"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande och IKT

Forskargrupp Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet, polisen, räddningsverken och privata företag är bara några exempel där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Presentation

Inom området Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har vi under nästan 15 års tid fokuserat på frågor relaterade till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i pedagogiska praktiker. Det finns många möjligheter i samband med användning av IKT, men också utmaningar som måste identifieras och lösas.

Idag är IKT högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Inom LICT intresserar vi oss bland annat för skola, universitet, polis, räddningsverk och privata företag – pedagogiska praktiker där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Exempel på forskningsfrågor

  • Hur arbetar organisationer strategiskt och operativt för att använda IKT på ett sätt som skapar möjligheter för hållbar organisationsutveckling och arbetsplatslärande?
  • Vilka metoder kan utvecklas och tillämpas för att utvärdera olika aspekter av genomförandet och användningen av ny teknik i offentlig och privat sektor?
  • Hur kan teknikrika miljöer designas för att uppmuntra särskilda undervisnings- och lärandeprocesser samt studieresultat?
  • Hur har införandet av IKT inom utbildning och på arbetsplatser bidragit till en förändrad förståelse för bedömning och metoder för att utvärdera verksamheter.

Läs mer om GRADE forskarskola
Läs mer om UPGRADE forskarskola
Läs mer om LIKED forskarskola
Läs mer om DIGSUM - enheten för samhällsvetenskaplig digital forskning

Kontakt

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för digital samhällsforskning

Forskningsområde

Pedagogik

Medlemmar

Elinor Adenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 12
Tim Bergström
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 62
Peter Bergström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 81
Monika Diehl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 87
Jörgen From
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 10
Limin Gu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 07
Robert Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 48
Tomas Holmgren
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 46
Monica Liljeström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 77
Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38
Maria Lindfors
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 03
Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32
Sara Mörtsell
Doktorand
E-post
E-post
Hanna Paulin
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 66
Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02
Fanny Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 03
Elisa Serrano
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 80
Josef Siljebo
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64
Simon Skog
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 51
Ulf Stödberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 22

Tidigare genomförda digitala konferenser

Framtidens klassrum
Symposium 12 april 2024 online i Zoom

Rethinking educational spaces. Future Classroom, metaverse and AI

Symposium 26-28 april 2023 i Halmstad

Expanding and re-innovating current (critical) theorising of ICT in education and learning

Symposium 21-23 september 2022, i Engeltofta

Titel: Engeltofta II - Digitalisation and Teacher Education

Symposium 20-22 april 2022, i Östersund

Titel: Learning in a digital world: Challenges for Education and Work

Symposium 17-18 november 2021

FALL Symposium with GRADEresearch: Learning in a digital world

Symposium om fjärrundervisning 19 maj 2021

Theory and practice in remote teaching, online learning, and distance education for K-12 schools.

Symposium 12 november 2020: Lärarutbildningens digitalisering

Några nordiska exempel på lärarutbildningens digitalisering.

Symposium 6-7 maj 2020: Remote teaching in the Nordic countries

Lyssna på presentationerna i efterhand, från symposiet 6-7 maj 2020.

Senast uppdaterad: 2023-11-09