"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnmorskeprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta med graviditeter, förlossningar, abort- och preventivmedelsrådgivning, förebyggande folkhälsoarbete samt samarbeta med andra vårdprofessioner. Du utbildar dig för dagens och morgondagens arbete i ett nationellt och internationellt perspektiv. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Legitimerad barnmorska är en skyddad professionstitel. I Sverige krävs sjuksköterskeexamen samt svensk legitimation som sjuksköterska för att ge behörighet att söka till barnmorskeprogrammet. Programmet omfattar tre terminers studier på helfart och på avancerad nivå.

Barnmorskeutbildningen vid Umeå Universitet har lång erfarenhet av distansundervisning och alla kurser genomsyras av genusperspektiv. Utbildningen ges vid Medicinska fakulteten vilket bidrar till god obstetrisk undervisning, största delen av undervisningen ges av disputerade lärare.

I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Utbildningen innehåller obligatoriska teoretiska och praktiska moment om aborter och abortvård.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion och de olika arbetsformer som används främjar integrering mellan teori och praktik.

Undervisningen sker i huvudsak via internet, men i varje kurs ingår obligatoriska moment som genomförs på campus i Umeå. Som student vid barnmorskeprogrammet bör du räkna med att ha 2-4 träffar à 4-5 dagar vardera per termin på campus i Umeå för obligatoriska och examinerande utbildningsmoment.

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Barnmorskeutbildningen har avtal om VFU-platser med de fyra nordligaste regionerna – Region Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

För studenter med bostadsort i andra delar av landet kan VFU på eller i närheten av hemorten inte garanteras, eftersom olika lärosäten har avtal med sina respektive regioner. Det är möjligt att efterfråga VFU på hemorten men det går inte att garantera att platser finns där. 

Studera utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen utomlands ger bra erfarenheter för framtida jobb. Som student på programmet finns olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent inom de utbytesavtal som finns och som så kallad "free-mover".

Decentraliserad utbildning, start HT 2024

Decentraliserad utbildning innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats läsa din utbildning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. De studieorter du kan välja mellan är Gällivare, Luleå, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund.

Den teoretiska undervisningen sker huvudsakligen via distansverktyg, men vissa obligatoriska moment genomförs i Umeå. Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier efter sjuksköterskeexamen och svensk legitimation som sjuksköterska. Utbildningen består av ca 50% VFU som huvudsakligen genomförs på eller i närheten av den studieort du valt. För att uppnå examensmålen genomförs VFU- veckor även på andra sjukhus/enheter, i första hand inom respektive region.

Den decentraliserade barnmorskeutbildningen innebär också att du som student får subventionerade rese- och boendekostnader för den VFU och andra obligatoriska moment som inte går att genomföra på eller i närheten av din hemort.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Decentralisering.

Programöversikt

Efter utbildningen

Det råder brist på barnmorskor, främst inom den slutna vården, vilket innebär att du har goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Barnmorska är en skyddad professionstitel vilket innebär att för att kunna arbeta som barnmorska måste du ha en godkänd utbildning (barnmorskeexamen) och sedan ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Vanliga jobb

Barnmorskans arbete är självständigt och omväxlande och du kommer bland annat kunna arbeta med:

 • mödravård/barnmorskemottagning
 • ungdomsmottagning
 • ultraljudsmottagning
 • förlossning och BB-vård
 • gynekologisk vård
 • infertilitetsmottagning
 • klimakteriemottagning
 • som egen företagare

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 222 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3028

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad