"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad fysik

Forskning i tillämpad fysik bedrivs i huvudsak inom tre områden - materialteknik, medicinsk teknik och tillämpad optik.

Tillämpad fysik syftar till att använda fysik för att lösa vetenskapliga eller tekniska problem, och därigenom överbrygga klyftan mellan fysik och teknik. Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik utvecklas och används avancerade analytiska tekniker för att möjliggöra grundläggande och tillämpad forskning inom områden som energiteknik, maskinteknik och medicin. Experimentella aktiviteter stöds vanligtvis av numerisk modellering och simuleringar.

Materialteknik behandlar design av nya material för industriella applikationer. Avancerade analytiska metoder, såsom elektronmikroskopi, röntgendiffraktion och synkrotronstrålning, utnyttjas för att karakterisera och testa material. Några exempel på material som utforskas är (i) ultrastarkt stål för hållbar, lätt maskinkonstruktion, (ii) tåliga, eldfasta material som tål den hårda, hög-temperatur miljön i termokemiska reaktorer, och (iii) olika typer av biomassa, aska och slagg.

Forskningen inom biomedicinsk teknik handlar om att karakterisera och förstå fysiologiska system inom hälsa och sjukdom. I samverkan med lokala hälso- och sjukvårdssystem och industri är huvudsyftena att studera, diagnostisera och behandla medicinska tillstånd relaterade till t.ex. blodflöde och vaskulär hälsa. De huvudsakliga analytiska teknikerna är magnetisk resonanstomografi, ultraljud och mekaniska sensorer, och en del av forskningen är inriktad på att förbättra relaterad signalbehandling och bildanalys.

Forskningsgruppen för tillämpad optik utvecklar avancerade optiska tekniker baserade på laserspektroskopi för noggrann kvantitativ detektion och avbildning av atomer och molekyler med hög tidsupplösning. Typiska tillämpningar inkluderar (i) mätning av gasformiga kaliumföreningar, vatten, temperatur och sot i flammor och biomassareaktorer i pilotskala, (ii) realtidsmätning av kolmonoxid i utandningsluft efter exponering för vedrök, och (iii) ultrasnabb mid-infraröd fototermisk mikroskopi för kemisk avbildning av bland annat biologiska processer.

Ytterligare ett forskningsområde är elektromagnetiska beräkningar, som handlar om design och karakterisering av elektromagnetiska enheter som arbetar i frekvensområdet från radio- till optiska frekvenser. Kunskapen är av betydelse för t.ex. medicinska tillämpningar av elektromagnetisk teori.

Vårt team

Professorer

Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24

Lektorer

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38
Mattias Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 02
Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62
Emadeldeen Hassan
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 04
Davood Khodadad
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 60
Richard Larker
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 67
Ole Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 34
Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01
Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04
Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11

Forskare

Damir Valiev
Forskare
E-post
E-post

Forskningsingenjörer

Markus Carlborg
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60

Doktorander

Emil Thorin
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 31

Våra forskningsgrupper

Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Medicinsk teknik
Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik

