Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom företagsekonomi

Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer i cirkulära affärsmodeller
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt