"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemiämnet handlar om allt från grundämnenas egenskaper till hur de kan kombineras till sådant som läkemedel eller de moderna material som är grunden för det liv vi lever idag. Det är viktigt att ha kunskaper i kemi om du vill förstå biologiska och industriella processer, lokala och globala miljöfrågor och lösa de framtida energi- och råvaruproblem som slutet på oljeekonomin innebär.

Hos oss kan du välja mellan många olika kemikurser som täcker kemins alla delar där både kursinnehåll som föreläsare har direkt koppling till aktuell forskning. Forskningen vid institutionen kan till exempel handla om:

 • ultraspåranalys av tungmetaller och hormonliknande ämnen i biologiska prover
 • studier av struktur, dynamik och funktion hos proteiner och biologiska membraner
 • miljögifters bildning, transport och effekter i miljön
 • lösningskemi i miljökemiska och industriella processer
 • utnyttjandet av naturliga råvaror för energi och materialproduktion
 • läkemedelskemi
 • och sambandet mellan kemiska föreningars struktur och biologiska aktivitet/giftighet.

Vill du läsa kemi?

Du kan läsa kemi på grundnivå genom att gå kandidatprogrammet i Life Science. Efter grundutbildningen kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen med inriktning mot miljökemi, läkemedelskemi eller proteinkemi. Du kan också läsa Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik och få kunskaper om vidareförädling av naturliga råvaror till "gröna" kemikalier eller bioenergi. Kemi ingår också som ämne i receptarie och apotekarprogrammen och i vissa civilingenjörsprogram.

Fördjupningsarbete i kemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Fördjupningsarbete i kemi, fortsättningskurs 30 hp, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Galenisk farmaci, 10.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Farmaci Kemi
Grundläggande biokemi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Kemi Biokemi
Grundläggande miljökemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Kemi
Inledande miljövetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Miljövetenskap Statistik
Kemididaktik 1 för ämneslärare, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
Kemididaktik 2 för ämneslärare, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
Kemins grunder, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Kemisk och molekylär termodynamik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Kemometri, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Analytisk kemi Beräkningsvetenskap Bioinformatik Kemi Matematisk statistik Organisk kemi
Masterprogrammet i farmaci, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Kemi Farmaci Genetik Läkemedelskemi
Masterprogrammet i kemi, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Kemi Biokemi Oorganisk kemi Proteinkemi Läkemedelskemi Organisk kemi
Metallers biogeokemiska kretslopp, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Molekylär spektroskopi och diffraktion, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi