Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Afsaneh Moharer, psykolog
Telefon
090-786 66 58

Jag arbetar som leg. psykolog och har min bas på Psykologmottagningen Idrott där jag är ansvarig för mottagningens idrottsinriktning.

Andreas Stenling, universitetslektor
Telefon
090-786 78 49

Jag är forskare i psykologi och forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetsliv, fysisk aktivitet, idrott). 

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Ann-Louise Söderlund, administratör, institution
Telefon
090-786 64 03
Anna Bäckström, doktorand
Telefon
090-786 67 52

Jag är psykolog och doktorand i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi, inom projektet Children And Motor Planning (CHAMP) som studerar utveckling av motorisk planeringsförmåga hos barn och hos barn med autism.

Anna Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 63 45

Jag är lärare och forskare och disputerad i ämnet beteendevetenskapliga mätningar och docent i psykologi. Mina intresseområden är psykometri och behandlingsforskning.

Anna Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 61 39

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna Söderholm, projektassistent
Telefon
090-786 64 05
Anna-Maria Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 78 27

Min forskning är fokuserad på barns typiska och atypiska utveckling med fokus på sensomotorisk funktion och kognition och kopplingar dem emellan. Jag undervisar inom utvecklingspsykologi.

Anna-Sara Claeson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 88

Jag är docent i psykologi med en bakgrund i kemi. Min forskning är tvärvetenskaplig och rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans.

Anngelica Kristoferqvist, studievägledare (tjänstledig)
Telefon
090-786 54 35

Min bakgrund är kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi och jag började som amanuens 2002. Numera jobbar jag för Arcum och den arktiska forskningen.

Annika Nordlund, universitetslektor
Telefon
090-786 78 30

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Camilla Hakelind, universitetslektor
Telefon
090-786 54 08

I grunden är jag legitimerad psykolog, och har även en socinomexamen. Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet och mitt huvudforskningsintresse ligger inom hälsopsykologiområdet.

Carin Vretsjö, samordnare, klinisk
Telefon
090-786 66 30
Daniel Eriksson Sörman, universitetslektor
Telefon
090-786 63 13

Jag är doktor i psykologi med inriktning mot kognition och minne. Mitt intresseområde är att försöka förstå hur hjärnan och dess kognitiva förmågor på olika sätt kan tränas upp och förbättras.

Elisabeth Åström, universitetslektor
Telefon
090-786 90 38

Jag disputerade i klinisk psykologi 2018. Mina intresseområden är främst inom klinisk psykologi och utvecklingspsykologi. Jag är legitimerad psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin.

Erica Åström, studieadministratör
Telefon
090-786 64 07

Jag arbetar med studieadministration och är internationell kontaktperson vid institutionen för psykologi. Mitt kontor finns i korridor A, rum 101 i Beteendevetarhuset

Erik Domellöf, universitetslektor
Telefon
090-786 64 24

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting.

Eva Elgh, universitetslektor
Telefon
090-786 73 49
Fanny Danelid, amanuens
Fredrik Sjödin, universitetslektor

Lektor och forskare med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Frida Bertilsson, doktorand
Telefon
090-786 69 68

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Gregory Neely, professor
Telefon
090-786 97 52

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ingrid Schele, universitetslektor
Telefon
090-786 79 68
Jenny Feltenmark, studievägledare
Telefon
090-786 57 09

Studievägledare för Psykologprogrammen och Psykoterapeutprogrammet

Jenny Nilsson, studievägledare
Telefon
090-786 50 65

Jag är studievägledare för Kandidat- och Masterprogrammet för kognitionsvetenskap samt fristående kurser. Jag arbetar även med samverkansintegrering i utbildningarna samt aktiv studentmedverkan.

Jeong Jin Yu, universitetslektor
Telefon
090-786 79 38

My research centers on key aspects of socioemotional functioning among children and adolescents.

Joanna Andersson, studieadministratör
Telefon
090-786 56 58
Johan Paulin, projektassistent
Telefon
090-786 67 38

Jag är doktorand inom Psykologi med inriktning mot ljudöverkänslighet, s.k. hyperacusis.

