Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 7 mars 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Specialpedagogisk fjärrhandledning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 30 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolepedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt