Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medverkande i UFM

Anställda medarbetare

Anette Bagger, forskare

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Ewa Bergqvist, forskare

Docent i matematikdidaktik.

Gunnar Sjöberg, forskare

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Johan Sidenvall, forskarstuderande

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Magnus Österholm, forskare

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Mathias Norqvist, forskare

Arbetar för närvarande som post-doc inom matematikdidaktik, med forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikaela Nyroos, forskare

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Peter Vinnervik, forskarstuderande

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Tomas Bergqvist, forskare

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik