Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, studieadministratör
Telefon
090-786 59 54

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna Bengtsson, doktorand

Doktorandprojekt: Visualisering av asymptomatisk arterosklerotisk sjukdom inom VIPVIZA projektet.

Huvudhandledare: Margareta Norberg

Anna Stenling, doktorand
Telefon
090-786 95 28

Doktorandprojekt: Hälsoekonomisk utvärdering av hjärt-kärlförebyggande befolkningsintervention - Västerbottens hälsoundersökningar.

Huvudhandledare: Fredrik Norström

Anna Westerlund, postdoktor, projektassistent (tjänstledig)
Telefon
090-786 79 74

Post doc. PhD. MSc i Arbets- och Organisationspsykologi. Är verksam i forskningsprojekt som rör implementering, kunskapsstyrning och förbättringsprocesser i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Anne Gotfredsen, doktorand
Telefon
090-786 96 04

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Anneli Ivarsson, professor/överläkare
Telefon
090-786 51 86
Annelies Wilder-Smith, professor, gäst

Forskningsledare för projektet Zika Preparedness Latin American Network, ZikaPLAN.

Anni-Maria Pulkki-Brännström, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 65 29

BA (York), MSc, PhD (Warwick). Forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi. 

Annika Nordström, universitetsadjunkt, universitetslektor, adjungerad
Arian Rostami, doktorand
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Mental health and job satisfaction in realtion to work-related stress, personality and resilience in police officers working in vulnerable areas.

Handledare: Monica Burman

Barbara Schumann, forskare
Telefon
090-786 62 42

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Curt Löfgren, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 95 53
Elisabet Höög, forskare

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin, studieadministratör
Telefon
090-786 59 52

Studieadministratör och studievägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Telefon
090-786 54 58

Forskning om migranters hälsa och deras tillgång till hälso-och sjukvården. Samverkansforskning med Folkhälsomyndigheten.

Fredrik Norström, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 56 29

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson, postdoktor
Telefon
090-786 95 97

Jag forskar om vård- och omsorgssystem i glesbygd och har ett särskilt intresse för social ojämlikheter i och determinanter för hälsa och sjukvård.

Helene Johansson, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 70 69
Ida Linander, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 95 21

Ida är förste forskningsassistent och även kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Isabel Goicolea, universitetslektor
Telefon
090-786 54 66

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Jennifer Stewart Williams, seniorkonsult
Telefon
090-786 62 05

Redaktör på onlinetidskriften Global Health Action. Mentor för MPH-studenter som planerar att skriva vetenskapliga artiklar.

Jing Helmersson, postdoktor
Telefon
090-786 53 53

Matematisk modellering av klimatförändringar, dengue och myggor. Systemdynamisk modellering av lycka och livslöjd. Doktorand i fysik 1989 (USA) och folkhälsa 2018 (Sverige).

John Kinsman, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 91 76

Docent i global hälsa. Är också sektionsredaktör på tidskriften Global Health Action samt vice ordförande för "INDEPTH Network's Social Science Research Working Group".

Julia Schröders, doktorand
Telefon
090-786 95 88

Doktorandprojekt: Chronic disease and disability in a transitional lower middle-income country: Exploring the causal role of social networks in Indonesia.

Huvudhandledare: Miguel San Sebastián

Karin Johansson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 55 11

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn, samordnare, forskning
Telefon
090-785 13 28

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, utbildar ansökansförfattare.

Kaspar Meili, doktorand
Telefon
090-786 92 89

Doktorand, jobbar med CALYs (Capability-Adjusted Life Years/goda år). Goda år baserar på Sens kapacitetsmetoden och används på samma sätt som QALYs.

Kjerstin Dahlblom, universitetslektor, senior
Klara Johansson, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 95 85
Klas-Göran Sahlen, universitetslektor
Telefon
090-786 63 58

Biträdande prefekt och ordförande för programradet for masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 59 06

Med Dr i Folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet 2013. Forskningsområden: Viktstabilitet, komplexa interventioner, riskkommunikation. Undervisningsområden: Kvalitativ metod, Folkhälsa, Kost. 

Lars Weinehall, professor, senior
Telefon
090-786 52 28
Lena Mustonen, administratör, institution
Telefon
090-786 52 10

Jag är webbansvarig, jobbar med personalkatalogen Dirigenten, publikationsdatabasen DiVA och forskningsdatabasen samt med forskningsadministration i Umeå SIMSAM Lab och i SALUT-projektet.

Lennarth Nyström, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 97 93
Telefon
090-786 93 70

Min forskning rör implementerings- och förändringsprocesser i hälsosystem. Jag har ett särskilt intresse för frågor i tvärsnittet mellan psykologi och folkhälsa.

Maria Nilsson, forskare
Telefon
090-786 60 14

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Marie Lindkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 61 04

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning inom determinanter för hälsa.

Masoud Vaezghasemi, postdoktor
Telefon
090-786 77 30

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi, doktorand
Telefon
090-786 75 54

Doktorand vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa inom unga migrantar hälsa

Telefon
090-786 51 50

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Mikael Emsing, doktorand
Telefon
090-786 50 92

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Monica Nyström, universitetslektor

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Nadja Trygg, doktorand

Doktorand och projektassistent i projektet "Complex inequalities in mental health".

Nawi Ng, professor, gäst
Telefon
090-786 63 93
Osvaldo Fonseca, postdoktor
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Telefon
090-786 95 93

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 63

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Peter Byass, professor
Telefon
090-786 51 41

Professor of Global Health, specialist in measuring and evaluating health in low- and middle-income countries. (English speaking)

Raman Preet, samordnare, forskning
Telefon
090-786 52 21

Forskar om tandvård och global hälsa samt koordinerar det EU-finansierade projektet ZikaPLAN.

Sara Forsberg, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 79 22

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Sun Sun, forskare
Telefon
090-786 92 20
Susanne Walther, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 56 32

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Ulrika Harju, administratör, institution
Telefon
090-786 51 79

Administrerar forskarutbildningen vid institutionen.

Ulrika Järvholm, administratör, institution
Telefon
090-786 71 43

Jag jobbar med forskarutbildningskurser, forskningsadministration i olika projekt , publikationsdatabasen DiVA och webb och kommunikation.

Wolfgang Lohr, systemutvecklare
Telefon
090-786 52 05

Medical data manager