Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Personal vid Institutionen för psykologi

Anställda medarbetare

Afsaneh Moharer, psykolog
Telefon
090-786 66 58

Jag arbetar som leg. psykolog och har min bas på Psykologmottagningen Idrott där jag är ansvarig för mottagningens idrottsinriktning.

Andreas Stenling, universitetslektor
Telefon
090-786 78 49

Docent i psykologi. Jag forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet, motivationsprocesser samt ledarskap. 

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bäckström, doktorand
Telefon
090-786 67 52

Jag är psykolog och doktorand i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi, inom projektet Children And Motor Planning (CHAMP) som studerar utveckling av motorisk planeringsförmåga hos barn och hos barn med autism.

Anna Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 63 45

Jag är lärare och forskare och disputerad i ämnet beteendevetenskapliga mätningar och docent i psykologi. Mina intresseområden är psykometri och behandlingsforskning.

Anna Sundström, universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 39

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna Söderholm, projektassistent
Telefon
090-786 64 05

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om att undersöka olika aspekter av hälsa och funktionshinder hos personer med kemisk intolerans.

Anna-Maria Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 78 27

Min forskning är fokuserad på barns typiska och atypiska utveckling med fokus på sensomotorisk funktion och kognition och kopplingar dem emellan. Jag undervisar inom utvecklingspsykologi.

Anna-Sara Claeson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 88

Jag är docent i psykologi med en bakgrund i kemi. Min forskning är tvärvetenskaplig och rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans.

Anngelica Kristoferqvist, studievägledare (tjänstledig)

Min bakgrund är kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi och jag började som amanuens 2002. Numera jobbar jag för Arcum och den arktiska forskningen.

Annika Nordlund, universitetslektor
Telefon
090-786 78 30

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Camilla Hakelind, universitetslektor
Telefon
090-786 54 08

I grunden är jag legitimerad psykolog, och har även en socionomexamen. Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet och mitt huvudforskningsintresse ligger inom hälsopsykologiområdet.

Carin Vretsjö, klinisk samordnare
Telefon
090-786 66 30
Elin Andersson, doktorand
Telefon
090-786 70 77

Min inriktning är hälsopsykologi och doktorandstudierna bedrivs inom VIPVIZA. Jag är även verksam i en forskningsstudie som undersöker hur människor upplever och reagerar på coronavirusets spridning.

Elisabeth Åström, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 90 38

Jag disputerade i klinisk psykologi 2018. Mina intresseområden är främst inom klinisk psykologi och utvecklingspsykologi. Jag är legitimerad psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin.

Erica Åström, studieadministratör
Telefon
090-786 64 07

Jag arbetar med studieadministration och är internationell kontaktperson vid institutionen för psykologi. Mitt kontor finns i korridor A, rum 101 i Beteendevetarhuset

Erik Domellöf, universitetslektor
Telefon
090-786 64 24

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Region Västerbotten.

Erik Lundkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 60 55
Eva Elgh, universitetslektor
Telefon
090-786 73 49
Eva Palmquist, första forskningsassistent
Telefon
090-786 55 51
Fredrik Sjödin, universitetslektor

Lektor och forskare med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Frida Bertilsson, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 69 68

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Gregory Neely, professor
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hanna Irehill, doktorand
Telefon
090-786 54 02

Jag är leg. Psykolog och doktorand inom arbets- och organisationspsykologi. Vid sidan av forskningen undervisar jag vid Institutionen för psykologi.

Hugo Wärnberg, amanuens
Ingrid Schéle, universitetslektor
Telefon
090-786 79 68
Jenny Feltenmark, studievägledare
Telefon
090-786 57 09

Studievägledare för Psykologprogrammen och Psykoterapeutprogrammet

Jenny Nilsson, studievägledare (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 65

Jag är studievägledare för Kandidat- och Masterprogrammet för kognitionsvetenskap samt fristående kurser. Jag arbetar även med samverkansintegrering i utbildningarna samt aktiv studentmedverkan.

Jeong Jin Yu, universitetslektor
Telefon
090-786 79 38

My research centers on key aspects of socioemotional functioning among children and adolescents.

