"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Hur blir förskolan till?
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att i åk 3 predicera matematikprestation i åk 9
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Specialpedagogisk fjärrhandledning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 30 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolenätverket
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-02-13