Hoppa direkt till innehållet

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2016

Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Utbildningen ges på engelska med kurskamrater och lärare som utgör en internationell studiemiljö. Du kan göra praktik under studietiden och möjligheterna till utlandsstudier är mycket bra. Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser.

Under utbildningen

Inom programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne, beroende på vilket ämne som intresserar dig mest. Väljer du att läsa företagsekonomi som huvudämne kan specialisera dig inom redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller affärsutveckling. Studierna kompletteras med kurser i juridik, statistik och ekonomisk historia och valfria kurser. De kan kompletteras med valfritt ämne, studier utomlands eller att göra en internationell praktik.

Under programmets gång möter du studenter från olika delar av världen vilket gör att du lär känna och förstå andra kulturer. Tar du tillvara på möjligheterna för utlandsstudier och internationell praktik kommer du efter dina studier ha erfarenhet av att studera likväl som att arbeta i en internationell miljö.

Vill du läsa till revisor rekommenderar vi att du istället väljer Civilekonomprogrammet.

Praktik

Du har möjlighet att göra praktik under utbildningen för att omsätta teoretiska kunskaper i företagsekonomiskt arbete, och visa upp din kompetens för intressanta arbetsgivare. För att praktiken ska motsvara dina förväntningar ordnar du praktikplatsen själv. Praktiken sker under tio veckor.

Det är bara några få handelshögskolor i landet som ger möjligheten till praktik.

Läs mer om att göra praktik

Utlandsstudier

Det finns mycket goda möjligheter för dig att ta dig ut i världen för att studera en termin eller två. I dagsläget erbjuder Handelshögskolan möjlighet att plugga utomlands vid ett 60-tal lärosäten, främst i Europa men också i Brasilien, Costa Rica, Kanada, Kina, Ryssland och Sydafrika. Som civilekonomstudent kan du också söka utlandsstudier via Umeå universitets avtal till utom-Europeiska länder t.ex. USA, Australien, Kanada.

Läs mer om utlandsstudier

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna, som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

Termin 1-3
Internationell företagsekonomi, statistik, ekonomisk historia och nationalekonomi.

Termin 4-6
Val av huvudämne; företagsekonomi eller nationalekonomi där du från femte terminen gör val av specialisering inom huvudämnet. I företagsekonomi kan du välja redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap. Du läser även juridik samt har valfria kurser där du kan välja att göra en internationell praktik eller åka på utlandsstudier.

Termin 7
Fördjupning inom ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Termin 8
Examensarbete inom ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter med internationell inriktning utomlands eller i Sverige. Du har en stor vana av internationellt och kulturellt utbyte samt är van att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta med exempelvis marknadsföring, management, strategisk utveckling, redovisning eller finansiering i en internationell miljö.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning är en bred utbildning som kan leda till en rad väldigt olika jobb beroende på vilket huvudämne och specialisering du har valt inom programmet. Exempel på jobb som våra tidigare studenter numera har är: Project Manager, Account Manager, Project Coordinator, Marketing Manager, Business Controller, Business Consultant, Financial Advisor, Managementkonsult, egen företagare, forskare med mera.

Examen

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Programmet ger dig också behörighet att söka till ett femte år för en masterexamen (Master Degree 120 hp) och/eller forskarutbildningen i ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-G1252

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01252

Sista anmälningsdag

2016-04-15

Anmälan

Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontakta oss

Kontaktperson för programmet är: Rebecca Arklöf

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen