Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Institutionen för språkstudier är hemvist för såväl lokala som internationella forskargrupper. Här kan du läsa mer om dem.

Health Humanities
Health humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature, language,...
Norrsyn
Norrsyn är ett nätverk för humanistiska fakultetens forskare som arbetar med frågor som berör det norra, det nordliga, och det arktiska.
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
LITUM
Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av...
CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsämne: Språkvetenskap