar, 2018

Arkitekthögskolans panelsamtal: Könsrelaterade maktstrukturer i byggbranschen - arkitektur och stadsbyggnad.

Att bli arkitekt i Aleppo: Syrienkriget från ett studentperspektiv
Publicerad: 20 apr, 2018

Ario Racho från Syrien, arkitektstudent, föreläser 25 april om Syrienkriget och studenternas dagliga liv.

Arkitekthögskolans forskarutbildning uppfyller inte kvalitetskrav
Publicerad: 04 maj, 2018

UKÄ ger forskarutbildningen i arkitektur vid Umeå universitet det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.