Joanna Andersson, studieadministratör
Telefon
090-786 56 58
Johanna Lidgren, studieadministratör
Telefon
090-786 64 33
Karin Edholm, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 19
Lena Holmgren, administratör
Telefon
090-786 97 47
Linus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 64 28

Jag är docent i psykologi och forskar om medicinskt oförklarade miljöintoleranser (ex. kemisk intolerans och ljudöverkänslighet) samt mänskligt beslutsfattande.

Linus Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 76 07
Lotta Strömsten, universitetslektor
Telefon
090-786 78 85

Forskar inom suicidologi med fokus på upprepat suicidalt beteende, interpersonellt våld, trauma, emotioner/affekter (främst skam och skuld), coping, försvarsmekanismer och anknytning.

Louise Davis, universitetslektor
Telefon
090-786 67 71

Louise Davis är docent och arbetar bla med coachningsrelaterad forskning.

Telefon
090-786 70 22

Jag är forskare med inriktning mot medicinsk psykologi. Jag forskar främst om minnes- och uppmärksamhetsproblem vid parkinsons sjukdom.

Telefon
090-786 98 89

Jag är Leg. Psykolog och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag undervisar främst på psykologprogrammen.

Maria Nordin, universitetslektor
Telefon
090-786 99 24
Telefon
090-786 64 04

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Marinett Skånberg, administratör
Telefon
090-786 68 20

Jag arbetar som institutionsadministratör/ studieadministratör vi psykologi institutionen.

Marius Sommer, universitetslektor
Telefon
090-786 51 12

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Markus Nyström, universitetslektor
Telefon
090-786 93 33

Jag är legitimerad psykolog och lektor i psykologi. Mina huvudsakliga intresseområden är: klinisk psykologi, idrottspsykologi (både ur ett hälso- och prestationsperspektiv) samt affekter.

Mats Reinhold, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 23

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Mattias Lundberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 45

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Maud Jonsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 96
Michael Gruber, universitetslektor
Telefon
090-786 78 35

Jag är studierektor och biträdande prefekt med utbildningsansvar på Arkitekthögskolan. Jag undervisar och forskar också på institutionen för psykologi.  2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Michael Rönnlund, universitetslektor
Telefon
090-786 76 13

Jag är docent i psykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är åldrande (kognitiva funktioner, riskfaktorer för demenssjukdom).

Mikael Ahlberg, assistent
Telefon
090-786 64 27

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Mikael Henningsson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 98

Jag är en leg. psykolog som återvänt till universitetet för att forska och undervisa efter ett antal år som kliniker. För närvarande är jag också prefekt vid Arkitekthögskolan.

Moa Eirell, administratör
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Mona Wiklund-Hed, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 64 02
Niclas Kaiser, universitetslektor
Telefon
090-786 64 06
Nils Berginström, universitetslektor
Telefon
090-786 88 64

Jag är leg psykolog och lektor i klinisk psykologi. Mina främsta intressen både inom klinik, undervisning och forskning rör neuropsykologisk utredning, rehabiliteringsmedicin och neurovetenskap.

Patrik Hansson, universitetslektor
Telefon
090-786 70 66
Paul Davis, universitetslektor
Telefon
090-786 68 24
Per Höglund, psykolog
Telefon
090-786 94 79

Jag är leg. psykolog/psykoterapeut och doktorand. Jag är projektledare för en ny examinationsform av färdigheter- OSCE och forskar sedan något år tillbaka kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Robert Lundmark, universitetslektor
Telefon
090-786 63 14

Jag är leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Som lektor forskar samt undervisar jag om ledarskap och interventioner på organisationsnivå.

Sam Michélsen, amanuens
Stefan Holmström, universitetslektor
Telefon
090-786 60 44
Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Susanne Tafvelin, universitetslektor

Jag är leg. psykolog och docent vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap.

Therese Söderlund, studieadministratör
Telefon
090-786 57 87

Studieadministratör för Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 

Thomas Rudolfsson, första forskningsassistent
Tova Stenlund, universitetslektor
Telefon
090-786 97 44

Docent i psykologi och Biträdande föreståndare med ansvar för forskning vid Polisutbildningen. 

Ulrich Olofsson, universitetslektor
Telefon
090-786 97 04
Ulrika Sahlén, informatör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.