Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Här kan du läsa om de forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen för språkstudier.

Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 februari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Forskningsämne: Sociologi, Språkvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Cyberekon: textanalys av fan fiction
30 juni 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Pro Futura Scientia Fellowship
Forskningsämne: Idéhistoria
1 juni 2014 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Vilka dörrar kan språk öppna?
Forskningsämne: Kulturgeografi, Språkvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm
Forskningsämne: Historia
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Muntliga berättelser om katastrofer
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Döda och frånvarande mödrar - en transhistorisk studie
Forskningsämne: Genusvetenskap
1 augusti 2011 till 31 juli 2013
Forskningsprojekt
Destinationer: originalitet och intertextualitet i nordliga resor
3 maj 2011 till 30 december 2011
Forskningsprojekt
Symbios och remediering: från skriven till visuell text
3 maj 2011 till 30 december 2011
Forskningsprojekt
FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
7 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Carmen de Burgos reseskildringar
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Forskningsämne: Konstvetenskap
1 januari 2010 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria
19 mars 2009 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Norra Norden som bekönad plats i artonhundratalets reselitteratur
4 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Bildligt talat i franska filmer
1 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Inte bara mördare
Forskningsämne: Genusvetenskap
10 mars 2008 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Kyrkoslavisk språkhistoria
17 december 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Benämningar på klädesplagg och skodon i finsk slang från 1890 till idag
14 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Forskningsämne: Historia
5 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Svenskarnas reseskildringar om Italien
23 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Dolce far niente [den ljuva gör ingenting]
23 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Italienare i Sverige
23 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Vad är sant i stereotyper?
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Från spektakel till teater
22 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Ett rum för dagen. Dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö
Forskningsämne: Språkvetenskap
21 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Kulturgräns norr - syntes
Forskningsämne: Etnologi, Historia
21 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Det offentliga talets prosodi
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2006 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
FinNet. Nätverk för lärare i finska som andra eller främmande språk
1 januari 2005 till 30 april 2007
Forskningsprojekt
Kriokorpusprojektet
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Identifiering av ”imiterade” röster
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Svensk etymologisk databas
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2001 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Swedia 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 1998 till 31 december 2008
Forskningsprojekt