"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mojgan Padyab

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete och biträdande föreståndare med ansvar för forskning på CEDAR. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Jag är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete och Enheten för Demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet.
Min forskning handlar om social ojämlikhet i hälsa, missbruk, cyberbrottslighet, samt ensamboendet i Sverige och andra länder. Jag samarbetar med forskare från andra discipliner, och i min forskning använder jag framför allt svenska registerdata.

Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 121-132
Blom-Nilsson, Marcus; Padyab, Mojgan; Lundgren, Lena
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Hansson, Jonas; Padyab, Mojgan
Gothenburg: Swedish National Data Service 2023
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 111-120
Padyab, Mojgan; Grahn, Robert
Frontiers in Health Services, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 3
Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna; et al.
Genus - Journal of Population Sciences, Springer 2023, Vol. 79, (11)
Sandström, Glenn; Padyab, Mojgan; Noguchi, Haruko; et al.
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Brieflands 2022, Vol. 16, (3)
Dejman, Masoumeh; Eftekhari, Monir Baradaran; Falahat, Katayoun; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Emsing, Mikael; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 267-283
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas
Addiction, John Wiley & Sons 2022, Vol. 117, (9) : 2415-2430
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; McCarty, Dennis; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; McCarty, Dennis; et al.
Institutionsvård rapport, 2021:2
Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2021, Vol. 8, (1)
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2021, Vol. 34, (2) : 1675-1694
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian; Eriksson, Malin; et al.
Stockholm Research Reports in Demography, 2021:9
Sandström, Glenn; Padyab, Mojgan; Noguchi, Haruko; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Journal of addiction medicine, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 14, (4) : e24-e28
Blom Nilsson, Marcus; Padyab, Mojgan; McCarty, Dennis; et al.
Substance Use & Misuse, Taylor & Francis 2020, Vol. 55, (5) : 697-706
Grahn, Robert; Padyab, Mojgan; Hall, Taylor; et al.
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Sage Publications 2020, Vol. 37, (1) : 54-68
Grahn, Robert; Padyab, Mojgan; Lundgren, Lena
International Journal of Child Abuse & Neglect, Elsevier 2020, Vol. 101
He, Amy S.; Padyab, Mojgan; Sedivy, Jennifer A.; et al.
Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2020, Vol. 14, (4) : e89-e99
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment, Routledge 2020 : 143-169
Karp, Staffan; Kohlström, Kirsi; Rantatalo, Oscar; et al.
Children and youth services review, Elsevier 2020, Vol. 109
Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 53-63
Rantatalo, Oscar; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan
Reher, David Sven; Requena, Miguel; De Santis, Gustavo; et al.
Nordisk Politiforskning, Universitetsforlaget 2019, Vol. 6, (1) : 7-23
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Lauritz, Lars-Erik; et al.
Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2019, Vol. 13, (6) : 483-492
Lundgren, Lena; Padyab, Mojgan; Lucero, Nancy M.; et al.
Journal of Family Issues, Sage Publications 2019, Vol. 40, (8) : 1038-1064
Padyab, Mojgan; Reher, David; Requena, Miguel; et al.
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (7)
Requena, Miguel; Reher, David; Padyab, Mojgan; et al.
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2018, Vol. 18
Lukumay, Gift G.; Ndile, Menti L.; Outwater, Anne H.; et al.
Global Health Action, Vol. 11, (1)
Olofsson, Jenny; Padyab, Mojgan; Malmberg, Gunnar
Journal of Dual Diagnosis, Taylor & Francis 2018, Vol. 14, (3) : 187-191
Padyab, Mojgan; Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin; et al.
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
International Journal of Mental Health, Routledge 2018, Vol. 47, (1) : 3-25
Sundqvist, Johanna; Padyab, Mojgan; Hurtig, Anna-Karin; et al.
BMJ Open Diabetes Research & Care, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 6, (1)
Tarekegne, Fitsum Eyayu; Padyab, Mojgan; Schröders, Julia; et al.
Police Practice & Research, Routledge 2017, Vol. 18, (5) : 478-491
Bäck, Thomas; Vallès, Lola; Padyab, Mojgan
Journal of Police and Criminal Psychology, Springer 2017, Vol. 32, (2) : 128-137
Hansson, Jonas; Hurtig, Anna-Karin; Lauritz, Lars-Erik; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (5) : 214-225
Jacobsson, Ann; Backteman-Erlandson, Susanne; Padyab, Mojgan; et al.
Journal of Workplace Learning, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 29, (7/8) : 524-536
Kohlström, Kirsi; Rantatalo, Oscar; Karp, Staffan; et al.
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol. 5, (2) : 70-79
Löfgren, Hans O.; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
Psychology, Vol. 8, (5) : 700-716
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
Psychology, Scientific Research Publishing 2017, Vol. 8, (1) : 97-118
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan