Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

WASP vid Umeå universitet

Spetskompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara är av avgörande strategisk betydelse för Sverige. Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

WASP vid Umeå Universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom autonoma distrubuerade system som leds från Umeå universitet är världsledande. Forskargrupper finns inom reglerteknik, industriell simulering, intelligent robotik, datorseende relaterade till robotik och medicinska beslutsstöd.

Maskininlärningsmetoder utvecklas och tillämpas inom bland annat life science-området.

Universitetets grundforskning inom andra delar av området artificiell intelligens tillämpas bland annat i sammanhang där människan behöver samarbeta med det autonoma systemet såsom interaktiva beslutssstöd, personanpassade behandlingsinsatser för att förbättra hälsa, servicerobotik, i fordon eller i tillverkningsindustrin. Sociala aspekter behöver integreras i de autonoma och intelligenta systemen liksom etiska aspekter, vilket är ytterligare ett område inom vilket universitetet bedriver världsledande forskning.

Rekryterade forskare inom WASP vid Umeå universitet

WASP arbetar för att långsiktigt stärka forskningen inom artificiell intelligens, autonoma system och programvara i Sverige. Ambitionen är att rekrytera minst 60 forskare från utlandet, ett initiativ som omfattar både lovande biträdande lektorer och framstående professorer. Det innebär också att ett flertal forskare har påbörjat tjänster vid Umeå universitet. De erbjuds attraktiva rekryteringspaket, inklusive relevant infrastruktur och finansiering för doktorander och postdoktorer, för bästa möjliga forskning.

Rekryterade forskare med tjänst vid Umeå universitet:

Frank Dignum
Professor social och medveten AI, Institutionen för datavetenskap.

Virginia Dignum
Professor social och etisk AI, Institutionen för datavetenskap.

Vicenç Torra
Professor inom artificiell intelligens, Institutionen för datavetenskap.

Diego Calvanese
Gästprofessor expert inom artificiell intelligens, Institutionen för datavetenskap, professor, Bozen-Bolzano universitetet.

Kary Främling
Professor inom dataanalys och maskininlärning, Institutionen för datavetenskap.

Monowar Bhuyan
Biträdande lektor, Institutionen för datavetenskap.

Armin Eftekhari
Biträdande lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Alexandre bartel
Professor och forskare inom programvaruteknik och datasäkerhet, Institutionen för datavetenskap.

Om WASP

WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna, med en total budget på 5,5 miljarder kronor. Programmet startades 2015 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med målet att främja Sveriges samhälle och näringsliv genom att skapa en världsledande plattform för grundforskning och forskarutbildning inom AI, autonoma system och mjukvara.

WASP har hittills byggt upp en omfattande verksamhet genom internationella samarbeten, rekrytering av drygt 40 världsledande forskare inom huvudområdena, en forskarskola med 300 doktorander samt arenor för samverkan med många av Sveriges största industrier.

Förutom samverkan med industri och näringsliv ligger programmets fokus på grundforskning. Programmet omfattar de fem universiteten Chalmers, KTH, Linköping universitet, Lund universitet och Umeå universitet samt ett antal forskargrupper vid andra lärosäten.

 

Kontaktpersoner WASP vid Umeå universitet

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38

Lediga tjänster inom WASP

För att se lista över lediga tjänster kopplade till WASP, gå till WASP:s nationella sida.

Forskningsprojekt inom WASP vid Umeå universitet

WCIB – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

WASP i Umeå nyheter

Karin Danielsson ny föreståndare vid Humlab

I november firar Humlab 20 år och första augusti får enheten en ny föreståndare i Karin Danielsson.

Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI

Satsningen motiveras av att automatisk analys av kombinerad media i text, bild, och ljud, blir allt viktigare.

Pris till AI-forskare i Umeå

Diego Calvanese, WASP gästprofessor vid datavetenskapliga institutionen, har erhållt Classic Paper Award 2021.

Forskning ger bättre effektivitet i småskaliga molndatacenter

Chanh Nguyen har utvecklat metoder för att förbättra effektiviteten i så kallade Mobile Edge Clouds, MECs.

Virginia Dignum väljs in i IVA

Virginia Dignum är ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Umeåforskare får AI-pris

Virginia Dignum och Frank Dignum får pris för bästa artikel om mjukvaruagenter.

Läs mer om WASP och WASP-HS vid Umeå universitet.