"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt start 2016

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) drivs av Lärarhögskolan och inkluderar forskarstuderande och handledare från hela universitetet. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) verkar för att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Doktoranderna

Gabriella Hilberts
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 04
Hanna Ahrenby
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 54
Helena Vennberg
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 61
Manar Halwani
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Maria Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 22
Markus Stoor
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 60
Ronia Anacoura
Doktorand
E-post
E-post
Peter Vinnervik
It-pedagog
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 48
Sejla Kilim
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 63

Doktorandprojekt start 2016

Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Olikheternas värde, en studie om bildlärares arbete med kritisk granskning av bilder.
Tid 1 september 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsområde: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teaching and learning programming in Swedish primary school
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikens utveckling som ämnesinnehåll i grundskolans teknikundervisning
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
School absenteeism — a complex phenomenon
Tid 1 september 2016 till 8 januari 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2019-08-22