"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du stödja personer att kunna göra de aktiviteter de vill eller behöver för att ha en meningsfull vardag och vara en del av samhället? Som arbetsterapeut möter du personer som av olika anledningar har utmaningar i sina liv på grund av olika sjukdomar, funktionsnedsättningar och sociala förhållanden.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Många nya arenor för dig som arbetsterapeut

Sandra Eriksson, Erika Ersson och Jonas Jonsson berättar om programmet och vad de planerar jobba med efter utbildningen.

Under utbildningen

Programmet utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande. Det innebär att du tillsammans med andra studenter definierar problem, identifierar kunskapsbehov, söker, analyserar och värderar samt tillämpar det som studeras. Att arbeta i lärandegrupper ger också möjlighet till reflektion kring kommunikation och professionellt förhållningssätt.

Stor vikt läggs vid att skapa en känsla av lärande gemenskap, en trygg och effektiv studiemiljö med möjlighet att lära känna sina lärare, sina studiekamrater och programmet. Ett starkt fokus på gruppdynamik och grupprocesser, liksom på den egna personliga och professionella utvecklingen genomsyrar programmet.

En arbetsterapeut behöver vara empatisk, lyhörd, kreativ, lösningsfokuserad och ha förmåga att se styrkor hos alla människor. Du utvecklar kunskap och färdigheter för att tillsammans med dina framtida klienter kunna lösa aktivitetsproblem och möjliggöra en önskad livssituation.

Du utforskar kroppens uppbyggnad, funktioner och funktionsnedsättningar, samt lär dig om aktivitetens betydelse för människans hälsa. Du studerar också människans beteende och drivkrafter under kurser inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Att studera på distans innebär inte att studera ensam. Distansstudierna kombineras med fysiska kursträffar i Umeå en till tre gånger/termin och flera uppgifter görs i grupper då ni ses, antingen digitalt eller fysiskt. På plats i Umeå övar du och prövas i praktiska yrkesmoment. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ligger i termin 4, 5 och 6 genomförs inom de tre regioner vi har avtal med: Västernorrland, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

Nytt hösten 2024

Nytt inför hösten 2024 är att arbetsterapeutprogrammet decentraliseras till vissa orter i den Norra regionen. Detta är en del av regeringens satsning för att kompetensförstärka glesbygd. Det innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats kunna välja studieort, och få ekonomiskt bidrag för resor och boende i samband med kursträffar i Umeå. Du kommer så långt som möjligt få genomföra dina praktikperioder (VFU) på eller i närheten av den valda studieorten.

De studieorter du kan välja mellan är: Skellefteå, Lycksele, Dorotea, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Ånge, Strömsund, Östersund, Sveg.

Ansökan till studieorterna sker efter avslutad antagning till distansprogrammet. Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

Instagramkontot Arbetsterapi, Umeå universitet hittar du fler filmer och bilder om utbildning och forskning inom arbetsterapi

Läsa utanför Sverige

Om du vill kan du också läsa delar av utbildningen utomlands.

Programöversikt

År 1 Arbetsterapins grunder

Termin 1
Arbetsterapi – meningsfull aktivitet och hälsa, 7,5 hp
Arbetsterapi – professionen och ämnet, 7,5 hp
Beteendevetenskap för arbetsterapeuter, 15 hp

Termin 2
Anatomi, fysiologi och relaterade funktionsnedsättningar, 15 hp
Arbetsterapiprocessen, 15 hp

År 2 Tillämpning av arbetsterapi

Termin 3
Arbetsterapi med fokus på somatisk hälsa, 15 hp
Arbetsterapi med fokus på psykisk hälsa, 15 hp

Termin 4
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp
Arbetsterapi under livets olika åldrar, 15 hp
Forskningsmetodik – kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

År 3 Fördjupning i arbetsterapi som ämne och yrke

Termin 5
Examensarbete, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp
Rätten till aktivitet, 7,5 hp

Termin 6
Arbetsterapeutens olika roller, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 3, 15 hp
Innovation och förändringsarbete för arbetsterapeuter, 7,5 hp

Efter utbildningen

Få yrken har så positiva framtidsutsikter som arbetsterapeutens och arbetsmarknaden utökas ständigt med nya arbetsområden. Många jobbar med rehabilitering inom hälso- och sjukvård, på sjukhus och hälsocentraler, inom äldrevård och omsorgsverksamhet. Andra exempel är skolor, företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Hjälpmedelsverksamhet är också ett område där arbetsterapeuter kan använda sin kompetens, eftersom de har kunskap om hur genomförande av aktiviteter kan underlättas och möjliggöras med hjälp av olika hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulent är en vanlig benämning på arbetsterapeuter som arbetar med stöd och råd kring hjälpmedel.

Bli din egen chef

Antalet privata vårdföretag ökar och bidrar på många sätt till arbetsterapeuter- nas allt bredare arbetsmarknad. Enskilda arbetsterapeuter driver antingen egen verksamhet eller jobbar i team med andra i branschen som psykologer, sjuk- gymnaster och annan rehabpersonal med flera – ibland under ett gemensamt företagsnamn.

Som arbetsterapeut är det bra att vara öppen och vaksam på vad en person säger, att kunna läsa mellan raderna, säger Alexander Romgard som är intresserad av att jobba med miljödesign.

Att vara kreativ och strategisk är bra egenskaper för den som arbetar med barn, säger Ida Markström som jobbar inom barn- och ungdomshabilitering.

Nya utmaningar

Du behöver inte byta yrke för att hitta nya utmaningar. Byter du specialområde öppnar sig nya möjligheter. Bredden i utbildningen ger dig en stabil och flexibel grund att stå på. För de människor du möter i ditt yrke förändras tillvaron i var- dagen hela tiden, vilket också medför nya utmaningar för dig som arbetsterapeut.

Du kan fortsätta studera på masterprogrammet inom arbetsterapi, och du kan ta en magisterexamen efter ett års studier. Du kan efter magisterexamen stu- dera vidare till specialist inom olika verksamhetsområden.

Efter fortsatta studier kan du också ta klivet till en doktorandutbildning och forskning.

Möt tidigare studenter på jobbet

Anton Hardeland berättar om vikten att se varje människas situation och behov.

Stina Haglund som jobbar på ett äldrecenter tycker det är fantastiskt att kunna göra skillnad.

Maria Lundgren är intresserad av stressproblematik, särskilt den som är kopplad till arbetslivet.

Examen

Du får din arbetsterapeutexamen när du fullgjort programmet på 180 högskolepoäng. Denna examen ligger sedan till grund för den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar och som krävs för att du ska få behörighet att arbeta som arbetsterapeut i Sverige. Du får även en kandidatexamen i arbetsterapi när du avslutat dina studier.

Anmälan och behörighet

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

45 st

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1300

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.
Fjälltur
Lärare på programmet

Det är oss du kommer att möta på programmet. Vi är lärare och forskare inom programmets olika områden och fler...

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren