"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnmorskeprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2024

Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta med graviditeter, förlossningar, abort- och preventivmedelsrådgivning, förebyggande folkhälsoarbete samt samarbeta med andra vårdprofessioner. Du utbildar dig för dagens och morgondagens arbete i ett nationellt och internationellt perspektiv. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Barnmorskeutbildningen vid Umeå Universitet har lång erfarenhet av distansundervisning och alla kurser genomsyras av genusperspektiv. Utbildningen ges vid Medicinska fakulteten vilket bidrar till god obstetrisk undervisning, största delen av undervisningen ges av disputerade lärare. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Utbildningen innehåller obligatoriska teoretiska och praktiska moment om aborter och abortvård.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion och de olika arbetsformer som används främjar integrering mellan teori och praktik. Undervisningen sker i huvudsak via internet, men i varje kurs ingår obligatoriska moment som genomförs på Campus, Umeå Universitet. Som student vid barnmorskeprogrammet vid Umeå Universitet bör du räkna med att ha 2-4 träffar à 4-5 dagar vardera per termin på campus, Umeå universitet för obligatoriska och examinerande utbildningsmoment.

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Barnmorskeutbildningen vid Umeå Universitet har avtal om VFU-platser med de fyra nordligaste regionerna (Region Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen). För studenter med bostadsort i andra delar av landet kan VFU på eller i närheten av hemorten inte garanteras eftersom olika lärosäten har avtal med sina respektive regioner. Möjlighet finns att efterfråga VFU på hemorten men det går dock inte att garantera att platser finns där. 

Studera utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen utomlands ger bra erfarenheter för framtida jobb. Som student på programmet finns olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent inom de utbytesavtal som finns och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Det råder brist på barnmorskor, främst inom den slutna vården, vilket innebär att du har goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Barnmorska är en skyddad professionstitel vilket innebär att för att du kan arbeta som barnmorska måste du ha en godkänd utbildning (barnmorskeexamen) och sedan ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Vanliga jobb

Barnmorskans arbete är självständigt och omväxlande och du kommer bland annat kunna arbeta med:

 • mödravård/barnmorskemottagning
 • ungdomsmottagning
 • ultraljudsmottagning
 • förlossning och BB-vård
 • gynekologisk vård
 • infertilitetsmottagning
 • klimakteriemottagning
 • som egen företagare

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 222 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3029

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 september 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad