Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Vid institutionen för språkstudier finns flera forskargrupper som är verksamma inom olika ämnesområden. Här kan du läsa mer om dem.

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Forskningsämne: Digital humaniora
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
LITUM
Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av...
CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.