"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

 • Antal högskolepoäng 240 hp
 • Studietid 4 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Det här programmet har utvecklats i samarbete med branschorganisationer och har fördjupade kurser inriktade mot handel- och logistikområdet. Du kan göra praktik och/eller plugga utomlands, båda ger dig goda erfarenheter. Efter examen kommer du ha kompetens för att delta i planering och genomförande av projekt inom försäljning, inköp och logistik. Du får dina färdigheter och kvalifikationer erkända i flera europeiska länder eftersom programmet är ackrediterat enligt en internationell standard.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Du studerar traditionella ämnen för en civilekonom såsom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik men fördjupar dig dessutom inom försäljning, inköp och logistik. Utbildningen ger dig kunskaper och verktyg för att förstå, analysera och operativt arbeta samt leda verksamheter inom såväl handel- som logistikområdet.

Under det sista året har du möjlighet att välja valfri fördjupning inom marknadsföring, management eller affärsutveckling med möjligt tillägg av logistik alternativt fördjupning inom redovisning eller finansiering.

Inköp och försäljning
Under programmet får du kunskap om vilken roll inköp har i värdekedjan och hur organisationer kombinerar verktyg för att generera försäljning. Du lär dig analysera marknadsdata samt presentera strategier som stimulerar sälj- och inköpsaktiviteter.

Logistik
Du får en fördjupad förståelse för hur ett framgångsrikt logistikarbete kan bidra till företags lönsamhetsförutsättningar via en effektivare användning av befintliga resurser. Under programmet får du lära dig både strategiska och operativa logistikverktyg och modeller för utveckling och design av globala logistikflöden. Inom logistik kommer såväl strategiska frågor, varifrån får vi våra resurser, och operativa frågor, hur ska vi transportera att diskuteras.

Affärssystem
Under utbildningen kommer du även att arbeta med affärssystem för simulering och analys av affärsverksamheter. Digitalisering och affärssystem har fått en stor betydelse inom både handel och logistik.

Studentförening inom logistik
Vill du som student engagera dig på fritiden så finns en aktiv studentförening YSCP (Young Supply Chain Professionals) i Umeå . Studentgruppen driver ett framgångsrikt samarbete inom logistikområdet vilket resulterar i en årlig temaeftermiddag med inbjudna företag för studenterna på Campus. YSCP har även genomfört ett antal studiebesök på lokala företag genom åren. De samarbetar med SILF (Sveriges Inköp och Logistik Förbund).

Forskning
Programmets innehåll grundar sig på forskning och inom Handelshögskolan fokuserar forskarna inom handel- och logistik framförallt på: Konsumentbeslut, servicescape, konsumenters val av butik, digital interaktion och digitalisering i detaljhandel, impulsköp, varumärke samt hållbarhet och företagens sociala ansvar inom till exempel livsmedels- och modebranschen.

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Gemensamt för samtliga civilekonomprogram

Praktik – skaffa dig professionella meriter

På alla civilekonomprogram kan du välja att göra praktik. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning på ett företag eller i en organisation som du själv väljer, i Sverige eller utomlands. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare och en bra erfarenhet. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer och vi har ofta gästföreläsare som är erfarna från sina branscher. Du kommer kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners.  En del av dem är också alumner dvs att de tidigare själv varit studenter hos oss. Vi har också en grupp rådgivare knutna till oss i ett Business Advisory Board som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Jämförelse av de olika civilekonomprogrammen

Grafisk jämförelse (PDF)

Samtliga program vid Handelshögskolan

Fortsatta studier

Efter avslutad Civilekonomexamen är du behörig att söka direkt till det andra året på något av våra masterprogram (avancerad nivå) då ditt sista år på civilekonomprogrammet motsvarar det första året på masterprogrammen.

Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning.

 

Tredje omgången cELog-certifierade studenter

Handelshögskolan har nu fått certifikaten för de studenter som uppfyller den standard som fastställts av ELA.

Handelns studentuppsatspris 2019

Två studenter från Handel- och logistikprogrammet erhöll handelns studentuppsatspris 2019.

Svensk Handels ordförandepris

Svensk Handels ordförandepris har fyra gånger de senaste åren gått till studenter vid Handelshögskolan

Programöversikt

Termin 1-2
Företagsekonomi A med inriktning mot handel och logistik 30 hp, Företagsekonomi B 30 hp.

Termin 3-4
Statistik A 15 hp, Juridik A 15hp, Nationalekonomi A 15 hp, Logistik 7.5 hp, Statistik med inriktning mot logistik 7.5 hp.

Termin 5-6
Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering 7.5 hp, Inköp och försäljning C 22.5 hp, Valfria poäng 30 hp. Möjlighet att söka praktik eller utlandsstudier.

Termin 7-8
Valfri fördjupning inom marknadsföring, management eller affärsutveckling med möjligt tillägg av logistik alternativt fördjupning inom redovisning eller finansiering (alla kurser ges på engelska) 30 hp, Examensarbete i företagsekonomi 30 hp.

Efter utbildningen

Programmet ger kompetens för arbete inom handel- och logistikområdet liksom hos närstående organisationer, företag och myndigheter. Det innebär att utföra kvalificerat ekonomiskt arbete inom områden som inköp, logistik och varuflödesplanering, marknadsföring och ekonomisk uppföljning. Dagens trender mot mera online-handel och multi-kanalförsäljning har gjort att varuflödesfrågorna ökat i fokus för många företag vilket även inneburit ökad efterfrågan på kompetens inom logistik.

Vanliga jobb

Exempel på arbetsroller för studenter som läst programmet är produktionsplanerare, inköpare, distriktschef inom detaljhandeln, logistik-koordinator, Sourcing Manager, materialplanerare, produktchef, försäljningschef, affärsanalytiker, Inbound planner, Purchasing Controller, logistikansvarig (Supply Chain Manager).

Examen

Programmet ger dig en Civilekonomexamen med inriktning mot handel och logistik (240 hp) i huvudområdet företagsekonomi.
Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 372 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1248

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Räcker mina betyg?

  Sista antagnes betygssnitt/högskoleprovsresultat i respektive kvotgrupp.

  Termin        BF        BI        BII        HP

  HT2019       *          15,94    16,15      0,85

  BF Folkhögskolebetyg
  BI
  Gymnasiebetyg utan komplettering
  BII Gymnasiebetyg med komplettering
  HP Resultat från högskoleprov

  Fäll ihop
 • Hur gör jag för att tillgodoräkna ämnen jag läst tidigare?

  Vi är generösa i tillgodoräknande ärenden så dina möjligheter att få tillgodoräkna kurser är goda. Använd kontaktformuläret nedan för instruktioner om hur du ansöker om tillgodoräknande och för hjälp med att få en individuell studieplan.

  Fäll ihop
 • Civilekonomexamen och andra examina. Vad är skillnaden?

  Utbildningen leder till en Civilekonomexamen 240 hp vilket är en yrkesexamen. Endast ett fåtal lärosäten i Sverige har beviljats rätten att utfärda yrkesexamen. De som inte beviljats den rätten eller som inte ansökt om den rätten ger vanliga ekonomprogram som på grundläggande nivå leder fram till en generell kandidatexamen efter tre år och på avancerad nivå till en generell magisterexamen efter ytterligare ett år.

  Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå.

  Fäll ihop

Ansvarig för programmet är Magdalena Markowska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Rickard Lindberg