"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad fysik

Forskning i tillämpad fysik bedrivs i huvudsak inom tre områden - materialteknik, medicinsk teknik och tillämpad optik.

Tillämpad fysik syftar till att använda fysik för att lösa vetenskapliga eller tekniska problem, och därigenom överbrygga klyftan mellan fysik och teknik. Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik utvecklas och används avancerade analytiska tekniker för att möjliggöra grundläggande och tillämpad forskning inom områden som energiteknik, maskinteknik och medicin. Experimentella aktiviteter stöds vanligtvis av numerisk modellering och simuleringar.

Materialteknik behandlar design av nya material för industriella applikationer. Avancerade analytiska metoder, såsom elektronmikroskopi, röntgendiffraktion och synkrotronstrålning, utnyttjas för att karakterisera och testa material. Några exempel på material som utforskas är (i) ultrastarkt stål för hållbar, lätt maskinkonstruktion, (ii) tåliga, eldfasta material som tål den hårda, hög-temperatur miljön i termokemiska reaktorer, och (iii) olika typer av biomassa, aska och slagg.

Forskningen inom biomedicinsk teknik handlar om att karakterisera och förstå fysiologiska system inom hälsa och sjukdom. I samverkan med lokala hälso- och sjukvårdssystem och industri är huvudsyftena att studera, diagnostisera och behandla medicinska tillstånd relaterade till t.ex. blodflöde och vaskulär hälsa. De huvudsakliga analytiska teknikerna är magnetisk resonanstomografi, ultraljud och mekaniska sensorer, och en del av forskningen är inriktad på att förbättra relaterad signalbehandling och bildanalys.

Forskningsgruppen för tillämpad optik utvecklar avancerade optiska tekniker baserade på laserspektroskopi för noggrann kvantitativ detektion och avbildning av atomer och molekyler med hög tidsupplösning. Typiska tillämpningar inkluderar (i) mätning av gasformiga kaliumföreningar, vatten, temperatur och sot i flammor och biomassareaktorer i pilotskala, (ii) realtidsmätning av kolmonoxid i utandningsluft efter exponering för vedrök, och (iii) ultrasnabb mid-infraröd fototermisk mikroskopi för kemisk avbildning av bland annat biologiska processer.

Ytterligare ett forskningsområde är elektromagnetiska beräkningar, som handlar om design och karakterisering av elektromagnetiska enheter som arbetar i frekvensområdet från radio- till optiska frekvenser. Kunskapen är av betydelse för t.ex. medicinska tillämpningar av elektromagnetisk teori.

Vårt team

Professorer

Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24

Lektorer

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38
Mattias Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 02
Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62
Emadeldeen Hassan
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 04
Davood Khodadad
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 60
Richard Larker
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 67
Ole Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 34
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11
Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01
Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04
Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11

Forskare

Damir Valiev
Forskare
E-post
E-post

Postdoc

Eduardo Maia Paiva
Postdoktor, första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 25

Forskningsingenjörer

Markus Carlborg
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60

Doktorander

Emil Thorin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 31
Naresh Kumar Wagri
Forskarstuderande
E-post
E-post

Våra forskningsgrupper

Materialteknik
Utveckling och karakterisering av materialegenskaper och sammansättning.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Medicinsk teknik
Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik

Publikationer

Publikationer

Structural and multidisciplinary optimization (Print), Springer Science+Business Media B.V. 2023, Vol. 66, (5)
Bokhari, Ahmad Hasnain; Hassan, Emadeldeen; Wadbro, Eddie
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 8, (14) : 13162-13176
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Öhman, Marcus; et al.
Journal of the European Ceramic Society, Elsevier 2023, Vol. 43, (8) : 3770-3777
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 342
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 340
Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; Perrin, Jonathan; et al.
Energy & Fuels, Vol. 37, (2) : 1116-1130
Mousavi, Seyed Morteza; Thorin, Emil; Schmidt, Florian; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 95, (2) : 1140-1148
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Neurosurgery, Wolters Kluwer 2023, Vol. 92, (3) : 481-489
Luciano, Mark; Holubkov, Richard; Williams, Michael A.; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 335
Häggström, Gustav; Karl Hannl, Thomas; Holmgren, Per; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 331
Faust, Robin; Fürsatz, Katharina; Aonsamang, Panida; et al.
Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 66
Bokhari, Ahmad Hasnain; Hassan, Emadeldeen; Wadbro, Eddie
Neurology, Vol. 99, (12) : e1278-e1289
Karalija, Nina; Johansson, Jarkko; Papenberg, Goran; et al.
Neurology, Wolters Kluwer 2022, Vol. 98, (20) : e2013-e2022
Farnsworth von Cederwald, Bryn; Josefsson, Maria; Wåhlin, Anders; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Nyberg, Lars; Karalija, Nina; Papenberg, Goran; et al.
Clinical Biomechanics, Vol. 100
Holmgren, Madelene; Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 36, (23) : 14253-14266
Li, Gule.; Nathan, Graham J.; Kuba, Matthias; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2022, Vol. 379, (Part 2)
Hermassi, Mehrez; Granados, M.; Valderrama, C.; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 94, (41) : 14242-14250
Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Health and Technology, Springer 2022, Vol. 12, (5) : 911-922
Mejtoft, Thomas; Lindahl, Olof; Öhberg, Fredrik; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 7, (36) : 32620-32630
Simões Dos Reis, Glaydson; Bergna, Davide; Tuomikoski, Sari; et al.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Elsevier 2022, Vol. 64, (2-3) : 166-174
Andersson, Mattias; Sandström, Charlotte; Stackelberg, Otto; et al.
Proceedings of the Combustion Institute
Thorin, Emil; Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; et al.
Minerals, MDPI 2022, Vol. 12, (10)
Cwik, Katarzyna; Broström, Markus; Backlund, Krister; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2022, Vol. 19, (1)
Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; Eklund, Anders
Annals of Neurology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 92, (5) : 871-881
Vikner, Tomas; Karalija, Nina; Eklund, Anders; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 36, (13) : 7035-7051
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Skoglund, Nils; et al.
Waste Management, Elsevier 2022, Vol. 151 : 60-69
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Skoglund, Nils; et al.
Algorithms, MDPI 2022, Vol. 15, (8)
Paul, Satyam; Turnbull, Rob; Khodadad, Davood; et al.
Annals of the American Thoracic Society, American Thoracic Society 2022, Vol. 19, (6) : 991-999
Becher, Tobias H; Miedema, Martijn; Kallio, Merja; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12
Nilsson, Daniel; Holmgren, Madelene; Holmlund, Petter; et al.
Optics Express, Optica Publishing Group 2022, Vol. 30, (11) : 19557-19572
Hassan, Emadeldeen; Calà Lesina, Antonio
Energy & Fuels, Vol. 36, (7) : 3640-3653
Hedayati, Ali; Falk, Joel; Boren, Eleonora; et al.
Journal of Neuroscience Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 100, (6) : 1296-1320
Nordin, Kristin; Gorbach, Tetiana; Pedersen, Robin; et al.
Chemical Engineering Journal Advances, Elsevier 2021, Vol. 6
Latham, Kenneth G.; Kozyatnyk, Ivan; Figueira, Joao; et al.
Acta Mechanica Malaysia, Zibeline International Publishing 2021, Vol. 4, (2) : 34-39
M.Haghighi, Alireza; Khodadad, Davood
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 62, (15)
Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; Wahlin, Anders; et al.
Physiological Measurement, Institute of Physics (IOP) 2019, Vol. 40, (3)
Shiraz, A.; Khodadad, Davood; Nordebo, S.; et al.
International Journal of Optics, Hindawi Publishing Corporation 2019, Vol. 2019
Khodadad, Davood
Journal of Physics D: Applied Physics, Institute of Physics (IOP) 2018, Vol. 51, (20)
Nordebo, Sven; Dalarsson, Mariana; Khodadad, Davood; et al.
Physiological Measurement, Institute of Physics (IOP) 2018, Vol. 39, (9)
Khodadad, Davood; Nordebo, S.; Müller, B.; et al.
IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2017, Vol. 1, (2) : 43-51
Asan, Noor Badariah; Penichet, Carlos Perez; Shah, Syaiful Redzwan Mohd; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2016, Vol. 55, (7) : 1663-1669
Khodadad, Davood
Applied Optics, Optical Society of America 2016, Vol. 55, (27) : 7735-7743
Khodadad, Davood; Singh, Alok Kumar; Pedrini, Giancarlo; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2016, Vol. 55, (27) : 7517-7521
Tjörnhammar, Staffan; Eklöf, Finn Klemming; Yu, Zhangwei; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2015, Vol. 54, (16) : 5003-5010
Khodadad, Davood; Bergström, Per; Hällstig, Emil; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2014, Vol. 53, (1) : 123-31
Bergström, Per; Khodadad, Davood; Hällstig, Emil; et al.
Applied Optics, Optical Society of America 2014, Vol. 53, (6) : 1212-1220
Johansson, Niklas; Neuman, Magnus; Andersson, Mattias; et al.
Senast uppdaterad: 2022-04-01