Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

WASP vid Umeå universitet

Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Den totala budgeten för programmet är mer än 5,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 100 nya forskargrupper och över 600 doktorander, varav minst 150 industridoktorander.

Inte bara omfattningen av satsade pengar utan även kombinationen mellan artificiell intelligens, autonoma system, programvara och en tydlig samverkan med svensk industri gör WASP unikt.

Förutom samverkan med industri och näringsliv ligger programmets fokus på grundforskning. Programmet omfattar de fem universiteten Chalmers, KTH, Linköping universitet, Lund universitet och Umeå universitet samt ett antal forskargrupper vid andra lärosäten.

WASP vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom autonoma system är världsledande. Forskargrupper finns inom reglerteknik, industriell simulering, intelligent robotik, datorseende relaterade till robotik och medicinska beslutsstöd.

Maskininlärningsmetoder utvecklas och tillämpas inom bland annat life science-området.

Universitetets grundforskning inom andra delar av området artificiell intelligens tillämpas bland annat i sammanhang där människan behöver samarbeta med det autonoma systemet såsom interaktiva beslutssstöd, personanpassade behandlingsinsatser för att förbättra hälsa, servicerobotik, i fordon eller i tillverkningsindustrin. Sociala aspekter behöver integreras i de autonoma och intelligenta systemen liksom etiska aspekter, vilket är ytterligare ett område inom vilket universitetet bedriver världsledande forskning.

Rekryterade forskare inom WASP vid Umeå universitet

WASP arbetar för att långsiktigt stärka forskningen inom artificiell intelligens, autonoma system och programvara i Sverige. Ambitionen är att rekrytera minst 60 forskare från utlandet, ett initiativ som omfattar både lovande biträdande lektorer och framstående professorer. Det innebär också att ett flertal forskare har påbörjat tjänster vid Umeå universitet. De erbjuds attraktiva rekryteringspaket, inklusive relevant infrastruktur och finansiering för doktorander och postdoktorer, för bästa möjliga forskning.

Rekryterade forskare med tjänst vid Umeå universitet:

Frank Dignum
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Virginia Dignum
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Vicenç Torra
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Diego Calvanese
Gästprofessor, Institutionen för datavetenskap, professor, Bozen-Bolzano universitetet.

Kary Främling
Professor, Institutionen för datavetenskap.

Monowar Bhuyan
Biträdande lektor, Institutionen för datavetenskap.

Armin Eftekhari
Biträdande lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

 

Kontaktpersoner WASP vid Umeå universitet

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38

Lediga tjänster inom WASP

För att se lista över lediga tjänster kopplade till WASP, gå till WASP:s nationella sida.

Forskningsprojekt inom WASP vid Umeå universitet

Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

WASP i Umeå nyheter

Karin Danielsson ny föreståndare vid Humlab

I november firar Humlab 20 år och första augusti får enheten en ny föreståndare i Karin Danielsson.

Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI

Satsningen motiveras av att automatisk analys av kombinerad media i text, bild, och ljud, blir allt viktigare.

Pris till AI-forskare i Umeå

Diego Calvanese, WASP gästprofessor vid datavetenskapliga institutionen, har erhållt Classic Paper Award 2021.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

Virginia Dignum väljs in i IVA

Virginia Dignum är ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Umeåforskare får AI-pris

Virginia Dignum och Frank Dignum får pris för bästa artikel om mjukvaruagenter.