Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arbetsterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Intresserad av människor, kreativ problemlösning och att påverka utformningen av ett samhälle som passar alla? Arbetsterapeuten guidar personer att hitta strategier för en fungerande vardag med arbete, fritid, lek och studier. Du studerar samspelet mellan människa, miljö och aktivitet ur olika perspektiv med gradvis fördjupning. Du lär dig genom teori och praktik inom flera olika verksamheter.

Film: Plugga på arbetsterapeutprogrammet
Plugga på arbetsterapeutprogrammet

Katerina Mountrakis berättar om hur det är att vara student på arbetsterapeutprogrammet.

Under utbildningen

År ett - Samspelet människa, miljö och aktivitet

Under första året är fokus samspelet mellan människa, miljö och aktivitet, och även ämnen som beteendevetenskap och samhällsvetenskap ingår. Du får en förståelse för aktivitetens betydelse för delaktighet och hälsa.

År två - Utred, utvärdera och behandla

Andra året har fokus på hur du som arbetsterapeut kan jobba tillsammans med personer som har begränsningar till följd av sjukdomar, skador eller andra påfrestningar. Du lär dig hur du professionellt kan resonera för att genomföra arbetsterapeutiska utredningar, behandlingar och utvärderingar. 

Undervisningen handlar om insatser för individer eller grupper i hemmet, på institution, i olika boenden eller ute i samhället, och gör du din första praktik.

År tre - kreativitet, ledarskap och samverkan

Tredje året har fokus kreativitet, ledarskap och samverkan. Du utvecklar din egen yrkesidentitet genom att värdera och tillämpa teori och praktik inom olika områden. Ett självständigt examensarbete ingår.

Forska redan under grundutbildningen?

Vill du prova på forskning? Du kan redan efter din första termin söka till forskaraspirantverksamheten. Som forskaraspirant är du med i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och du knyter kontakter med forskare vid fakulteten.

Therese Nordin gillar att lösa problem och att ta reda på mer

Läsa utanför Sverige?

Om du vill kan du också läsa delar av utbildningen utomlands.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Tips för dig som vill veta mer

Vill du ta veta mer om jobbet som arbetsterapeut, få tips om nyheter och forskning, hittar du här ett intressant Instagram-konto.

 

Programöversikt

År 1 Tema: Människa–Miljö–Aktivitet
Arbetsterapi – meningsfull aktivitet, delaktighet och hälsa. Arbetsterapi – processmodeller. Utveckling, motivation och lärande – beteendevetenskap i arbetsterapi. Rätten till aktivitet – samhällsvetenskap i arbetsterapi. Humanbiologisk grundkurs.

År 2 Tema: Utredning–Intervention–Utvärdering
Arbetsterapi – professionellt förhållningssätt. Hälsa, sjukdom och funktionshinder. Verksamhetsförlagd utbildning. Folkhälsa, sjukdom och funktionshinder.

År 3 Tema: Kreativitet–Ledarskap–Samverkan
Arbetsterapeuten som entreprenör och ledare. Examensarbete. Innovation i samverkan. Verksamhetsförlagd utbildning.

Efter utbildningen

Efterfrågan ökar och arbetsområden blir fler

Få yrken har så positiva framtidsutsikter som arbetsterapeutens och arbetsmarknaden utökas ständigt med nya arbetsområden. Många jobbar med rehabilitering inom hälso- och sjukvård, på sjukhus och hälsocentraler, inom äldrevård och omsorgsverksamhet. Andra exempel är skolor, företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Film: Ett rappt avskedstal
Ett rappt avskedstal

Kolla in Ibrahima Bah's hyllningsrap från arbetsterapeutprogrammets examens­ceremoni i januari 2015.

Bli din egen chef

Antalet privata vårdföretag ökar och bidrar på många sätt till arbetsterapeuternas allt bredare arbetsmarknad. Enskilda arbetsterapeuter driver antingen egen verksamhet eller jobbar i team med andra i branschen som psykologer, sjukgymnaster och annan rehabpersonal med flera – ibland under ett gemensamt företagsnamn.

Jobba med hjälpmedel

Som arbetsterapeut kan du jobba inom hjälpmedelsverksamhet. Att arbetsterapeuter vet hur hjälpmedel ska användas och förstår hjälpmedlens funktioner. På hjälpmedelscentraler arbetar arbetsterapeuter som hjälpmedelskonsulenter. En arbetsterapeut kan även arbeta med utveckling av hjälpmedlen.

Nya utmaningar

Du behöver inte byta yrke för att hitta nya utmaningar. Byter du specialområde öppnar sig nya möjligheter. Bredden i utbildningen ger dig en stabil och flexibel grund att stå på. För de människor du möter i ditt yrke förändras tillvaron i vardagen hela tiden, vilket också medför nya utmaningar för dig som arbetsterapeut.

Plugga vidare

Du kan fortsätta studera på masterprogrammet inom arbetsterapi, och du kan ta en magisterexamen efter ett års studier. Du kan efter magisterexamen studera vidare till specialist inom olika verksamhetsområden.

Efter fortsatta studier kan du också ta klivet till en doktorandutbildning och forskning.

Examen

Du får din arbetsterapeutexamen när du fullgjort programmet på 180 högskolepoäng. Denna examen ligger sedan till grund för den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar och som krävs för att du ska få behörighet att arbeta som arbetsterapeut i Sverige. Du får även en kandidatexamen i arbetsterapi när du avslutat dina studier.

Anmälan och behörighet

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

45 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01300

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren