"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Institutionen för psykologi

Anställda medarbetare

Afsaneh Moharer
Telefon
090-786 66 58

Jag arbetar som leg. psykolog med ledningsansvar (PLA) för Psykologmottagningen och Psykologmottagningen Idrott. I mina arbetsuppgifter ingår kliniskt arbete och undervisning.

 

Ahmad Hussein
Telefon
090-786 69 07

Institutionsadministratör, studie- och it-administration samt administration psykologmottagningen

Alexander Agrell
Telefon
090-786 61 64
Andreas Stenling
Telefon
090-786 78 49

Docent i psykologi. Bedriver forskning inom områdena arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi och idrottspsykologi.

 

Anita Pettersson-Strömbäck

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bäckström
Telefon
090-786 67 52

Jag är psykolog och doktorand i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi, inom projektet Children And Motor Planning (CHAMP) som studerar utveckling av motorisk planeringsförmåga hos barn och hos barn med autism.

Anna Höglund
Telefon
090-786 71 54
Anna Sundström
Telefon
090-786 63 45

Jag är lärare och forskare, docent i psykologi och har disputerat i ämnet beteendevetenskapliga mätningar. Mina intresseområden är psykometri och klinisk behandlingsforskning.

Anna-Sara Claeson
Telefon
090-786 60 88

Jag är docent i psykologi med en bakgrund i kemi. Min forskning är tvärvetenskaplig och rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans.

Annelie Fredriksson
Telefon
090-786 60 50

Till mig är du välkommen med frågor om kursval, studiestrategiska frågor eller annan relevant frågeställning.

I samtal kommer vi alltid ett steg längre. 
Varmt välkommen!

Annika Nordlund
Telefon
090-786 78 30

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Beatrice Byström
Telefon
090-786 68 33
Camilla Hakelind
Telefon
090-786 54 08

Forskare och lärare i psykologi, legitimerad psykolog, socionomexamen. Utnämnd till excellent lärare. Forskar om stress, sömn och psykisk ohälsa, samt om undervisning och lärande i psykologiämnet.

Carina Åström
Telefon
090-786 93 06
Carl Vesterlund
Telefon
090-786 72 30
Claudia Lampic
Telefon
090-786 57 06

Jag arbetar som professor i psykologi, med inriktning mot klinisk psykologi. Min forskning fokuserar på psykologiska aspekter av somatiska sjukdomstillstånd, främst cancer och infertilitet.

Daniel Eriksson Sörman
Telefon
090-786 95 07
Daniel Hagström
Telefon
090-786 75 65

Leg. Psykolog. Doktorand vid Företagsforskarskolan i ett samarbete med Region Västerbotten. Forskning med fokus på Internetbaserad gruppbehandling för stress- och sömnbesvär. 

Elin Andersson
Telefon
090-786 70 77

Doktorand i hälsopsykologi med forskningsintresse för psykologiska processers betydelse för beteendeförändring och riskkommunikation inom hjärt-kärlprevention.

Elin Sievert
Telefon
090-786 69 71

Jag är doktorand inom Företagsforskarskolan och samarbetar med Svenska Gymnastikförbundet i projektet. 

Elin Wrethen
Telefon
090-786 94 43

Jag arbetar som administratör med diarium/arkiv åt institutionerna psykologi, pedagogik och sociologi. I mitt jobb ingår även registrering i DIVA och arbete med forskningsadministrativt stöd (FAS). 

Elisabeth Åström
Telefon
090-786 90 38

Jag disputerade i klinisk psykologi 2018. Mina intresseområden är främst inom klinisk psykologi och utvecklingspsykologi. Jag är legitimerad psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin.

Erica Åström
Telefon
090-786 64 07

Jag arbetar med studieadministration vid institutionen för psykologi. Mitt kontor finns i korridor A, rum 101 i Beteendevetarhuset

Erik Domellöf
Telefon
090-786 64 24

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Region Västerbotten.

Erik Lundkvist
Telefon
090-786 60 55
Felix Thiel
Telefon
090-786 73 86
Fredrik Sjödin
Telefon
090-786 94 09

Studierektor och lektor med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Gregory Neely
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hanna Malmberg
Telefon
090-786 78 31

Jag är psykolog och lektor i psykologi med förenad klinisk anställning. Jag forskar främst om stressrelaterad ohälsa och neuropsykologi.

Henrik Groundstroem
Telefon
090-786 60 13

Jag är legitimerad psykolog och doktorand inom klinisk psykologi. Min forskning har fokus på långsiktiga psykosociala aspekter av fertilitetsbehandling med donerade könsceller. 

 

Ingela Aronsson
Telefon
090-786 58 26

Jag är legitimerad psykolog och doktorand inom psykologi. Min forskning fokuserar på långtidseffekter av utmattningssyndrom.

Ingrid Schéle
Telefon
090-786 79 68

Jag är universitetslektor och excellent lärare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Jag undervisar också om kvalitativa metoder på grund och avancerad nivå.

Jenny Feltenmark
Telefon
090-786 57 09
Jessica Binrell
Telefon
090-786 64 14
Joanna Andersson
Telefon
090-786 56 58

Bokar de flesta av institutionens skrivsalar. Beställer kontorsmaterial. Samt övrig studieadministration.

Johan Paulin
Telefon
090-786 89 13
Johanna Lidgren
Telefon
090-786 64 33
Johanna Olsson
Telefon
090-786 74 91

Jag är administrativ chef för institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi. 

