Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom företagsekonomi

Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall
Tid 1 mars 2021 till 1 mars 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Innovationsstöd inom kulturella och kreativa näringar
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att hantera paradoxen att samtidigt samarbeta och konkurrera
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt