Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anställda medarbetare

Anette Edin-Liljegren
Angelica Johansson
Telefon
090-786 59 54

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna Westerlund
Telefon
090-786 79 74

Post doc. PhD. MSc i Arbets- och Organisationspsykologi. Är verksam i forskningsprojekt som rör implementering, kunskapsstyrning och förbättringsprocesser i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Anna-Karin Hurtig
Telefon
090-786 68 12

Prefekt vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: hälsopolicy and system, samhällsbaserade hälsosystem och primärvård samt migranters hälsa.

Anne Gotfredsen
Telefon
090-786 96 04

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Anne Ouma
Anneli Ivarsson
Telefon
090-786 51 86
Anni-Maria Pulkki-Brännström
Telefon
090-786 65 29

Jag forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi.

Arian Rostami
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Mental health and job satisfaction in relation to work-related stress, personality and resilience in police officers working in vulnerable areas.

Barbara Schumann
Telefon
090-786 62 42

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Camilla Andersson
Telefon
090-786 95 77

Doktorand vid Inst för Epidemiologi och Global hälsa, med en bakgrund som journalist.

Curt Löfgren
Telefon
090-786 95 53
Elisabet Höög

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin
Telefon
090-786 59 52

Studieadministratör och Programvägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi
Telefon
090-786 54 58

Jag forskar och undervisar inom global hälsa om migration och hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvalitativ metodik och blandad ansats.

Fredinah Namatovu
Telefon
090-786 58 77

Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Fredrik Norström
Telefon
090-786 56 29

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lektor i hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson
Telefon
090-786 95 97

Jag genomför praktiknära folkhälsoforskning och undervisning med fokus på samverkan för samhällsnytta. Detta för att skapa kunskap som kan nå de som behöver och kan använda den.

 

Göran Lönnberg
Telefon
090-786 90 33

Statistiker, systemutvecklare vid institutionen. It-, katalog- och webbansvarig vid institutionen.

Hanna Blåhed
Telefon
090-786 74 73
Hanna Bäckström
Håkan Jonsson
Telefon
090-786 61 01

Statistiker och docent. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening. Huvudområdet inom forskning är bröstcancerscreening. 

Ida Linander
Telefon
090-786 95 21

Ida är postdoktor och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier.

Inna Feldman
Isabel Goicolea
Telefon
090-786 54 66

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Karin Johansson
Telefon
090-786 55 11

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn
Telefon
090-785 13 28

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kaspar Meili
Telefon
090-786 92 89

Doktorand, jobbar med CALYs (Capability-Adjusted Life Years/goda år). Goda år baserar på Sens kapacitetsmetoden och används på samma sätt som QALYs.

Kerstin Edin
Telefon
090-786 92 55
Klas-Göran Sahlen
Telefon
090-786 63 58

Biträdande prefekt och ordförande för programrådet för masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall
Telefon
090-786 59 06

Forskare och dietist. Med Dr i Folkhälsovetenskap. Forskningsområden: komplexa interventioner, klimatförändringar och folkhälsa samt befolkningsinriktade program inom hjärt-kärlområdet.

Laila Daerga
Lena Maria Nilsson
Telefon
090-786 59 59

Jag forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Telefon
090-786 93 70

Min forskning rör kunskapstillämpning och implementeringsprocesser i hälsosystem. Jag är särskilt intresserad av frågor i tvärsnittet mellan folkhälsa, psykologi och teknologi.

Ludvig Backman
Telefon
090-786 57 90

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Maria Emmelin
Maria Nilsson
Telefon
090-786 60 14

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Marie Lindkvist
Telefon
090-786 61 04

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning inom determinanter för hälsa.

Masoud Vaezghasemi
Telefon
090-786 77 30

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi
Telefon
090-786 75 54

Doktorand vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa 

Telefon
090-786 51 50

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Mikael Emsing
Telefon
090-786 50 92

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Monica Nyström

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Moses Tetui
Nadja Trygg
Nawi Ng
Telefon
090-786 63 93
Oscar Sedholm
Telefon
090-786 75 42

Jag är projektassistent på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, där jag jobbar med forskningsgruppen Lávvuo som fokuserar på samiska hälsofrågor.

Osvaldo Fonseca
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Telefon
090-786 95 93

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson
Telefon
090-786 95 63

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Petter Stoor
Telefon
090-786 58 63

Psykolog och forskare med huvudsakligt fokus på urfolks och mäns hälsa, med särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis. 

Raman Preet
Telefon
090-786 52 21

Forskar om tandvård och global hälsa samt koordinerar det EU-finansierade projektet ZikaPLAN.

Sara Forsberg
Telefon
090-786 79 22

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Sun Sun
Telefon
090-786 92 20
Susanne Walther
Telefon
090-786 56 32

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Thomas Vogt
Ulrika Harju
Telefon
090-786 51 79

Administrerar forskarutbildningen vid institutionen.

Ulrika Järvholm
Telefon
090-786 71 43

Jag jobbar med webb och kommunikation, forskarutbildningskurser, PhD administration, forskningsadministration i olika projekt , och publikationsdatabasen DiVA.

Wolfgang Lohr
Telefon
090-786 52 05

Medical data manager