Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Sundström, universitetslektor

Jag är lärare och forskare och disputerad i ämnet beteendevetenskapliga mätningar och docent i psykologi. Mina intresseområden är psykometri och behandlingsforskning.

Anna-Sara Claeson, universitetslektor

Jag är docent i psykologi med en bakgrund i kemi. Min forskning är tvärvetenskaplig och rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans.

Annika Nordlund, universitetslektor

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Camilla Hakelind, universitetslektor

I grunden är jag legitimerad psykolog, och har även en socinomexamen. Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet och mitt huvudforskningsintresse ligger inom hälsopsykologiområdet.

Jag avlade min doktorsexamen i psykologi år 2015 vid Umeå universitet. Inom ramen för mitt avhandlingsområde undersökte jag hur olika mentala och sociala livsstilsfaktorer påverkar vår kognitiva utveckling över tid och minskar risken för demens. Idag arbetar jag inom projektet "framgångsrikt åldrande" där vi vidare undersöker vad som påverkar våra minnesfunktioner över livsspannet. Detta inkluderar bland annat faktorer såsom yrkeshistoria, språkkunskaper, fysisk aktivitet, video gaming mm. 

Erica Åström, studieadministratör

Jag arbetar med studieadministration och är internationell kontaktperson vid institutionen för psykologi. Mitt kontor finns i korridor A, rum 101 i Beteendevetarhuset

Erik Domellöf, universitetslektor

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting.

Fredrik Sjödin, universitetslektor

Lektor och forskare med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Frida Bertilsson, doktorand

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Gregory Neely, professor

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jenny Bagglund, administratör

Jag arbetar med HR-stöd och personaladministration. Förutom åt pedagogiska institutionen där jag är anställd jobbar jag också för Idrottshögskolan och Enheten för polisutbildning.

Jenny Feltenmark, studievägledare

Studievägledare för Psykologprogrammen och Psykoterapeutprogrammet

Jenny Nilsson, studievägledare

Jag arbetar som programvägledare för Kandidatprogrammet och Mastersprogrammet för Kognitionsvetenskap samt frisående kurser i Psykologi. Utöver programvägledning arbetar jag med samverkansintegering i utbildningarna samt aktivt studentmedverkan.

Jessica K Ljungberg, universitetslektor

Forskning är kul och jag älskar mitt arbete! Olika drivkrafter har tagit mig framåt i mitt yrkesliv, men idag är det framförallt viljan att kunna bättre förstå och påverka till ett bättre åldrande för alla våra äldre som ibland är bortglömda på olika äldreboenden. En annan hjärtefråga handlar om att förstå och förbättra människans beteende i relation till den nya och snabbt avancerade moderna tekniken. Ett exempel på mina sådant område är piloters beteende i kritiska situationer.

Johan Paulin, projektassistent

Jag är doktorand inom Psykologi med inriktning mot ljudöverkänslighet, s.k. hyperacusis.

Kristina Westerberg, professor

Jag undervisar och forskar inom området arbets- och organisationspsykologi. Nyckelord: Ledarskap, organisering, hälsa och kvalité.

 

Linda Johnson, övrig/annan befattning

Jag arbetar som administrativ chef vid institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi.

Linus Andersson, universitetslektor

Jag är docent i psykologi och forskar om medicinskt oförklarade miljöintoleranser (ex. kemisk intolerans och ljudöverkänslighet) samt mänskligt beslutsfattande.

Jag är forskare med inriktning mot medicinsk psykologi. Jag forskar främst om minnes- och uppmärksamhetsproblem vid parkinsons sjukdom.

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Marius Sommer, universitetslektor

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Markus Nyström, projektledare (tjänstledig), universitetslektor

Jag är legitimerad psykolog och lektor i psykologi. Mina huvudsakliga intresseområden är: kliniskpsykologi, idrottspsykologi (både ur ett hälso- och prestations perspektiv) samt affekter.

Mattias Lundberg, universitetslektor

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Maud Jonsson, övrig/annan befattning, universitetsadjunkt
Michael Gruber, universitetslektor

Jag är pedagogisk ledare på institutionen och arbetar bland annat med att utveckla undervisning tillsammans med studenter och lärare. 2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Mikael Ahlberg, assistent

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Mikael Henningsson, universitetslektor

Jag är en leg. psykolog som återvänt till universitetet för att forska och undervisa efter ett antal år som kliniker. För närvarande är jag också prefekt vid institutionen för psykologi.

Moa Eirell, administratör

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Lillqvist, doktorand

Moa är leg. psykolog och doktorand på Institutionen för psykologi och Umeå centrum för genusstudier. Hon intresserar sig för genusaspekten bakom luktöverkänslighet.

Patrik Hansson, universitetslektor (tjänstledig)
Per Höglund, psykolog

Jag är leg.psykolog/psykoterapeut & doktorand. Jag är projektledare för en ny examinationsform av färdigheter- OSCE och forskar sedan något år tillbaka kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Tova Stenlund, universitetslektor

Jag är docent i psykologi. Min forskning och undervisning ligger främst inom områden som rör kvalitet i testning och bedömning, psykometri och testkonstruktion.

Ulrika Gelfgren, studievägledare (tjänstledig)
Ylva Johansson, samordnare, ekonomi

Jag arbetar med uppföljning och analyser, projektredovisning, institutionsbudget, prognoser och bokslut. Verksamhetsstöd samt ledningsstöd i ekonomifrågor. Administrerar EU-projekt.