"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Receptarieprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Receptarier arbetar med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal om hur läkemedel ska användas. De bereder också specialläkemedel som beställs av sjukhusavdelningar. Som receptarie kan du också arbeta inom läkemedelsindustrin och vid myndigheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Receptarieutbildningen ger dig både helhetssyn och detaljkunskap, om allt från hur läkemedel fungerar på molekylnivå till kundkontakt och vilka konsekvenser läkemedelsanvändningen har för samhället och folkhälsan. Programmet innehåller kurser i kemi, medicin, farmakologi och farmaci. Utbildningen sker till största delen på distans och du pluggar hemifrån via nätet. Alla föreläsningar är inspelade och du väljer själv när du vill lyssna på dem.

Regelbundna träffar i Umeå

Två till fyra gånger per termin ordnas träffar i Umeå för till exempel laborationer, muntliga presentationer och grupparbeten. Däremellan träffar du dina lärare via en lärplattform på internet för gruppdiskussioner och frågestunder. Där har du också regelbunden kontakt med dina kurskamrater.

Tio veckors apotekspraktik

Tio veckors praktik på apotek ingår och utbildningen avslutas med ett examensarbete i farmaci. Under utbildningen får du möjlighet att utföra laborationer, genomföra muntliga och skriftliga presentationer samt träna din kommunikationsförmåga genom till exempel rollspel.

Farmaceuter nöjda med sin utbildning i Umeå visar undersökning

Receptarieprogrammet pionjär på distans - firar 20 år i år

Programöversikt

Efter utbildningen

Som receptarie är du expert inom läkemedelsområdet. Din vanligaste arbetsplats är ett apotek eller sjukhusapotek. Där jobbar du med att göra i ordning de läkemedel läkare skrivit ut och informerar och ger råd till patienten om hur medicinerna ska användas. Receptarier kan också arbeta med att informera vårdpersonal om läkemedel och bereda specialläkemedel som används på sjukhusen. Du kan också arbeta inom läkemedelsindustrin med bland annat läkemedelsinformation, marknadsföring, kvalitetskontroll och kliniska studier. Vid en myndighet kan arbetsuppgifterna vara kvalitetskontroll och värdering av dokumentation kring läkemedel.

Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Receptarielegitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apotek.

Receptarier och apotekare nöjda med sina jobb

Läs vidare till apotekare

Efter receptarieexamen kan du söka till masterprogrammet i farmaci och läsa vidare till en apotekarexamen eller ta masterexamen i farmaci.

Examen

Receptarieexamen

Anmälan och behörighet

Receptarieprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1598

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Receptarieprogrammet är en distansutbildning, vad innebär det?

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, apotekspraktiken och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Du studerar alltså främst på din hemort och har dessutom fysiska träffar i Umeå då laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment genomförs. Dessa träffar ordnas två till fem gånger per termin. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar du för själv.

Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

Hur har antagningspoängen sett ut tidigare år?

Antagningsstatistik hittar du enklast på statistik.uhr.se. Där kan du på egen hand skriva in vilka utbildningar du är intresserad av och få upp antagningspoängen för alla utbildningsorter och vid de olika urvalstillfällena. Observera att detta är de siffror som gällt tidigare år. Kommande års antagningspoäng styrs av hur många som ansöker och vilka meriter de ansökande har.

Går det att kombinera jobb med studierna på receptarieprogrammet?

Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

Hur går antagningen av reserver till?

Efter urval 2 antas reserver om det blir sena avhopp fram till och med två första veckorna på terminen. Reservantagning görs utifrån reservlistans nummerordning efter urval 2. Om det blir en reservplats ledig kommer programansvarig att ringa dig och/eller e-posta att det finns en plats ledig. Kontaktuppgifter som du angett vid ansökan kommer att användas. Håll därför koll på telefon och e-post även 1–2 veckor in i september om du står på reservplats.

Hur gör jag för att tillgodoräkna kurser jag tidigare läst?

Du kan tyvärr inte få något förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet.

Erbjuder ni Senare del av program?

Vi erbjuder för tillfället inte Senare del av program receptarieprogrammet! Ansökan till Senare del öppnas på antagning.se när det finns plats på programmet, (behov av fler studenter).

När du blivit antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för de kurser som du tidigare läst. Det innebär att du slipper läsa de kurser som du får tillgodoräknade. Detta kommer inte att innebära att du kan läsa på en högre termin.

Du kan själv läsa om kurserna på www.umu.se för att jämföra med dina tidigare högskolepoäng som du eventuellt kan komma att kunna tillgodoräkna dig på programmet. Vi gör inga förhandsbedömningar förrän du har blivit antagen till utbildningen via antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Helena Norberg, programansvarig och Sanna Bränström, studievägledare