Publikationer

Publikationer

Minerals, MDPI 2024, Vol. 14, (6)
Sandström, Karin; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Antimicrobial Resistance and Infection Control, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 13, (1)
Winroth, Andreas; Andersson, Mattias; Fjällström, Peter; et al.
MethodsX, Elsevier 2024, Vol. 13
Strandberg, Anna; Chevreau, Hubert; Skoglund, Nils
Scientific Reports, Springer Nature 2024, Vol. 14, (1)
Vikström, Axel; Holmlund, Petter; Holmgren, Madelene; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2024, Vol. 65, (5)
Kristiansen, Martin; Holmlund, Petter; Linden, Christina; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 58, (21) : 9200-9212
Yu, Changxun; Luong, Nguyen Tan; Hefni, Mohammed E.; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 38, (11) : 10114-10129
Valizadeh, Ali; Faust, Robin; Skoglund, Nils; et al.
Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience 2024, Vol. 44, (11)
Pedersen, Robin; Johansson, Jarkko; Nordin, Kristin; et al.
Engineering applications of artificial intelligence, Elsevier 2024, Vol. 133, (Part D)
Mohammadi, Younes; Polajžer, Boštjan; Leborgne, Roberto Chouhy; et al.
Minerals, MDPI 2024, Vol. 14, (3)
Eriksson, Matias; Sandström, Karin; Carlborg, Markus; et al.
Sustainable Energy, Grids and Networks, Elsevier 2024, Vol. 38
Mohammadi, Younes; Polajžer, Boštjan; Leborgne, Roberto Chouhy; et al.
The Journal of the Royal Statistical Society, Series C: Applied Statistics
Wegmann, Bertil; Lundquist, Anders; Eklund, Anders; et al.
AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics (AIP) 2024, Vol. 3062, (1)
Saremi, Amin; Khodadad, Davood
Neuroradiology, Springer Nature 2024, Vol. 66, (4) : 589-599
Holmgren, Madelene; Henze, Alexander; Wåhlin, Anders; et al.
Neurobiology of Aging, Vol. 136 : 125-132
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Johansson, Jarkko; et al.
Waste Management, Elsevier 2024, Vol. 177 : 56-65
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Falk, Joel; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 364
Bozaghian Bäckman, Marjan; Rebbling, Anders; Kuba, Matthias; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Björnfot, Cecilia; Eklund, Anders; Larsson, Jenny; et al.
Materials & design, Elsevier 2024, Vol. 238
Elbashir, Sana; Broström, Markus; Skoglund, Nils
Anesthesiology, Wolters Kluwer 2024, Vol. 140, (4) : 669-678
Birnefeld, Johan; Petersson, Karl; Wåhlin, Anders; et al.
Journal of Magnetic Resonance Imaging
Zarrinkoob, Laleh; Myrnäs, Sanne; Wåhlin, Anders; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2024, Vol. 9, (1) : 135-143
Holmgren, Madelene; Henze, Alexander; Wåhlin, Anders; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Hannl, Thomas Karl; Skoglund, Nils; Priščák, Juraj; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Valizadeh, Ali; Skoglund, Nils; Forsberg, Fredrik; et al.
International Journal of Engineering Pedagogy, International Association of Online Engineering 2023, Vol. 13, (8) : 33-50
Khodadad, Davood
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 64, (15)
Kristiansen, Martin; Holmlund, Petter; Linden, Christina; et al.
ACS Photonics, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 10, (11) : 3875-3887
Gedeon, Johannes; Hassan, Emadeldeen; Calà Lesina, Antonio
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 333
Faust, Robin; Valizadeh, Ali; Qiu, Ren; et al.
Advances in Cement Research, ICE publishing 2023, Vol. 35, (12) : 577-587
Aguirre Castillo, José; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Applied Sciences, MDPI 2023, Vol. 13, (14)
Khodadad, Davood; Tayebi, Behnam; Saremi, Amin; et al.
Energies, MDPI 2023, Vol. 16, (14)
Mohammadi, Younes; Palstev, Aleksey; Polajžer, Boštjan; et al.
Green Chemistry, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 25, (18) : 7259-7272
Ismail, Norafiqah; Zhou, Qiuyueming; Wang, Qian; et al.
Neurosurgery, Wolters Kluwer 2023, Vol. 93, (2) : 300-308
Hansson, William; Johansson, Elias; Birgander, Richard; et al.
Mathematics, MDPI 2023, Vol. 11, (13)
Moradi, Mahmoud; Karamimoghadam, Mojtaba; Meiabadi, Saleh; et al.
Fermentation, MDPI 2023, Vol. 9, (6)
Miranda, Diego A.; Marín, Katherine; Sundman, Ola; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 8, (14) : 13162-13176
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Öhman, Marcus; et al.
Journal of the European Ceramic Society, Elsevier 2023, Vol. 43, (8) : 3770-3777
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 342
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 340
Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; Perrin, Jonathan; et al.
Energy & Fuels, Vol. 37, (2) : 1116-1130
Mousavi, Seyed Morteza; Thorin, Emil; Schmidt, Florian; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 95, (2) : 1140-1148
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Aging Brain, Elsevier 2022, Vol. 2
Johansson, Jarkko; Wåhlin, Anders; Lundquist, Anders; et al.
Neurology, Vol. 99, (12) : e1278-e1289
Karalija, Nina; Johansson, Jarkko; Papenberg, Goran; et al.
Neurology, Wolters Kluwer 2022, Vol. 98, (20) : e2013-e2022
Farnsworth von Cederwald, Bryn; Josefsson, Maria; Wåhlin, Anders; et al.
Chemical Engineering Journal Advances, Elsevier 2021, Vol. 6
Latham, Kenneth G.; Kozyatnyk, Ivan; Figueira, Joao; et al.
Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy, Elsevier 2003, Vol. 58, (11) : 1997-2014
Axner, Ove; Gustafsson, Jörgen; Schmidt, Florian M.; et al.
Journal of Applied Physics, American Institute of Physics (AIP) 1974, Vol. 45, (5) : 2058-2064
Wåhlin, Anders; Bäckström, Gunnar
Senast uppdaterad: 2022-04-01