Johannes Braf
Telefon
090-786 90 25
Kalyani Vishwanatha
Telefon
090-786 64 23
Linda Richter Sundberg
Telefon
090-786 93 70

Jag är docent i folkhälsovetenskap och universitetslektor i klinisk psykologi. Min forskning rör kvalitets- och implementeringsprocesser i hälso- och sjukvården.

Linnea Karlsson Wirebring

Jag är lektor i psykologi och forskar om neurokognitiva förutsättningar för lärande och mänskligt beslutsfattande. Jag är även programsamordnare för Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap.

Linus Andersson
Telefon
090-786 64 28

Jag är docent i psykologi och forskar om miljöintoleranser och mänskligt beslutsfattande. Jag jobbar som lärare, och är också biträdande föreståndare på Umeås science center Curiosum.

Linus Holm
Telefon
090-786 76 07

Jag undersöker varför människor löser pussel, återkallar minnen och söker information för dess egen skull - och vilken kunskap AI utrustad med människolik nyfikenhet kan upptäcka.

Lotta Strömsten
Telefon
090-786 78 85

Forskar inom suicidologi med fokus på upprepat suicidalt beteende, interpersonellt våld, trauma, emotioner/affekter (främst skam och skuld), coping, försvarsmekanismer och anknytning.

Louise Davis
Telefon
090-786 67 71

Louise Davis är docent och arbetar bland annat  med coachningsrelaterad forskning.

Magdalena Domellöf
Telefon
090-786 70 22

Jag är forskare med inriktning mot medicinsk psykologi. Jag forskar främst om minnes- och uppmärksamhetsproblem vid parkinsons sjukdom.

Malcolm Sehlström
Telefon
090-786 56 50

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Maria Nordin
Telefon
090-786 99 24
Telefon
090-786 64 04

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Marinett Skånberg
Telefon
090-786 68 20

Administrerar program, kurspaket och fristående kurser vid Institutionen för psykologi.

Vid administrativa frågor kontakta admin.psy@umu.se

 

Marius Sommer
Telefon
090-786 51 12

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Mats Reinhold
Telefon
090-786 50 23

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Mattias Lundberg
Telefon
090-786 66 45

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Maud Jonsson
Telefon
090-786 78 96
Michael Gruber
Telefon
090-786 78 35

Jag undervisar och forskar på institutionen för psykologi.  2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Michael Rönnlund
Telefon
090-786 76 13

Jag är docent i psykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är åldrande (kognitiva funktioner, riskfaktorer för demenssjukdom).

Mikael Ahlberg
Telefon
090-786 64 27

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Mikael Henningsson
Telefon
090-786 57 98

Jag är en leg. psykolog som återvänt till universitetet för att forska och undervisa efter ett antal år som kliniker. 

Mona Wiklund-Hed
Telefon
090-786 64 02
Niclas Kaiser
Telefon
090-786 64 06
Nils Berginström
Telefon
090-786 88 64

Jag är leg psykolog och lektor i klinisk psykologi. Mina främsta intressen både inom klinik, undervisning och forskning rör neuropsykologisk utredning, rehabiliteringsmedicin och neurovetenskap.

Olympia Karampela
Telefon
090-786 60 27
Patrik Hansson
Telefon
090-786 70 66
Paul Davis
Telefon
090-786 68 24
Per Höglund
Telefon
090-786 94 79

Jag är leg. psykolog/psykoterapeut och doktorand. Jag är projektledare för en ny examinationsform av färdigheter- OSCE och forskar sedan något år tillbaka kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Petra Sandberg
Telefon
090-786 74 14

Jag är biträdande lektor i psykologi och forskar om träning av minnesfunktioner över livsspannet, från skolelever till äldre. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Rebecka Ekelund
Telefon
090-786 71 26

Jag är legitimerad psykolog och doktorand inom psykologi med inriktning mot klinisk idrottspsykologi. Jag forskar på behandling av psykisk ohälsa hos idrottare. 

Robert Lundmark
Telefon
090-786 63 14

Jag är leg. psykolog och docent i psykologi.

Sara Pudas
Telefon
090-786 56 21

Jag forskar om kognitivt och neuralt åldrande.

Sara Stillesjö
Telefon
090-786 89 18
Sarah Ericsson
Telefon
090-786 76 84

Doktorand i psykologi i samarbete med Enheten för polisutbildning. Mitt projekt handlar om förhörsteknik där jag undersöker färdigheter hos förhörsledare som stödjer berättande i förhör.

Sebastian Wide
Telefon
090-786 53 04

Universitetsadjunkt inom arbete, organisation och klinisk psykologi från VT23. Praktisk erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatri och företagshälsa.

Sofia Levin
Telefon
090-786 51 28

Jag är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Sofia Rocksén
Telefon
090-786 79 36
Stefan Holmström
Telefon
090-786 60 44
Steven Nordin

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena hälsopsykologi, medicinsk psykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Susanne Tafvelin

Jag är leg. psykolog och docent vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap.

Tanja Onescuk Nordström
Telefon
090-786 79 08
Therese Söderlund
Telefon
090-786 57 87

Administrerar Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 

Tova Stenlund
Telefon
090-786 97 44

Docent i psykologi 

Tove Mårs
Telefon
090-786 88 50

Vägledare för studenter med dubbla karriärer, projektsamordnare för Hälsa på campus och forskningsstudien Elite Sport North. Deltidsdoktorand i idrottspsykologi vid Swansea university, Wales.

Ulrich Olofsson
Telefon
090-786 97 04
Ulrika Sahlén
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Senast uppdaterad: 2023-02-16