Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, studieadministratör (tjänstledig)

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna Westerlund, postdoktor, projektassistent (tjänstledig)
Anne Gotfredsen, doktorand

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Annelies Wilder-Smith, professor, gäst

Forskningsledare för projektet Zika Preparedness Latin American Network, ZikaPLAN.

Anni-Maria Pulkki-Brännström, forskningsassistent, förste

BA (York), MSc, PhD (Warwick). Forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi. 

Annika Nordström, universitetsadjunkt, universitetslektor, adjungerad
Barbara Schumann, forskare

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Elisabet Höög, forskare

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin, studieadministratör

Studieadministratör och studievägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Forskning om migranters hälsa och deras tillgång till hälso-och sjukvården. Samverkansforskning med Folkhälsomyndigheten.

Fredrik Norström, biträdande universitetslektor

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson, postdoktor

Jag forskar om hälso- och sjukvårdsystem i glesbygd och har ett särskilt intresse för sociala ojämlikheter i och determinanter för hälsa och vård.

Ida Linander, forskningsassistent, förste (tjänstledig)

Ida är förste forskningsassistent och även kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Isabel Goicolea, universitetslektor

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Jennifer Stewart Williams, seniorkonsult

Redaktör på onlinetidskriften Global Health Action. Mentor för MPH-studenter som planerar att skriva vetenskapliga artiklar.

Jing Helmersson, forskningsassistent, förste

Matematisk modellering av klimatförändringar, dengue och myggor. Systemdynamisk modellering av lycka och livslöjd. Doktorand i fysik 1989 (USA) och folkhälsa 2018 (Sverige).

John Kinsman, forskare (tjänstledig)

Docent i global hälsa. Är också sektionsredaktör på tidskriften Global Health Action samt vice ordförande för "INDEPTH Network's Social Science Research Working Group".

Karin Johansson, administrativ samordnare

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn, samordnare, forskning

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, utbildar ansökansförfattare.

Kaspar Meili, doktorand

Doktorand, jobbar med CALYs (Capability-Adjusted Life Years/goda år). Goda år baserar på Sens kapacitetsmetoden och används på samma sätt som QALYs.

Kjerstin Dahlblom, forskare, universitetslektor, senior
Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Biträdande prefekt och ordförande för programradet for masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall, forskningsassistent, förste

Med Dr i Folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet 2013. Forskningsområden: Viktstabilitet, komplexa interventione riskkommunikation. Undervisningsomr: Kvalitativ metod, Folkhälsa, Kost. 

Lena Mustonen, administratör, institution

Jag är webbansvarig, jobbar med personalkatalogen Dirigenten, publikationsdatabasen DiVA och forskningsdatabasen samt med forskningsadministration i Umeå SIMSAM Lab och i SALUT-projektet.

Linda Sundberg, forskare

Psykolog med forskningsintresse inom fälten hälsosystem, implementering och psykisk hälsa

Maria Nilsson, forskare

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Marie Lindkvist, forskare

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning inom determinanter för hälsa.

Masoud Vaezghasemi, postdoktor

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi, doktorand

Doktorand vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa inom unga migrantar hälsa

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Mikael Emsing, doktorand

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Monica Nyström, universitetslektor

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Osvaldo Fonseca, postdoktor

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Paola Mosquera Mendez, forskare (tjänstledig)

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson, universitetslektor

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Peter Byass, professor

Professor of Global Health, specialist in measuring and evaluating health in low- and middle-income countries. (English speaking)

Sara Forsberg, ekonomisamordnare

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Susanne Walther, ekonomiadministratör

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Ulrika Harju, administratör, institution
Ulrika Järvholm, administratör, institution

Jag jobbar med forskarutbildningskurser, forskningsadministration i olika projekt , publikationsdatabasen DiVA och webb och kommunikation.

Wolfgang Lohr, systemutvecklare

Medical data manager