Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anställda medarbetare

Albert Brunet Johansson
Telefon
090-786 75 52

Projektassistent som forskar om unga migranters tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Har en bakgrund inom beteendevetenskap (sociologi). 

Anette Edin-Liljegren
Angelica Johansson
Telefon
090-786 59 54

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna-Karin Hurtig
Telefon
090-786 68 12

Prefekt vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: hälsopolicy and system, samhällsbaserade hälsosystem och primärvård samt migranters hälsa.

Anne Gotfredsen
Telefon
090-786 96 04

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Anneli Ivarsson
Telefon
090-786 51 86
Anni-Maria Pulkki-Brännström
Telefon
090-786 65 29

Jag forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi.

Arian Rostami
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Work-related stress, gender-based and sexual harassment and job satisfaction among police officers working in vulnerable areas in Stockholm

Camilla Andersson
Telefon
090-786 95 77

Doktorand vid Inst för Epidemiologi och Global hälsa, med en bakgrund som journalist.

Curt Löfgren
Telefon
090-786 95 53
Dean Carson
Telefon
090-786 63 03

Lokalproducerad mat i Västerbottens inland: https://farmingfuturesblog.wordpress.com/2022/09/06/lokalproducerad-mat-i-vasterbottens-inland/

Elisabet Höög

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin
Telefon
090-786 59 52

Studieadministratör och Programvägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Evelina Liliequist
Telefon
090-786 63 05

Evelina Liliequist är verksam som förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi
Telefon
090-786 54 58

Jag forskar och undervisar inom global hälsa om migration och hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvalitativ metodik och blandad ansats.

Fredinah Namatovu
Telefon
090-786 58 77

Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Fredrik Norström
Telefon
090-786 56 29

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lektor i hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson
Telefon
090-786 95 97

Jag forskar och undervisar i tvärsnittet mellan folkhälsovetenskap och socialt arbete fokuserat på samverkan för samhällsnytta. Detta för att skapa kunskap till de som behöver och kan använda den.

 

Göran Lönnberg
Telefon
090-786 90 33

Statistiker, systemutvecklare vid institutionen. It-, katalog- och webbansvarig vid institutionen.

Hanna Blåhed
Telefon
090-786 74 73
Henrik Holmberg
Telefon
090-786 66 59
Håkan Jonsson
Telefon
090-786 61 01

Statistiker och docent. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening. Huvudområdet inom forskning är bröstcancerscreening. 

Ida Linander
Telefon
090-786 95 21

Ida är forskare och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier.

Inna Feldman
Isa Norvell Gustavsson
Isabel Goicolea
Telefon
090-786 54 66

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Karin Johansson
Telefon
090-786 55 11

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn
Telefon
090-785 13 28

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kaspar Meili
Telefon
090-786 92 89

Doktorand, jobbar med CALYs (Capability-Adjusted Life Years/goda år). Goda år baserar på Sens kapacitetsmetoden och används på samma sätt som QALYs.

Kerstin Edin
Telefon
090-786 92 55
Klas-Göran Sahlen
Telefon
090-786 63 58

Biträdande prefekt vid institutionen. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall
Telefon
090-786 59 06

Forskare och dietist. Med Dr i Folkhälsovetenskap. Forskningsområden: komplexa interventioner, klimatförändringar och folkhälsa samt befolkningsinriktade program inom hjärt-kärlområdet.

Lena Maria Nilsson
Telefon
090-786 59 59

Sedan 2013 jobbar jag på Arcum. Jag forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Telefon
090-786 93 70

Min forskning rör kunskapstillämpning och implementeringsprocesser i hälsosystem. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör psykisk hälsa hos barn och unga.

Maria Nilsson
Telefon
090-786 60 14

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Marie Lindkvist
Telefon
090-786 61 04

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning främst inom villkor för barns hälsa.

Masoud Vaezghasemi
Telefon
090-786 77 30

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi
Telefon
090-786 75 54

M.D, MSc, Doktor i folkhälsa

Telefon
090-786 51 50

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Monica Nyström

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Moses Tetui
Nawi Ng
Telefon
090-786 63 93
Osvaldo Fonseca
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Telefon
090-786 95 93

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson
Telefon
090-786 95 63

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Petter Stoor
Telefon
090-786 58 63

Psykolog och forskare med huvudsakligt fokus på urfolks och mäns hälsa, med särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis. 

Raman Preet
Telefon
090-786 52 21

En global folkhälso professionell, vetenskaplig forskningsledare och koordinator. Expert på att koordinera EU-finansierade hälsoforskningsprojekt.

Sara Forsberg
Telefon
090-786 79 22

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Sun Sun
Telefon
090-786 92 20
Susanne Walther
Telefon
090-786 56 32

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Ulrika Harju
Telefon
090-786 51 79

Administrerar forskarutbildningen vid institutionen.

Ulrika Järvholm
Telefon
090-786 71 43

Jag jobbar med webb och kommunikation, forskarutbildningskurser, PhD administration, forskningsadministration i olika projekt , och publikationsdatabasen DiVA.

Wolfgang Lohr
Telefon
090-786 52 05

Medical data manager