Johanna Lidgren, studieadministratör
Telefon
090-786 64 33
Karin Edholm, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 19
Lena Holmgren, administratör, institution
Telefon
090-786 97 47
Linda Johnson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 55 04

Jag arbetar som administrativ chef vid institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi.

Linus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 64 28

Jag är docent i psykologi och forskar om medicinskt oförklarade miljöintoleranser (ex. kemisk intolerans och ljudöverkänslighet) samt mänskligt beslutsfattande.

Linus Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 76 07
Lotta Strömsten, universitetslektor
Telefon
090-786 78 85
Louise Davis, universitetslektor
Telefon
090-786 67 71
Telefon
090-786 70 22

Jag är forskare med inriktning mot medicinsk psykologi. Jag forskar främst om minnes- och uppmärksamhetsproblem vid parkinsons sjukdom.

Maria Nordin, universitetslektor
Telefon
090-786 99 24
Telefon
090-786 64 04

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Marius Sommer, universitetslektor
Telefon
090-786 51 12

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Markus Nyström, universitetslektor
Telefon
090-786 93 33

Jag är legitimerad psykolog och lektor i psykologi. Mina huvudsakliga intresseområden är: kliniskpsykologi, idrottspsykologi (både ur ett hälso- och prestations perspektiv) samt affekter.

Mattias Lundberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 45

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Maud Jonsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 96
Michael Gruber, universitetslektor
Telefon
090-786 78 35

Jag är pedagogisk ledare på institutionen och arbetar bland annat med att utveckla undervisning tillsammans med studenter och lärare. 2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Michael Rönnlund, universitetslektor
Telefon
090-786 76 13

Jag är docent i psykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är åldrande (kognitiva funktioner, riskfaktorer för demenssjukdom).

Mikael Ahlberg, assistent
Telefon
090-786 64 27

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Mikael Henningsson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 98

Jag är en leg. psykolog som återvänt till universitetet för att forska och undervisa efter ett antal år som kliniker. För närvarande är jag också prefekt vid institutionen för psykologi.

Moa Eirell, administratör
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Lillqvist, doktorand

Moa är leg. psykolog och doktorand på Institutionen för psykologi och Umeå centrum för genusstudier. Hon intresserar sig för genusaspekten bakom luktöverkänslighet.

Mona Wiklund-Hed, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 64 02
Niclas Kaiser, universitetslektor
Telefon
090-786 64 06
Patrik Hansson, universitetslektor
Telefon
090-786 70 66
Paul Davis, universitetslektor
Telefon
090-786 68 24
Per Höglund, psykolog
Telefon
090-786 94 79

Jag är leg.psykolog/psykoterapeut & doktorand. Jag är projektledare för en ny examinationsform av färdigheter- OSCE och forskar sedan något år tillbaka kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Rasmus Mazetti, amanuens
Robert Lundmark, universitetslektor
Telefon
090-786 63 14

Jag är leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Jag disputerade 2018, och sen dess forskar samt undervisar jag om ledarskap och organisationsförändringar.

Stefan Holmström, universitetslektor
Telefon
090-786 60 44
Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Therese Söderlund, studieadministratör
Telefon
090-786 57 87

Arbetar som studieadministratör för Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 

Thomas Rudolfsson, forskningsassistent, förste
Tova Stenlund, universitetslektor
Telefon
090-786 97 44

Jag är docent i psykologi. Min forskning och undervisning ligger främst inom områden som rör kvalitet i testning och bedömning, psykometri och testkonstruktion.

Ulrich Olofsson, universitetslektor
Telefon
090-786 97 04
Ulrika Sahlen, informatör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ylva Johansson, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 66 23

Jag arbetar med uppföljning och analyser, projektredovisning, institutionsbudget, prognoser och bokslut. Verksamhetsstöd samt ledningsstöd i ekonomifrågor. Administrerar EU-projekt.